Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
IAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Svetlana JAVELEA
Vara lectura şi cartea nu au vacanţă

În perioada estivală Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, în mod tradiţional, organizează programul de lectură şi agrement Lecturile verii.

Vara 2013 a trecut sub semnul ediţiei a IX-a a programului (demarat în 2005) și a avut în vizor utilizatorii-copii, dar a promovat și tradiţia de a lectura în familie, antrenînd în aceste activităţi părinţi, bunici, profesori, educatori, scriitori, personalităţi din diverse domenii. Printre obiectivele acestuia se numără atragerea copiilor la lectură permanentă, valorificarea colecţiilor de carte, dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii copiilor prin îmbinarea jocului cu lectura, dezvoltarea abilităţilor de comunicare etc.

Lecturile verii 2013 a propus un spectru vast de activități cu publicul ce a inclus lansări şi prezentări de carte, întîlniri cu scriitori, discuţii / dezbateri, mese rotunde, ore de lectură, şedinţe de club, spectacole, concursuri de erudiţie, ateliere de creaţie care au permis copiilor să petreacă timpul nu doar frumos, ci şi util.

Anual, programul demarează la 1 iunie, de Ziua internaţională a copilului, în toate filialele Bibliotecii Municipale. Anul acesta 1 iunie fiind zi fără program, startul s-a dat la cele 25 de filiale în zile diferite, conform unor planuri individuale, cu genericul Cartea nu are vacanţă. Unele filiale au anunțat propriul lor slogan de atragere la lectură: Vino în lumea lecturii, a cunoașterii și a jocului (Filiala V. Bielinski); Citește, creează, inventează! (Filiala M. Costin); Vacanţa fără de bibliotecă nu are gust!!! (CAI Eminescu); Vara nu ne plictisim!!! La Biblioteca Traian multe ocupaţii găsim!!! (Filiala Traian).

Pentru a implica un public cît mai divers, filialele caută în permanență metode noi de lansare a programului. Filiala „Ovidius”, de cîţiva ani, organizează activitatea de deschidere în scuarul magazinului „Unic”, în colaborare cu Pretura sectorului Centru. Îmbrăcaţi în tricouri și chipiuri cu logoul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi inscripţia Lecturile verii, bibliotecarii au repartizat publicului materiale promoționale: stegulețe, baloane, pliante, îndemnînd la lectură.

Filiala „Transilvania” a lansat programul în curtea Departamentului educație, tineret și sport al sectorului Ciocana, organizînd reviste bibliografice și un relevant concurs de desene pe asfalt cu genericul Da! Copilăriei.

La Filiala Codru deschiderea a avut loc în sala Casei de cultură „Orion”. Într-un cadru festiv copiii au înscenat povești, au recitat poezii, au dansat, au vorbit despre programul Lecturile verii.

Filiala „A. Russo” a ales să desfășoare activitatea de lansare la Liceul „Dacia”, vorbind copiilor despre activitățile planificate de bibliotecă în cadrul programului Lecturile verii, invitîndu-i să participe activ ca utilizatori, dar și în calitate de voluntari. Copiii, ajutați de profesori, dar și de părinți, au susținut spectacolul Curcubeul copilăriei.

Filialele „Tîrgu-Mureş”, „Alba Iulia”, N. Titulescu, Centrul Academic Internaţional Eminescu au preferat să inaugureze programul Lecturile verii împreună cu scriitorii Victor Prohin, Titus Știrbu, Maria Caras-Cumpenici, Sergiu Afanasiu, care le-au vorbit copiilor despre importanța lecturii și i-au îndemnat să participe la toate manifestările ce se vor desfăşura pe parcursul întregii veri în biblioteci.

Filiala Traian a preferat pentru lansarea programului curtea bibliotecii care, amenajată frumos cu baloane, stegulețe, expoziții de carte și multe materiale promoționale, a întrunit copii de la grădiniță, care, prin mesajele transmise cu voce tare, au reușit să sesizeze comunitatea.

Filiala „I. Mangher”, promotoare a cărţii şi culturii evreieşti, pentru realizarea programului Lecturile verii a inaugurat în faţa bibliotecii Sala de lectură în aer liber „Sub umbra dudului”, care a activat pe parcursul întregii veri.

Filiala de carte şi cultură rusă „M. Lomonosov” a pregătit o modalitate aparte de deschidere a programului, organizînd o teleconferinţă, care a întrunit pedagogi, educatori din grădiniţele cartierului, conducători ai cluburilor de creaţie, bibliotecari, părinţi. Subiectul discuţiei l-a constituit organizarea vacanţei de vară pentru copii. Teleconferinţa le-a permis participanţilor să-şi împărtăşească experienţa în organizarea programului Lecturile verii cu bibliotecile pentru copii din Moscova şi Perm (Rusia), Kiev şi Nikolaev (Ucraina). În timp ce adulţii discutau, în sala de lectură copiii s-au distrat, au participat la diferite jocuri, au vizionat filme cu desene animate.

