Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
EDITORIAL / EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Vlad POHILĂ
Despre plăcerea de a prezenta publicului cititor o carte
STUDII ŞI CERCETĂRI / STUDIES AND RESEARCHes / ИССЛЕДОВАНИЯ
Mariana HARJEVSCHI
Bucuria serendipităţii aduce idei
Lidia KULIKOVSKI
Orientare spre cultura serviciilor
TEORIE ŞI PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Mariana HARJEVSCHI
Un dialog cu impact
Elena BUTUCEL
Modernizarea bibliotecilor publice: metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă
Mila ŞEREMET
Informat, deci înarmat!
Татьяна ИСКИМЖИ / Tatiana ISCHIMJI
Библиотека им. Ицика Мангера – сегодня
Bogdan GHIURCO
Biblioteca nu e cărţi
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Mariana HARJEVSCHI
2015 – anul unor realizări vizibile
Lidia KULIKOVSKI
Activitatea ştiinţifică şi de cercetare în anul 2015 la BM „B.P. Hasdeu”
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Vlad POHILĂ
Cartea, ca un mod fericit de a dăinui în profesie şi în viaţa spirituală
Iulian FILIP
Lidia Kulikovski – destin şi caracter
Vitalie RĂILEANU
Cartea, Biblioteca şi Omul – Lidia Kulikovski
Valeriu RAŢĂ
Pentru totdeauna director de onoare
ANIVERSĂRI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu CANŢER
La o aniversare: Academia Română – semănătoare de lumină şi înţelepciune
Vlad POHILĂ
Ochiul care aduce emoţii purificatoare
Valeriu RAŢĂ
Cu Eminescu în suflet şi în gînd
VIAŢA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Valeriu RAŢĂ
Marele valorificator al folclorului coregrafic maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”
Angela OLĂRESCU, Ivan DUMINICA
Un „Mărţişor ştiinţific” la Biblioteca „Hristo Botev”
Tatiana BRAICOV
Poezia face dragostea mai dragoste, dorul mai dor, inima mai inimă…
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Valeriu RAŢĂ
27 martie 1918 – o zi istorică astrală mereu vie în conştiinţa basarabenilor
Margareta CEBOTARI
Iulian Filip, omul mereu însetat de frumos, şi-a „cîntărit” creaţia sa
Valeriu RAŢĂ
Două cărţi noi îşi iau zborul spre inima cititorului
Tatiana BRAICOV
Prima întîlnire a scriitoarei Liliana Corobca cu cititorii de la baştină
Angela OLĂRESCU
Lansarea cărţii Poetul dintre milenii de Renata Verejanu
LA COLEGII NOŞTRI / OUR colleagues / У НАШИХ КОЛЛЕГ
Ionel CĂPIŢĂ
Ei, care ţin focul aprins în vatră
Angela ZATIC
Un bibliotecar fericit, o bicicletă şi democratizarea comunităţii
Lidia SITARU
Bibliotecarii – călăuzele apicultorilor spre standarde europene
Galina SACALIUC
De la bibliotecar la bibliotecar: reflecţii asupra educaţiei nonformale a bibliotecarilor
EMINESCIANA 2016 / EMINESCIANA 2016 / ЭМИНЕСЧИАНА 2016
Mariana HARJEVSCHI
Ziua lui Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale
Alexandru MORARU
Mihai Eminescu: maraton poetic de excepţie
Elena DABIJA
Fenomenul Eminescu
Galina MARTEA
Eminescu – identitate literară universală cu rădăcini spirituale româneşti
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / OUR SPIRITUAL PATRON / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
Elena ŞENDREA
Descoperim şi explorăm colecţia Hasdeulogie
Alexandru MORARU
Bogdan Petriceicu Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice şi filologice
Octavian ONEA
A propus ori s-a opus B.P. Hasdeu premierii Teatrului lui I.L. Caragiale? (I)
FILE DE ISTORIE / CHAPTERS OF OUR HISTORY / СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Maria TOACĂ
Noi n-am uitat de ce au ajuns românii la Cotul Donului şi la Stalingrad
REMEMBER
Valeria MATFEI
Petre Dulfu: marea bucurie a copiilor, sincera curiozitate a adulţilor
DIALOGURI MAGISTRALE / CREATIVE DIALOGUE / ТВОРЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ
Andrei BURAC
Taine şi destăinuiri despre litere şi cuvînt
OAMENI ŞI CĂRŢI / PEOPLE AND BOOKS / ЛЮДИ И КНИГИ
Dinu MIHAIL
Cine duce-n mîini o carte e un om şi jumătate
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ŞI COLECŢIONARI / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Iurie COLESNIC
Un om al cărţii – Iosif M. Parhomovici
PROCESUL LITERAR CONTEMPORAN / CONTEMPORARY LITERATURE PROCESS / СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Vitalie RĂILEANU
Un panoramic al apariţiilor editoriale (VIII)
CARTEA DE SPECIALITATE / PROFESSIONAL BOOKS / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Valeriu RAŢĂ
Elogiu unui... elogiu
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Vlad POHILĂ
Basarabenii au multiple şi surprinzătoare talente
Mihai FLOAREA
Dezmembrarea României – un asasinat social-politic încă nesancţionat cum se cuvine de istorie
Valeriu RAŢĂ
Album monografic apreciat la gradul superlativ
Vera CATANĂ
Poezia şi redescoperirea mitică în noua monografie a Victoriei Fonari
Gheorghe PÂRLEA
Retrăirile sufleteşti ale unui poet din Basarabia
IMPRESII DE LECTURĂ / IMPRESSIONS / O ПРОЧИТАННОМ
Vlad POHILĂ
Prinos credinţei strămoşeşti şi plaiului natal
Larisa UNGUREANU
Vladimir Halipli – scriitorul Marilor Iubiri
Eugenia MANEA-CERNEI
Tudor Palladi: o columnă de vise şi stele sau Ancorarea în lumina cuvîntului
AVANPREMIERA UNEI CĂRŢI / PREVIEW / АВАНПРЕМЬЕРА
Vitalie RĂILEANU
Iulian Filip – arhitectul cuvintelor între cuvinte…
NOTE POLEMICE / POLEMICS / ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Lucian POSTU
Sfinţii din cer şi „sfinţii” de lîngă noi
DEBUT LA BIBLIOPOLIS / DEBUT AT BIBLIOPOLIS / ДЕБЮТАНТЫ БИБЛИОПОЛИСА
Vlad POHILĂ
Admirabilă sensibilitate şi maturitate adolescentină
Mariana DUMITRAŞ
Viziuni eseistice asupra vieţii noastre
IN MEMORIAM
Gînduri la moartea lui Umberto Eco
„Doliu pentru cultură”: gînduri la moartea lui Umberto Eco
condus pe ultimul drum
Plasticianul care a elaborat Stema de Stat a fost condus pe ultimul drum
MISCELLANEA
Dinu MIHAIL
Cum am devenit prieten cu Nicolae Sulac
Vasile ŞOIMARU
„Hora” lui Ion Bazatin la 50 de ani: un ansamblu folcloric de excepţie
Angela OLĂRESCU
Aleea Domnitorilor