Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Aărarea biblioteciiI
DE HRAMUL ORAŞULUI / ПРАЗДНИК ГОРОДА / TOWN FESTIVAL
Nicolae DABIJA
Chişinău, un oraş din Europa
Lică SAINCIUC
Preţul memoriei
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Dr. Gheorghe BULUŢĂ
Civilizaţia cărţii româneşti
Drd. Tatiana COŞERIU, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Dezvoltarea şi facilitarea parteneriatului profesional şi social – factori de promovare şi comunicare ai imaginii instituţionale
ANUL LECTURII / ГОД ЧТЕНИЯ / YEAR OF LECTURE
Elena ŞENDREA, bibliotecar principal, Departamentul Relaţii cu publicul
Interferenţa programelor culturale cu lectura copiilor
Andrei PLEŞU
Note pentru o tipologie a lecturii
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Elena ROŞCA, director BP “Alba Iulia”
Biblioteca „Alba Iulia” la un deceniu de activitate
Ioan HĂNŢULESCU
Ziua Limbii Române, zi naţională la Chişinău
Valentina DOROFTI, manager, Departamentul Organizarea Colecţiilor
Chişinăuianul Mihail Coca a făcut o frumoasă donaţie pentru BM „B.P. Hasdeu”
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
George MUNTEANU
„Un geniu nativ de o structură deosebită, crescut în cultul universalităţii”
REMEMBER
Vlad POHILĂ
SCRISOARE DE DRAG ŞI RECUNOŞTINŢĂ MARIEI TĂNASE
La 25 septembrie marea cîntăreaţă ar fi împlinit 95 de ani...
Ion ZUBAŞCU
„ÎŢI PUN LA DISPOZIŢIE ARIPILE MELE MULT ÎNCERCATE ŞI RĂZBĂTĂTOARE”
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Ionel CĂPIŢĂ
Naşul spre lumină
Vlad POHILĂ
Modelul (multiplu) Tomas Venclova la Chişinău,
Ne-a vizitat unul dintre cei mai mari poeţi ai contemporaneităţii
ANUL TINERETULUI TALENTAT / ГОД ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ / YOUNG’S YEAR
Nadejda TROFIM, studentă, USM
Zece zile care mi-au răvăşit sufletul
FILE DE CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
(CRONICAR)
Premiile Salonului Internaţional de carte – 2008
Vlad POHILĂ
Despre noi: Transilvania din Sibiu şi Familia română din Baia Mare
DIN PROVINCIE / НАМ ПИШУТ / FROM PROVINCE
Eugenia GUŢANU, director BPO „Ion Creangă”
LANSAREA MONOGRAFIEI ORAŞULUI FLOREŞTI
La 420 de ani de la atestarea documentară a localităţii Floreşti
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU
Breviar bibliografic
Dr. Constantin IORDAN
Une vraie preuve d’érudition et d’acribie
(O probă veritabilă de erudiţie şi acribie)
LA ANIVERSARĂ / ГОДОВЩИНA / ANNIVERSARY
Vlad POHILĂ
„...Împătimită de vibraţia coloristică, de armonie, de echilibru, de texturi plastice”
Vl. PRISĂCARU
Andrei Vartic, intelectualul-orchestră
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Taisia FOIU, CID „Chişinău”
Natura, Cultura şi Scriptura – componente ale unei vieţi de tehnocrat
Ludmila BULAT
O floare pentru un redactor
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Vlad POHILĂ
Un model de ţinută enciclopedică în domeniu: Dicţionarul avangardelor de acad. Dan Grigorescu
Sergiu COGUT, lector universitar, UPS „Ion Creangă”
File scrise citeţ pentru universul „texistenţial” românesc
IN MEMORIAM
Basarabia fără un mare scriitor şi un înţelept de seamă: Vasile Vasilache
Alexandru-Horaţiu FRIŞCU
Lazăr Ciobanu, un exemplu rarisim de cumsecădenie, erudiţie şi pioşenie
Ne-a părăsit actorul – Cel mai iubit dintre pămînteni
CRONICAR
A plecat Aleksandr Soljeniţîn, lăsînd în Rusia un mare gol moral
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale 2008