Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
SUGESTII DE LECTURĂ / РЕКОМЕНДАЦИИ К чТЕНИЮ / READING SUGGESTIONS
Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2012

Gala Premiilor 2012 reprezintă momentul culminant al vieţii li­terare, o formă de recunoaştere a valorilor de către un juriu în frun­te cu criticul literar Iulian Ciocan. „Am citit peste o sută de cărţi, a fost foarte greu să alegem, dar ori­cum am ajuns la un consens. Este lesne de înţeles că părerea proprie nu coincide cu cea comună a juriu­lui, de aceea fiecare trebuie să înţe­leagă acest lucru”, a subliniat Iulian Ciocan. În cadrul festivităţii au fost acordate premii pentru poezie, pro­ză, critică literară, traduceri, relaţii culturale internaţionale. Premii de care s-au învrednicit cei mai buni, dintre cei mai buni. Un eveniment important în viaţa Uniunii Scriitorilor, Gala Premiilor, a reuşit să scoată la lumină adevăratele talen­te ale literaturii noastre naţionale. „Această gală este bilanţul literar al anului 2012, un fel de radiografie a momentului literar actual”, a men­ţionat preşedintele Uniunii Scriito­rilor din Moldova, scrii­torul Arcadie Suceveanu.

* * *

În cadrul evenimentului au fost nominalizate două categorii de premii, şi anume, juriul a acordat şapte premii, iar Consiliul Uniunii Scriitorilor a acordat nouă premii. Cea mai importantă dis­tincţie a fost Premiul Opera omnia, care i-a revenit scriitorului Mihail Gheorghe Cibotaru, pentru întreaga sa activitate. Criticul lite­rar Eugen Lungu s-a învrednicit de Premiul de Excelenţă.

Pentru Premiul Relaţii culturale au fost desemnaţi scriitorii Ion Ungurea­nu, Luminiţa Dumbrăveanu, spa­dasinul satirei şi umorului Efim Tarlapan, Ilie T. Zegrea – venit din Cernăuţi, Boris Marian. „Sunt feri­cit şi emoţionat că am primit acest premiu, şi asta deoarece azi să scrii cărţi este foarte greu. De ce? Pentru că pofta de citit este foarte mică. Tind să cred că şi scriitorii noştri vor ajunge într-o zi să ia Premiul Nobel, pentru că au cu ce”, a decla­rat de la tribună actorul şi eseistul Ion Ungureanu. Domnia Sa, cu o zi înainte de evenimentul literar, a suferit o intervenţie chirurgicală pe cord. Ca să destindă şi mai mult atmosfera, acesta a menţionat că premiul bănesc de care s-a învred­nicit odată cu distincţia îl va dona inimii. Adică va achita jumătate din cheltuielile pentru operaţie. Premii speciale le-au fost oferite lui Rodion Cucereanu şi lui Iurie Gu­dumac. În aceeaşi atmosferă de săr­bătoare au fost oferite şase burse de creaţie. Astfel că scriitorii Nicolae Esinencu, Vasile Gârneţ, Claudia Partole, Ion Ciocanu, Oleg Carp şi Alexandru Doga au devenit bursi­erii acestui an literar. Premiile acordate de juriul Uniunii Scriitorilor au fost distribuite astfel: la capitolul poezie – Radmila Popovici-Paraschiv, la proză – Mihaela Perciun, la critică literară şi eseu – Nina Corcinschi, la literatură pentru copii – Nicolae Spătaru, la capitolul jurnal, publi­cistică, memorii – Gheorghe Eriza­nu, la traduceri – Leo Butnaru şi la debut – Pavel Borş.

Printre invitaţii de onoare ai evenimentului au fost Vlad Filat, preşedintele PLDM şi sponsor ge­neral al acestei manifestări; Marius Lazurca, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova; Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Ro­mân la Chişinău; precum şi Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Parla­mentului. Vlad Filat a subliniat că rolul unei uniuni de creaţie e să-şi facă bine meseria, să educe o soci­etate instruită şi sănătoasă. Totoda­tă, el a declarat că nu şi-a uitat pro­misiunea de a contribui la reparaţia sălii de festivităţi a Uniunii Scriito­rilor, unde s-au desfăşurat manifes­tările istorice din anii de renaştere naţională. După Gala de premiere, în Sala cu oglinzi a Uniunii Scriito­rilor a fost vernisată expoziţia foto­grafică Cărţile anului 2012. Mani­festarea a continuat şi a doua zi cu o depunere de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Chişinău, Mihai Emi­nescu. În aceeaşi zi la sediul USM au avut loc evocări eminesciene, un recital de poezie, prezentări de cărţi şi reviste.

19%20Pop.tif