Editorial Team

DIRECTOR-FONDATOR: conf. univ. dr. LIDIA KULIKOVSKI

DIRECTOR: dr. MARIANA HARJEVSCHI

REDACTOR-ȘEF: IVAN PILCHIN

Colegiul de redacție:

Elena BUTUCEL (Servicii, Imagine);
acad. Mihai CIMPOI;
Tatiana COȘERI (Evaluare);
dr. Mariana HARJEVSCHI (Legislație, Politici);
conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI (Dezvoltare, Inovații);
prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL (București);
Ludmila PÂNZARI (Tehnologii, Resurse);
Ivan PILCHIN (Editorial, Lectură);
Maria PILCHIN (Programe și evenimente);
Vitalie RĂILEANU (Procesul literar contemporan);
dr. Sorina STANCA (Cluj-Napoca);
Margarita ȘCELCICOVA (Biblioteci ale minorităților etnoculturale);
conf. univ. dr. hab. Nelly ȚURCAN (Teorie și practică);
dr. hab. Elena UNGUREANU (Studii și cercetări)

 

Secretar general de redacție:

dr. Nadejda Ivanov

Coperta:

Valeriu HERȚA

Machetare:

Ion VÂRLAN