Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
MOARTEA POETULUI, AFIRMAREA LITERATURII
CUVÎNTUL DIRECTORULUI / НАПУТСТВИЕ ДИРЕКТОРА / DIRECTOR’S SPEECH
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”: SINTEZA ANULUI 2008
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
ACTIVITATEA EXTRAMUROS – O FORMĂ INOVATIVĂ DE ACTIVITATE SAU ACTUALIZAREA UNEI FORME UITATE?
Genoveva SCOBIOALĂ
Diversitatea modalităţilor de promovare a lecturii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Victoria BERNIC
Anul lecturii continuă
Lidia-Elisabeta HLIB
Copiii Chişinăului citesc multe cărţi bune
ANUL IMAGINII / ГОД ИМИДЖА / IMAGE YEAR
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
Imaginea – prioritatea managerială strategică a BM „B.P. Hasdeu”
2009 – ANUL EUROPEAN AL CREATIVITĂŢII ŞI INOVAŢIEI / 2009 – ГОД ТВОРЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ / 2009 – YEAR OF CREATIVITY AND INNOVATION
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
BIBLIOTECI VERSUS INOVAŢII
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Elena BUTUCEL
Biblioteca „Ovidius” la ceas aniversar
Claudia ŞATRAVCĂ
Biblioteca „Târgu-Mureş” şi-a redeschis uşile
Margareta CEBOTARI
Eveniment mai rar: omagierea unei traducătoare
Raia ROGAC
Un dar preţios limbii române
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
Sandrino GAVRILOAIA
Valenţe ale istoriei în poezia Iuliei Hasdeu
FILE DE CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Lidia KULIKOVSKI
Lectura chişinăuienilor, acum un secol, la biblioteca orăşenească
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Dinu MIHAIL
Laudă cărţii
CARTEA PE GLOB / КНИГА НА ГЛОБУСЕ / ROUND THE WORLD
Vlad POHILĂ
Tînără, dar viguroasă (Impresii despre literatura şi spiritualitatea estonilor)
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Ionel ROUR
Prima acasă, prima la locul de muncă
Валентин ВЕЛИКОВ
ОНИ ТАКИЕ КАК ВСЕ, НО НЕМНОЖКО ДРУГИЕ
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU
Breviar bibliografic
Zamfira MIHAIL
Lucrări ce configurează imaginea multidimensională a bibliotecii
Tamara COTOMAN
Cincizeci de ani şi încă unul...
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Svetlana VIZITIU
Mihai Volontir: „Demnitatea, dacă o ai, eşti om, dacă nu – nimic nu e!”
Vl. PRISĂCARU
MEREU INSPIRAT, ARTISTUL
Vlad POHILĂ
Îşi împlineşte cu demnitate rostul în bibliologie
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ludmila BULAT
Confesiunile unui editor
Ionel CĂPIŢĂ
Flămînd de lumină
Constantin BOBEICĂ
Tragediile unei biblioteci
RECVIEM PENTRU GRIGORE VIERU
George ROCA, Sydney, Australia. Consemnare: Vlad POHILĂ
„Ne-a luminat viaţa prin scrierile sale, prin însăşi prezenţa sa aici...”: Mesaje ale durerii
Grigore VIERU
LIMBA ROMÂNĂ, OASTEA NOASTRĂ NAŢIONALĂ
A fost lansată Taina care l-a apărat pe Grigore Vieru
N. S.
PRIMUL CALENDAR GRIGORE VIERU
IN MEMORIAM
Constantin TRANDAFIR
Un patriarh al istoriei literelor, Constantin Ciopraga
Svetlana VIZITIU
Victor Ciutac: „Aş vrea să am şi eu un nume, o adresă...”
VARIA
Luceafărul, cel mai lung poem de dragoste
PENTRU AGENDA DVS.
CALENDARUL ANIVERSĂRILOR CULTURALE 2009