Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Lidia KULIKOVSKI
Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Valoarea lui Cimpoi ca personalitate culturală, ca om de ştiinţă, ca persoană publică vine sub forma impactului pe care-l are asupra altora, de care poate nici nu este conștient. Mulți sunt oamenii afectați de opera, experiența, prezența, colaborarea lui. Multe exemple le cunoaștem, dar unele, concrete, le aflăm doar întâmplător.

Se spune că locul de afirmare a scriitorului este masa de scris. Dar nu fiecare din marii scriitori scriau, cuminte la masă... Machiavelli se îmbrăca în costumul său de ambasador și scria în picioare între sfeșnice; Faulkner scria pe o mască de sudură pusă pe genunchi; Hemingway scria, la fel, în picioare, la un pupitru înalt; G. Călinescu scria în biroul său francez... Cimpoi scrie unde nimerește: la bibliotecă, în tren, în prezidii... scrie când își amintește de ceva, când îl presează termenele, oriunde s-ar afla. Doar două imagini amintesc, de cum scrie M. Cimpoi. Era prin anul 2003, la Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din RM. Ca președinte al Asociației l-am invitat pe academicianul M. Cimpoi, ca președinte al Uniunii Scriitorilor din RM. A vorbit, ca întotdeauna, cel mai bine, cu referire la biblioteci și restul timpului de şezut în prezidiu a scris. L-am întrebat, ce a conspectat? Mi-a răspuns: „Am scris o recenzie pe care trebuie s-o predau astăzi.” Alt episod legat de cum scrie M. Cimpoi. La ședința Consiliului ştiințific al Bibliotecii Municipale, membru al cărui este, am hotărât să facem o carte valet / diptic care să includă biobibliografia „Duiliu Zamfirescu”, elaborată în colaborare cu Biblioteca Județeană Vrancea, cu o prefață de cunoscutul scriitor Ioan Adam și un eseu monografic al lui Mihai Cimpoi. Termenul era restrâns și i-am propus să-l ajutăm la corectura eseului. M. Cimpoi redacta de mână, Elena, secretara, introducea corecturile în format electronic, eu identificam sursele, paginile, aduceam cafele, gustări, fructe pentru că am muncit până noaptea târziu... Pentru noi a fost o experiență de neuitat, un master-class de redactare și ne-am convins că Mihai Cimpoi poate „să se organizeze în armonia lăuntrică a unui spirit ce-și domină subiectul cu o privire netă și lucidă” (Hegel). Toate experiențele de conlucrare cu academicianul M. Cimpoi au devenit materie primă pentru activitatea noastră.

Noi, bibliotecarii BM „B.P. Hasdeu”, suntem onorați și fericiți că avem şansa să ne fie alături. Este pentru noi un partener în efortul susținut de valorificare a personalităților literare, de promovare a lecturii, de animare culturală. Este și un mentor pentru noi. De la academicianul M. Cimpoi, Meşter după gând şi după cuvânt, am învățat ce înseamnă rigoare, responsabilitate, acuratețea documentării, am învățat cum să găsesc alte relații între lucruri, am învățat menirea cuvântului și cum să împrospătez cuvântul cu noi rezonanțe.

Colaborarea cu el prezintă (nu actul în sine, ci impactul) pentru noi, cei de la BM (suntem mulți, mulți alături de M. Cimpoi), o metodă de cunoaștere pentru că orice întâlnire, discuţie, conlucrare cu academicianul are valoare cognitivă. Am avut întotdeauna susținerea și înțelepciunea lui pentru că a văzut în noi potențialul de a evolua și a creat în permanență condițiile necesare pentru manifestarea maximă a acestui potențial. Este un model unic, este omul care creează inspirație și oportunități de a învăța și pentru alții şi mai este şi un suport moral remarcabil. O caracteristică și o calitate, la fel, distinctă, a academicianului este spiritul său colaborativ, cooperant. El tratează bibliotecarii ca pe niște parteneri egali, le demonstrează atașamentul său față de ei, scrie despre ei. Aparent, Mihai Cimpoi este neinteresat de ce vorbim noi, dar sedimentează, în el, selectează laborios, apoi vine cu completări, sugestii sau scrie...

