Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
ANIVERSĂRI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu RAŢĂ
Cu Eminescu în suflet şi în gînd

Treptele din cariera de activitate a Elenei Dabija la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” sînt de la bibliotecară pînă la director de filială. În anul 2000 administrația BM, în frunte cu fostul director general dna Lidia Kulikovski, trebuia să ia o hotărîre întru cîtva deosebită: să selecteze dintre colaboratorii bibliotecii un specialist pe care să-l numească șef al proaspătului înființat Centru Academic Internațional Eminescu. Norocul avea să cadă atunci – după cum vă dați seama – pe Elena Dabija, șefa unei filiale pentru copii din sectorul Botanica. Dna E. Dabija la început nu a acceptat această funcție destul de responsabilă (după cum i s-a părut și într-adevăr este!), dar pînă la urmă dovezile concludente ale administrației au învins-o. Timpul însă a arătat că nici administrația, nici Elena Dabija nu au dat greș.
Centrul Academic Internațional Eminescu (CAIE) s-a deschis în Anul Eminescu, evenimentul a fost prilejuit aniversării a 150-a de la nașterea celui mai mare poet și publicist român. Unul dintre inițiatorii deschiderii acestei instituții unice în felul său din întreg spațiul românesc a fost academicianul Mihai Cimpoi, un mare cunoscător al creației genialului înaintaș al neamului nostru. Cu străduința lui și susținerea din partea Primăriei Municipiului Chișinău, cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, dar și din România, a fost găsită clădirea corespunzătoare (bdul Dacia 20), iar doamna E. Dabija urma să conducă toate activitățile ce aveau să se desfășoare aici iată de acum mai mult de un deceniu și jumătate. În prezent CAIE – instituție de cultură cu profil științific și biblioteconomic – asigură acces tuturor chișinăuienilor la opera clasicului literaturii naționale și universale Mihai Eminescu, valorifică și promovează opera, viața și activitatea lui prin diverse acțiuni de cercetare și manifestări culturale. CAIE, diriguit sub bagheta iscusită a Elenei Dabija, la ora actuală se află în fruntea filialelor cu cei mai performanți indicatori ai productivității muncii de bibliotecar. Și credem că toți colaboratorii în acești ani au avut o satisfacție deosebită activînd la această subdiviziune a BM. Desigur, au fost și unele probleme și nereușite, dar pînă la urmă CAIE a fost pus pe picioare rezistente și Chișinăul astăzi se poate lăuda cu reușitele bibliotecarilor care pe drept cuvînt fac uneori minuni. Un merit incontestabil în această privință îl are, desigur, neîntrecuta prin ingeniozitatea sa, inteligenta și simpatica doamnă Elena Dabija.
Sînt convins că succesele obținute aparțin întregii echipe care își onorează sarcinile cu multă pasiune. Dar nu trebuie să uităm că zi de zi fiecare colaborator a fost și este axat pe o muncă exigentă, conștiincioasă, de multe ori meticuloasă, iar E. Dabija este motorul care transformă acest clocot de energie creatoare în ceva splendid, în lucruri de care rămîn surprinși și, în același rînd, se bucură toți cei pasionați de Eminescu care pășesc pragul acestei case a înțelepciunii și cunoașterii. Acționînd numai împreună, cu dragoste de profesie și de patrimoniul național, universal și eminescian, o mînă de profesioniști în frunte cu E. Dabija, formînd un nucleu solid, a reușit să realizeze o listă de activități chiar destul de impunătoare: inovații și tehnologii moderne, cercetare și editare de publicații de profil (inclusiv, buletinul Mihai Eminescu), servicii online, prezentări în rețelele de socializare, nenumărate documente înregistrate și consultate, diverse articole și emisiuni publicitare în mass-media, programe culturale inedite, participare activă la diverse foruri profesionale, proiecte necunoscute mai înainte, colaborări și parteneriate fructuoase, întîlniri cu personalități remarcabile dintr-un șir de țări, schimb de experiență și deplasări de serviciu peste hotare – din lipsa spațiului nici nu putem să le enumerăm pe toate.