O abordare nouă de organizare a programului Lecturile verii a avut-o Filiala „O. Ghibu”. Lansarea programului a avut loc în cadrul Săptămînii uşilor deschise, unde şi-au dat întîlnire membrii Cenaclului Sic cogito şi membrii Clubului poeţilor desculţi, care au inaugurat Salonul literar Lecturi la Terasa de vară, urmărind scopul de a promova tinere talente și literatura de calitate. Întîlnirile utilizatorilor cu oamenii de creaţie s-au desfășurat lîngă havuzul din faţa bibliotecii, invitați fiind tinerii poeţi, actori, pictori ş.a.

Filiala de carte poloneză „A. Mickiewicz”, în acest an, a lărgit cercul de beneficiari ai programului Lecturile verii organizînd activităţi şi pentru ostaşii Unităţii militare nr. 142 (Brigada de gardă şi Brigada de menţinere a păcii), pentru ei fiind selectate teme din istoria şi cultura Moldovei şi a Poloniei.

Filiala „Tîrgovişte” a continuat activitatea celor două cluburi de lectură: Micii europeni şi Curioşii, inaugurate în vara anului 2010.

Un element nou în desfășurarea programului Lecturile verii 2013 l-a constituit axarea pe o temă anume în fiecare zi a săptămînii: luni – Citim și discutăm, marţi – Jocurile copilăriei, miercuri – Ascultăm povestea, joi – Cunoaștem istoria orașului, vineri – Învățăm tehnologiile informaționale, duminică – Dezvoltăm creativitatea (modelăm, desenăm, croşetăm, brodăm). Acest fapt a facilitat şi a sistematizat planificarea activităţilor.

Utilizatori de diverse gusturi au fost atrași la lectură prin intermediul celor mai reprezentative colecții de carte, CD-uri, DVD-uri, ediţii periodice. Cărţile, propuse spre lectură, au fost selectate conform unor anumite criterii, ţinîndu-se cont de listele de lectură recomandate de profesori, dar şi de achiziţia valoroasă de carte a Bibliotecii Municipale.

Orele de lectură au fost tipul de activitate cel mai frecvent organizat în cadrul Lecturilor verii 2013: 453 manifestări pentru copii, tineri și părinți, care au promovat creaţia scriitorilor din literatura română de pe ambele maluri ale Prutului: Gr. Vieru, D. Matcovschi, G. Meniuc, S. Vangheli, I. Druţă, N. Dabija, V. Dumbrăveanu, C. Partole, V. Romanciuc, C. Dragomir, I. Ţurcanu, L.-D. Bujor, A. Bujor; A. Scobioală, S. Ursache, E. Farago, Al. Mitru, B. Ştefănescu-Delavrancea, Geo Bogza, M. Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri, I. Slavici ş.a.; şi din literatura universală: H. Ch. Andersen, C. Collodi, Ch. Perrault, fraţii Grimm, Mark Twain, J. Verne, L. Carroll, P.L. Travers, O. Wilde, G. Rodari ş.a. De un deosebit interes printre micuţi s-au bucurat cărţile din colecția Disney. La orele de lectură copiii au citit pe roluri, au discutat, au desenat, au modelat în diferite tehnici eroii îndrăgiţi. De asemeni, s-au desfăşurat ore de lectură tematice: Legenda Chișinăului, Muzeele din Chișinău, Monumentele din Chișinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ziua Limbii Române; Ziua Independenţei, Ziua Europei etc. Povestea deține un loc aparte în cadrul programului Lecturile verii, fiind înscenate, discutate, lecturate basme populare româneşti, franceze, ucraineşti, ruseşti, evreieşti, poloneze etc., poveşti despre plante și animale. Copiii au demonstrat un interes deosebit pentru orele de lectură multimedia, utilizînd din plin colecția de DVD-uri.

An de an, se pune un accent tot mai pronunțat pe organizarea concursurilor (de erudiţie şi de creaţie), vara aceasta fiind desfăşurate 243 de concursuri. Acest tip de activitate are un caracter complex, cu diverse tematici axate pe carte, lectură, bibliotecă: De ce aş vrea să trăiesc în lumea lui Guguţă, Culorile copilăriei, Personajul preferat, Găsește imaginea identică, Să facem împreună o carte, Ghici ghicitoarea mea, În vacanță la bunici, Mihai Eminescu – cel mai drag poet, Cunoaștem plaiul natal, Cel mai bun ghid turistic, Regulile de circulaţie etc. Copiii participă cu interes şi la concursurile de scrieri literare: poezii, eseuri, compuneri. Tot mai răspîndite devin concursurile de desen pe asfalt, practicate de toate filialele BM: Personajul preferat; Da! Copilăriei; Noi pledăm pentru un mediu mai curat; Soarele răsare în creaţia copiilor; Culorile copilăriei ş.a.

