BIBLIOPOLIS https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis <p>Revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării și de cultură „BiblioPolis” este o publicaţie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău. Fondată în anul 2002, revista apare trimestrial, fiind susținută din bugetul Primăriei Municipiului Chișinău.</p> Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu din Chișinău en-US BIBLIOPOLIS 1811-900X Ivan Pilchin A citi singur(ă) sau împreună cu cineva? https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/999 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-17 2024-05-17 89 2 Practica comunicării instituționale în viziunea angajaților Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1000 <p>Transformările actuale în domeniul infodocumentar, care au&nbsp;fost provocate inițial de nevoia de schimbare, sunt acum determinate tot&nbsp;mai mult de nevoia de a diversifica serviciile cu valoare adăugată, de a crește&nbsp;nivelul de satisfacție a utilizatorilor bibliotecii, precum și de optimizare a&nbsp;managementului și a comunicării instituționale.&nbsp;Pentru elaborarea strategiei de comunicare instituțională a Bibliotecii&nbsp;Municipale „B.P. Hasdeu” a fost necesar a stabili starea actuală și opiniile&nbsp;privind comunicarea instituțională în cadrul instituției. În acest scop, a fost&nbsp;realizat un sondaj la care au participat 117 de bibliotecari de la Biblioteca&nbsp;Municipală „B.P. Hasdeu”, ceea ce reprezintă 32,77% dintre personalul de&nbsp;specialitate al instituției.&nbsp;Sondajul a urmărit câteva obiective: (1) investigarea atitudinilor angajaților Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” față de comunicarea în cadrul&nbsp;instituției; (2) identificarea nivelului de familiarizare a personalului de specialitate al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu rolul, tehnicile, formele&nbsp;și metodele de comunicare instituțională internă; (3) analiza atitudinilor&nbsp;privind implicarea personalului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în comunicarea instituțională externă.&nbsp;Rezultatele sondajului au arătat că Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”&nbsp;este percepută diferit de angajații proprii. Percepțiile diferite ale angajaților&nbsp;sunt o consecință firească a priorităților, accentelor sau preferințelor în comunicarea instituțională pe care o desfășoară Biblioteca Municipală „B.P.&nbsp;Hasdeu”.</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 7 38 Bibliotecile transformă comunități: Un model care adaugă valoare activității bibliotecii https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1001 <p>Într-o lume din ce în ce mai digitală, vedem rolul bibliotecilor ca a unor Centre Comunitare și, mai nou, ca a unui Conector&nbsp;Comunitar, uneori subevaluat, și, ocazional, sub foc. Când diminuarea bugetelor locale se combină cu revoluția tehnologică nonstop, iar serviciile bibliotecii publice, care se concentrează pe construirea față-în-față a comunității, inspirat educă utilizatorii, iar&nbsp;utilizatorii se angajează în discursul public, acest lucru poate părea&nbsp;ciudat. Dar impetuos necesar… Mai mult decât cărți și calculatoare, bibliotecile sunt încă locuri unde persoanele se adună pentru a&nbsp;explora, interacționa și imagina.</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-17 2024-05-17 89 2 38 45 Dinastia Hasdeilor în universul bibliofiliei https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1002 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 46 49 Adolescentul Bogdan Petriceicu Hasdeu https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1003 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 49 51 Bogdan Petricecu Hasdeu - bibliotecarul https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1004 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 51 54 Bogdan Petriceu Hasdeu despre frunza verde în literatura populară https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1005 <p>Articolul reprezintă pledoaria susținută în cadrul Conferinței Ignite „Bogdan Petriceicu Hasdeu în receptarea scriitorilor și bibliotecarilor la 185 de ani de la naștere”, organizată de BM „B.P. Hasdeu” pe 26 februarie 2023. Comunicarea a fost elaborată în baza materialului Frunză verde. O pagină pentru istoria literaturii române din Volumul 5. Folcloristică (Colecția<br>„Moștenire”): Scrieri în 16 volume de Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu referințele de rigoare. Analiza se fundamentează pe constatarea axiomatică a doi poeți români iluștri, B.P. Hasdeu și Vasile Alecsandri, care cădeau de acord că orice „frunză din cântecul popular reprezintă o stare”, iar considerațiile de fond care au fost invocate reiau argumentele judicioase prin care enciclopedistul B.P. Hasdeu dezminte înrudirea „frunzei verzi” din literatura populară românească pe care scriitorul Vasile Alecsandri o atribuie celei de „origine italiană”.</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 55 59 „Draga mea Lilica...” https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1006 <p>Această comunicare este construită din fragmente preluate din cartea biografică Urma pașilor ei. Iulia Hasdeu între viață și nemurire – roman scris de Adriana Ungureanu (București: Editura Eikon, 2019), care, la rândul său, face referire la cărțile: Vasile Sandu, Viața lui B.P. Hasdeu (București, Editura Minerva, 1989); Roland Duflot, Iulia Hasdeu: Légende et réalités (teza de doctorat aflată în custodia Bibliotecii Centrale Universitare din București); B.P. Hasdeu, Opere III (București, Editura Minerva, 1998); C. Manolache, Scânteietoare viață a Iuliei Hasdeu (București, Editura Saeculum I.O., 2000); Jenica Tabacu, O corespondență pentru eternitate (București: Editura Vestala, 2013).</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 60 62 „Cum creăm și organizăm serviciile de lectură?” : Un talk show din cadrul colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu” (ediția a XII-a) https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1008 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 63 89 „Cum creăm și organizăm serviciile de lectură?” : Un talk show din cadrul colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu” (ediția a XII-a) https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1007 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 63 89 Reziliența prin artă cu regizorul Mihai Țărnă https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1009 <p>Luni, 3 aprilie 2023, bibliotecarii BM au avut parte de o „lecție” altfel. În sala de spectacole a Teatrului de Stat „A.P. Cehov”, au fost proiectate trei filme din producția regizorului basarabean Mihai Țarină, stabilit la Paris, dintre care unul este intitulat Reziliența. Moderator al evenimentului a fost scriitoarea Maria Pilchin. La eveniment au fost prezenți dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”; Sergiu Curnic, părintele paroh al Bisericii de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Chișinău; dr. Lidia Kulikovski; Petru Hadârcă, director general al Teatrului Național „Mihai Eminescu”; Petru Vutcărău, director general al Teatrului Național „Eugène Ionesco”; Iosif Șaț, regizor la Teatrul de Stat „A.P. Cehov”; jurnalistul Vasile Botnaru; echipa de filmare de la TVR Moldova.</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 90 92 Artă și reziliență: Maria Pilchin în dialog cu Mihai Țărnă https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1010 <p>Dialogul scriitoarei Maria Pilchin cu regizorul Mihai Țărnă despre artă, reziliență, lectură, carte, situația politică, filme, finanțarea cinematorgrafiei naționale,&nbsp;</p> admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 96 116 Vlad Pohilă - glasul libertății noastre https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1011 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 117 140 „Sabia de miresme” a lui Eugen Simion sau cultul pentru Basarabia și cărturarii ei https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1012 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 141 144 Zilele Ghibu la Biblioteca „Onisifor Ghibu” https://bibliopolis.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/1013 admin admin Copyright (c) 2024 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-20 2024-05-20 89 2 144 148