Pentru a fi în pas cu timpul și cu schimbările provocate de viața cotidiană, E. Dabija nu a avut în acești ani clipe care să nu o frămînte, să nu se gîndească cum să pună la cale, cum să îndrepte pe un făgaș corect și de neîntors dezvoltarea înainte a CAIE. La manifestările culturale, pe care E. Dabija le organizează cu mult fast, sînt invitați scriitori, jurnaliști, actori, artiști plastici, interpreți de muzică populară și ușoară, critici și istorici literari, savanți și oameni de cultura din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Franța, Italia, Suedia, Turcia, Macedonia, China etc. Un răsunet deosebit îl au congresele eminescologilor, care în anul curent vor ajunge la cea de-a cincea ediție. De asemenea, E. Dabija are grijă să organizeze lecții pentru gimnaziști și liceeni, precum și sărbători pentru preșcolari.
Ne bucură faptul că dna directoare de la CAIE este un autor permanent al revistei noastre de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură BiblioPolis, editată sub egida BM „B.P. Hasdeu”. Astfel, pe parcursul anilor dumneaei a publicat în această revistă de prestigiu a societății bibliotecare de la noi articole cu care fiecare lucrător din sfera infodocumentară ar putea să se mîndrească: Zilele spiritului românesc la Centrul Academic Internațional Eminescu (2002); Invitație la lectură: lecturi eminesciene (2003); Eminescu (din nou) în portugheză, Liceenii alolingvi doresc să-l cunoască pe Eminescu (2004); Cunoaștem Chișinăul și CAIE (2005); Steaua noastră de veghe (2007); Eminescu-i vremea care vine!, Mihai Eminescu – sens, timp și devenire istorică (2008); Mihai Eminescu – poetul visător (2009); „În mine bate inima lumii”, Mihai Eminescu al vremii noastre (2010); De la mic la mare, îndrăgostiți de Luceafăr (2011); „A-l cunoaște pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii…” (2012); Cartea Eminescu mereu deschisă, Eminescu al vremii noastre, (2013); Eminescu-i nemurire! (2014); „Vreme trece, vreme vine… ” sau Amintiri plăcute din viața unei bibliotecare pe parcursul a 15 ani de activitate, Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu (2015); Fenomenul Eminescu (2016). Acestea, dar și alte scrieri care au fost împrăștiate în ediții periodice din afara instituției noastre, îi fac cinste și o onorează. Altă bibliotecară care să-l prezinte atît de amplu (dar, principalul, cu tot sufletul!) pe Luceafărul poeziei românești nu am cunoscut, deocamdată, cel puțin. Nu putem trage altă concluzie decît că într-adevăr dumneaei este totdeauna cu Eminescu în suflet și în gînd. Pentru aceasta, pot să spun, colega noastră de serviciu merită toată lauda și recunoștința.
Desigur, meritele dumneaei au fost observate de autorități și, pe parcursul anilor, îmbrățișînd funcția de bibliotecar și purtînd în viață crucea unui om al culturii, E. Dabija s-a învrednicit de titlurile: Cel mai bun bibliotecar din Republica Moldova (2002, 2005); Cel mai bun manager al anului (2003, 2009); i s-au conferit Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer (2000), medalii, diplome de onoare, de merit și de excelență din partea factorilor de decizie și de la numeroase instituții cu care colaborează CAIE, inclusiv de la BM „B.P. Hasdeu”, pe care E. Dabija o iubește la fel de mult ca și pe propriul ei copil care este – după cum ați văzut din cele relatate mai sus – Centrul Academic Internațional Eminescu.
Ultima frază nu este una spusă la întîmplare, deoarece am scăpat din vedere (cer scuzele de rigoare) să menționez mai înainte că E. Dabija, începînd cu anul trecut, mai are o sarcină dificilă de îndeplinit: colectivul BM „B.P. Hasdeu” i-a încredințat funcția de președinte al Comitetului sindical al instituției. Iar aceasta, după cum știe fiecare din noi, nu e de glumă să ai în adaos grija atîtor persoane și atîtor caractere deosebite deodată… Dar iată că protagonista noastră a luat în serios îndrăzneala noastră și se descurcă de minune cu această activitate de factură administrativă.
