Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / OUR colleagues / У НАШИХ КОЛЛЕГ
Ionel CĂPIŢĂ
Ei, care ţin focul aprins în vatră

De-a lungul anilor nu o singură dată mi-am dus paşii prin orăşelul Briceni şi am trecut pragul diferitor instituţii ce activează aici, dar aşa s-a întâmplat că niciodată n-am ajuns la Biblioteca Publică Raională şi, recunosc, n-am ştiut până mai ieri în care parte a urbei se află, deşi despre activitatea rodnică a acestui templu spiritual, condus timp de o viaţă de dna Tatiana Iudcovscaia, eram la curent din mass-media. Dar, spre bucuria mea, n-a trebuit să-ntreb din om în om unde se află Casa Cărţii, ci chiar primul întâlnit mi-a spus: „Mergeţi pe strada centrală în sus şi o să vedeţi o clădire frumoasă, acoperită cu ţiglă roşie – este ceea ce căutaţi.”
Nu zăbavă, m-am pomenit în faţa unui edificiu căruia i se potriveşte ca o mănuşă numele: Centrul de Cultura „Casa Cartii”. A fost destul să-i trec pragul, ca tot atunci să‑mi dau seama că ceea ce luminează aici e Biblioteca Publică Raională, care ocupă suprafaţa de peste 2000 m2 şi numără circa 150 mii de titluri de carte. N-a fost nevoie de mult timp ca să mă conving că Biblioteca Publică Raională Briceni este un centru de informare şi documentare important, care asigură toate sferele de activitate din nordul republicii. Dispune de: sala de lectură pentru adulţi, sală de lectură pentru copii, două servicii relaţii cu publicul la domiciliu, sală de restaurare a publicaţiilor, un Centru informaţional public pentru comunitate şi un Serviciu de carte română, temeiul căruia a fost pus de către Biblioteca Judeţeană Bacău „I. Sturza”. În bibliotecă se organizează şi se desfăşoară diverse manifestări, atât la nivel local, cât şi raional.
Sufletul acestui templu este totuşi colectivul de adevăraţi profesionişti, aleşi parcă pe sprânceană de doamna Tatiana Iudcovcaia, directoarea instituţiei, ea însăşi fiind o rază de lumină în a Neamului grădină... Credeţi-mă că acolo unde este suflet, unde se lucrează cu tragere de inimă, acolo se obţin şi rezultate pe potrivă. Păcat doar că aceşti oameni, semănători de lumină, nu sunt apreciaţi şi nici remuneraţi după valoarea lor, în această republică.
Ceea ce, de asemenea, nu se încadrează în limitele normalului e şi faptul că din fondul de carte, aflat în bibliotecile raionului (în jur de 360 mii de unităţi), aproximativ 141 mii sunt în limba română şi doar 99 mii sunt cu alfabet românesc. Aceasta se întâmplă în raionul Briceni, unde din cei 63 mii de locuitori, 10,3% sunt ucrainenii, 1,2% – ruşi, 1,0% – alte minorităţi şi ceilalţi se consideră moldoveni / români.
Deficitul de carte românească este simţit şi în Biblioteca Publică Raională, îndeosebi după ce au fost deschise uşile unei şcoli cu predare în limba română. Aceasta e realitatea: până nu demult copiii moldovenilor de aici erau obligaţi să studieze doar în şcoli cu predare în limba rusă. La acea oră, desigur, cartea în limba română nu era la mare căutare. Acum acest colectiv, condus de doamna Tatiana Iudcovscaia, face tot ce-i stă în putere pentru a armoniza activitatea Bibliotecii Publice Raionale şi a satisface cât mai plenar cerinţele tuturor celor interesaţi de Carte. Astfel îşi aduce obolul la creşterea nivelului de cultură a diferitor categorii de beneficiari, inclusiv copii, şi, totodată, la dezvoltarea suportului informaţional documentar pentru formarea specialiştilor în economie, drept, arte, litere, istorie, filozofie, agricultură, ecologie.
De serviciile Bibliotecii beneficiază peste 85 de organizaţii şi instituţii de învăţământ din raion (licee, şcoli, şcoala tehnico-profesională, şcoli specializate în arte şi muzică). Desigur, dacă acest stat ar avea o altă atitudine, cuviincioasă, responsabilă faţă de instituţiile de cultură – alta ar fi şi finanţarea acestui domeniu, alta ar fi dotarea tehnică a bibliotecilor, muzeelor, caselor de cultură... Datele statistice din 2015, la capitolul înzestrare tehnică, denotă o realitate prea puţin îmbucurătoare: instituţia în sine dispune de 21 de computere, dintre care 12 calculatoare obţinute datorită Programului Novateca, implementat în R. Moldova cu susţinerea Fundaţiei „Bill & Melinda Gates” în cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID). Din numărul total de biblioteci existente în raionul Briceni (32) doar 16 deţin computere mulţumită, iarăşi, Programului Novateca.
Uitându-mă cu drag şi admiraţie la colaboratorii, mai tineri şi mai în etate, ai Bibliotecii Publice Raionale Briceni, am putut citi în ochii lor... doar speranţă. Încă mai speră... Ei, care ţin focul aprins în vatră...