Discuţiile / dezbaterile (242 de activităţi organizate) constituie o metodă eficientă de a atrage utilizatorii la carte și lectură, de a scoate în evidenţă creațiile unor scriitori, a atenţiona asupra unor probleme sociale ș.a. Tocmai relațiile informale ale cititorului cu biblioteca predispun la discuții libere, care dezvoltă gîndirea critică și capacitatea de a formula și a susține propriile opinii. Astfel, în cadrul programului Lecturile verii, filialele au organizat și au desfășurat discuții pe teme ce țin de sănătate, etică și morală, locul tinerilor în societate: Biblioteca şi cartea în viaţa mea, Mănînci sănătos – creşti mare şi voios!, Învăţăm explorînd oceanul planetar, Ce vreau să devin cînd voi creşte mare, Cartea mea preferată, Stop la intersecție – stop la neatenție, Modul sănătos de viață, Cartea tradițională și/sau cartea on-line? etc.

Valorificarea colecției de carte a bibliotecii, evidențierea publicaţiilor ce merită a fi reactualizate, precum şi a apariţiilor editoriale recent intrate în fondurile bibliotecii, au fost realizate prin intermediul Lansărilor şi prezentărilor de carte (165 de activităţi) şi al întîlnirilor cu scriitorii. Avantajul constă în faptul că cititorii au prilejul de a cunoaşte şi de a discuta pe viu cu un scriitor consacrat, ceea ce şi-o doresc numeroşi copii, adolescenţi, tineri. În vara 2013 cititorii BM au avut ocazia de a se întîlni şi a discuta cu mai mulţi scriitori din RM: Spiridon Vangheli, Vladimir Beşleagă (Filiala „Tîrgu-Mureș”); Titus Știrbu (Filiala „Alba Iulia”); Emilian Galaicu-Păun, Dumitru Crudu, Nicolae Spătaru, Călina Trifan, Maria Stati (Filiala „O. Ghibu”); Maria Caras-Cumpenici (CAI Eminescu); Liuba-Drăgostița Bujor (CAI Eminescu; Filiala de Arte „T. Arghezi”); Liubov Bacunski (Filiala „M. Lomonosov”); Claudia Partole, Vlad Zbârciog (Filiala „A. Mickiewicz”); Ianoş Ţurcanu, Maria Mocanu, Ion Diordiev, Dumitru Mămăligă, Nina Slutu-Soroceanu (Filiala „Ovidius”); Sergiu Afanasiu (Filiala N. Titulescu).

Vara biblioteca devine un loc de dezvoltare a imaginaţiei şi a potențialului creativ ale copiilor. Au fost organizate 160 de ateliere de creaţie, în cadrul cărora participanții au desenat, au modelat, au croșetat, au brodat, au confecționat bijuterii; au învățat să lucreze cu hîrtia în diferite tehnici: origami și quilling; au pătruns tainele floristicii și au confecționat lucrări din pănuşi şi din iarbă uscată.

În cadrul Lecturilor verii au fost organizate activităţi extramuros, desfăşurate în parteneriat cu diverse organizaţii din comunitate la taberele de vară ale școlilor și liceelor, în grădinițele de copii, în curţile blocurilor adiacente bibliotecii, în parcurile publice: Dendrariu, Grădina Botanică, Valea Trandafirilor, Parcul Rîscani (Filialele V. Bielinski, „Tîrgu-Mureș”, „Alba Iulia”, „M. Lomonosov”, N. Titulescu, Traian, Codru, A. Donici).

Filiala „Ovidius” în acest an a desfășurat activitățile extramuros mai neobișnuit, alegînd drept mascotă a programului Lecturile verii bicicleta, numind-o Bicicleta lecturii, care, plină cu cărți, a mers la grădinițele din sector, organizînd expoziţii de carte, ore de lectură.

A devenit tradiţională și organizarea în luna iunie a Taberelor de vară de lectură și agrement la filialele „Alba Iulia”, „I. Mangher” și „Transilvania”, acestea propunînd diverse manifestări interesante, inclusiv excursii, spectacole, lecturi în aer liber ș.a.

Cele mai captivante și mai incitante cărți au fost expuse în cele peste 400 de expoziţii de carte tradiționale și virtuale. În vederea promovării programelor de lectură şi a cărţii, s-au organizat 150 de vizite colective.