Totuși, în activitatea sa E. Dabija accentul îl pune pe dezvoltarea în continuare a CAIE, care unește cunoscătorii și amatorii creației lui Eminescu, atît din Republica Moldova și România, cît și din alte țări ale lumii. Astfel, în ultimul timp s-au deschis filiale în România, Italia, Portugalia, Franța pentru conaționalii care locuiesc după hotarele țării, dar care nu doresc să își uite rădăcinile. CAIE a adunat o colecție bogată: de la edițiile de pe timpul poetului pînă la CD-uri și DVD-uri cu înscrieri de filme, spectacole, declamații ale artiștilor renumiți; de la culegerea în 23 de volume a manuscriselor lui pînă la cărțile viu colorate pentru cititorii cei mai mici; de la studii ale oamenilor de litere pînă la culegeri de scrieri, pe lîngă română și în rusă, engleză, turcă, chineză etc. De o popularitate deosebită se bucură suvenirele, medaliile jubiliare, timbrele, portretele lucrate manual, tablourile pictate de profesioniști, dar și desenele copiilor. Nu în zadar E. Dabija afirmă: „Creația lui Eminescu este multilaterală și foarte actuală. Deschizi orice pagină a unei culegeri de poezii sau publicistică și te uimești – parcă ar fi scrise în zilele noastre. Se referă și la politică, și la economie, și, desigur, la relațiile dintre oameni. Orice alineat este ca o prezicere. Avem ce învăța și din punct de vedere lingvistic, și pe planul de percepere a lumii înconjurătoare, deoarece – chiar și pentru a privi natura și a vedea frumusețea ei – trebuie să ai talent.”
Putem spune deci că E. Dabija este specialistul de la BM care ține mîna pe puls la tot ce se petrece în țară și în lume, legat de numele geniului culturii românești care este Mihai Eminescu. Dumneaei e o fire visătoare, dar și muncitoare, și, cu certitudine, înțelege că schimbările de ultimă oră din societatea noastră o fac să fie la înălțime și în prima postură, dar și în cea de-a doua. Principalul e că are cui să vină în întîmpinare, adică celor dornici de a-l cunoaște pe Eminescu, dornici de a sesiza cu toți porii frumusețea creației lui. Dorim ca și pe viitor E. Dabija să-și realizeze multiplele sale obiective pe care le are în plan și cu fermitate să țină piept solicitărilor comunității chișinăuiene, poate și dincolo de aceasta.
La ceas aniversar, cînd adaugă o nouă floare la al anilor buchet, îi urăm, cu deosebită prețuire și afecțiune, colegei noastre Elena Dabija multă sănătate, energie, inspirație, voie bună și noroc în toate. Dorim să fie la fel de stimată și iubită atît la serviciu, cît și în cercul familial, să aibă parte de mii de surprize plăcute în fiecare zi pe care i-o dăruiește Domnul cel de Sus. Și, desigur, să fie fermă în legătură cu deciziile luate și să nu permită nimănui să o abată de la idealurile sale, să țină mai departe în mîini sigure conducerea CAIE, să nu îi sece niciodată pasiunea și dragostea de muncă la bibliotecă, ci să se bucure de cele realizate și că se află printre cărți și printre oamenii care iubesc cuvîntul scris și lectura, mulți, adeseori, dînd preferință Operei eminesciene.
Iar după această înșiruire de propoziții îmbălsămate o rog pe distinsa directoare să se delecteze cu următoarele versuri, care, sperăm, o vor impresiona, poate o și vor impresiona:
Faceți cunoștință, recomand…
Elenei Dabija
Biblioteconomia este
Cel mai drag obiect la studiat,
A putut ca urce înspre creste,
Să planeze ca într-o poveste
Doar pe vectorul determinat.
La Hîrcești, Ungheni, ea și visase,
Ce profesie își va lua…
Inimii atunci se adresase,
Spovedindu-se că mult îi place
Lîngă cărți aproape să tot stea.
Astfel, după Universitate,
Ea și cartea sînt între copii,
S-a dedat deci în totalitate,
Învățîndu-i ca „să dea din coate”,
Și să scape de tristeți, stihii.
A urmat o altă provocare:
Să conducă un focar-izvor
Și de spirit, și de o suflare
Românească – pînă astăzi care
Îi dă viață nouă și onor.
Eminescu – geniul din stele –
Cucerește sufletul ei blînd…
Ea, cu ochi ca două floricele,
Se descurcă bine-n toate cele,
În programe dense debutînd.
Iată-i trece de hotare slava,
Crește și mîndria unui brand,
Poate să închege și voroava,
Totdeauna să respingă pleava,
Faceți cunoștință, recomand…