Există multe personalități minunate și talentate fără de care activitatea Bibliotecii Municipale nu ar fi atât de frumoasă, consistentă, valoroasă și vizibilă. Dl acad. Mihai Cimpoi îşi are locul său distinct. Dorim să ne exprimăm gratitudinea cea mai profundă față de el, fără a cărui viziune clară și îndrumare multe proiecte literare, de cercetare nu ar fi avut loc.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este aidoma unui puzzle – se compune din multe piese diferite – culori, mărimi și forme. Fără academicianul Cimpoi nu am putea pune laolaltă toate piesele jocului oricum am încerca – ar lipsi mult din filialele „Transilvania”, „Ovidius”, „Alba Iulia”, „Târgu-Mureș”, „Tudor Arghezi”, „Maramureș”, „Liviu Rebreanu”, „Hristo Botev”, „Târgoviște”, „Ștefan cel Mare”, „Onisifor Ghibu”, Centrul de carte germană, Sediul Central, şi, poate, mai ales, din Centrul Academic Internațional „M. Eminescu”. Fără Mihai Cimpoi echipa noastră nu ar fi atât de talentată, creativă și profesionistă precum este. Mihai Cimpoi apreciază munca noastră, iar aprecierea lui ne crește valoarea.

Mihai Cimpoi colaborează cu oameni mici, învață lucruri mari din experiențe mici, acesta-i unul din secretele popularității lui. Dar, indiferent câte aplauze culege el, continuă să creeze, să muncească, să depășească tot ce a făcut până acum. Prin acțiune şi împliniri își făurește viitorul. Simplitatea lui, legendară, îmi amintește de un volum de poezii al lui Pablo Neruda Ode elementare. Dacă citim poeziile, căpătăm o nouă perspectivă asupra felului în care chiar și lucrurile cele mai comune joacă un rol plin de sens în viața noastră. Un colos ca Mihai Cimpoi poate să se bucure de lucruri comune, să discute despre obiecte comune cu orice om, oriunde. Nu este nici egocentric, nici arogant, nu se izolează de oameni nici chiar când trece prin cele mai dificile momente. Academicianul se vede ca făcând parte dintre noi; vrea să contribuie, observă contribuțiile celorlalți; se privește ca pe o parte a lumii din jur, dar nu ca pe cea mai importantă. De aceea, este atât de iubit și respectat. Unii fac uz şi abuz de aceste calități ale academicianului, dar el nu se supără. De fapt, este un om cu un fin simț al umorului, este un om vesel, bucuros de tot ce se întâmplă în jur, nu poate refuza cereri, adică sarcini (de a scrie o recenzie, de a vorbi la vreun subiect, de a participa la vreo activitate culturală), deși conștientizează că se angajează în muncă adăugătoare, neplanificată pentru că este omul care se documentează, cercetează, precizează, se informează. Îi place să pună umărul şi la ceva distractiv, dacă se întâmplă.

Mihai Cimpoi are un statut, dar statutul său derivă din contribuții, realizări și comportament. Nu este însă preocupat de prezervarea acestui statut, el înlocuiește această preocupare cu rezultate. Acad. M. Cimpoi are o autoritate distinsă, dar blândă – ceea ce catalizează apropierea oamenilor de el.

La aniversarea academicianului nostru încercăm să-i evaluăm evoluția, progresul pe tărâm cultural și social. Or, acestea se află la baza a tot ce dă senzația de împlinire, satisfacție, sens în viață, în activitate și dezvoltare. Acțiunea de a face viitorul mai mare decât trecutul reprezintă însăși calea progresului. Un viitor mai mare include tot ce a înfăptuit Mihai Cimpoi mai bun decât, să zicem, cu zece ani în urmă. Sintetizând contribuţiile dlui acad. Cimpoi într-o nouă biobibliografie (2002-2012), am aflat că în această perioadă de timp a publicat 31 volume de autor (cu un total de сâteva mii de pagini), a fost coordonator, coautor la alte 17 volume (peste opt mii de pagini!), a publicat 450 de articole, a răspuns la, cel puţin, 72 de interviuri. Întregesc acest portret de academician silitor încă 230 de articole despre viaţa şi activitatea sa.

Când spun viitor, nu am în vedere timpul pe care-l mai avem la dispoziție, ci modul în care îl întrebuințăm. Mihai Cimpoi acceptă timpul modern, îl folosește la maximum și îl modifică. Semnul adevărat al sănătății scriitorului, dovada că există sunt cărțile sale, periodicitatea cu care scrie, prezența și contribuția la viața literară. Academicianul are un mare viitor pentru că scrierea sa, în esență, are durabilitatea capodoperei literare, are durabilitatea capodoperei de larg răsunet.

AD MULTOS ANNOS!

Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI,

director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”