Agenda activităţilor a fost afișată pe site-ul BM. Filialele BM au plasat zilnic informaţii, poze din cadrul activităților pe bloguri şi reţele sociale: YouTube, Facebook, Flickr.

Pentru a motiva copiii să participe la Lecturile verii BM le-a oferit hîrtie, acuarele, creioane, carioca, hîrtie colorată, plastilină.

La sfîrşitul verii tuturor participanţilor programului li s-au înmînat diplome şi au fost nominalizaţi cu titlurile: Miss şi Mister Lecturile verii, Cel mai activ cititor, Cel mai erudit participant, Cel mai creativ participant, Cel mai fidel participant etc.

În realizarea programului Lecturile verii, BM „B.P. Hasdeu” se bucură de susţinerea preturilor sectoarelor Centru şi Ciocana, a unor ONG-uri, precum şi a Primăriei capitalei. Vara aceasta, BC „Unibank” a susţinut buna desfăşurare a programului prin confecţionarea de chipiuri și tricouri cu logoul BM și inscripţia Lecturile verii, în mod special pentru bibliotecari.

La final, prezentăm unele date statistice, care în profesia de bibliotecar exprimă nişte indubitabili indicatorii de performanță în activitatea bibliotecii:

filialalele BM „B.P. Hasdeu” au organizat şi au desfăşurat în cadrul programului Lecturile verii 2013 1431 activităţi în care au fost implicaţi 30 853 participanţi;

s-au înregistrat 4063 utilizatori noi: preșcolari, elevi, părinții și chiar bunicii acestora;

utilizatorii și nonutilizatorii au efectuat peste 190 000 de vizite și au împrumutat peste 700 000 de documente.

Manifestările organizate în cadrul programului Lecturile veri stimulează şi încurajează la lectura suplimentară, accentuează importanţa cărţi şi a lecturii în viaţa omului, dezvoltă abilități de comunicare, copiii cunosc cărți și autori noi, atrag în programe culturale şi cognitive părinții și bunicii. Cu ajutorul bibliotecii cititorii se dezvoltă, iar fiecare carte citită, fiecare informaţie culeasă din cărţi contribuie la formarea lor ca personalitate.

Numărul participanţilor la program este în creştere de la an la an, fapt ce demonstrează că vara lectura şi cartea nu au vacanţă!

Din impresiile participanţilor despre program

La programul Lecturile verii învăţăm din cărţi diverse lucruri interesante şi utile şi analizăm cu atenţie toate punctele de reper. Eu consider că este un program foarte reuşit şi necesar. Aici discutăm şi citim cărţi noi, pe care nu le avem acasă şi nici la şcoală. Fiecare copil trebuie să aibă dorinţa de a citi, căci lectura ne îmbogăţeşte vocabularul şi ne împrospătează sufletul. (Diana Chiperi)

Impresia mea despre Lecturile verii este foarte bună. Îmi place mult denumirea şi nu numai denumirea, ci şi activităţile la care am participat. Mai aştept să vin şi mîine la Bibliotecă pentru o nouă activitate. Eu am mai participat la multe manifestări similare şi toate s-au bucurat de un mare succes la copiii-cititori de la Biblioteca „Ovidius”. (Sorina Ermurache)

Am aflat multe lucruri pentru prima dată, lecturînd diferite cărţi incluse în lista programului Lecturile verii. (Iulia Guţu)

A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an să participăm la programul Lecturile verii de la Biblioteca „Ovidius”. Îmi place foarte mult să merg la bibliotecă, deoarece acolo găsesc multe cărţi de care am nevoie şi doamnele bibliotecare sunt foarte amabile, bune cu noi. Cu cea mai mare plăcere am desenat personaje preferate din cărţile citite, atunci cînd ni s-a propus să participăm la Concursul de desene Impresii de lectură din cartea de vacanță. Mi-a plăcut şi cum au fost expuse aceste desene în sala bibliotecii, unde au putut să fie privite de toţi copiii. Mi-a plăcut cum au fost evaluate aceste lucrări, dar şi cadoul primit pentru acest desen. Mă bucur că am fost apreciată. Voi mai desena şi alte personaje din poveştile pe care le voi citi vara această şi voi mai veni să particip la concursurile organizate de bibliotecă, unde este foarte frumos şi e o mare bucurie pentru noi cînd venim aici. (Sabina Boleac)

Svetlana JAVELEA,

şef, Serviciul programe, activități cu publicul,

Departamentul dezvoltare și comunicare

29%20Russo%20LV%202013.tif
31%20Traian%20LV%202013.tif
30%20Targu%20Mures%20LV%202013.tif