Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Elena BUTUCEL
Mă simt excelent în acest refugiu cultural al chişinăuienilor
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Cartea este o sursă sigură de informare şi de îmbogăţire spirituală, am îndrăgit-o din fragedă copilărie, urmând poate şi îndrumările părinţilor, care nu uitau să ne amintească mereu că învăţătura este cel mai important reper pe care se poate sprijini omul în viaţă. Dacă ai carte, ai parte – aşa ne spuneau ei, ferm convinşi de acest adevăr. Timpul ne-a arătat că acesta este un proces continuu, fiece zi ne aduce în faţă câte ceva nou şi ne obligă să cercetăm, să însuşim, să descoperim, să aflăm. Aşa e şi în munca noastră din sistemul bibliotecar, în care sunt angajată de mai bine de două decenii. Este foarte important să începi cu dreptul, iar din acest punct de vedere consider că am avut noroc, deoarece mi- am făcut debutul în muncă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, unde m-am convins că serviciul la bibliotecă este vocaţia mea. Niciodată nu mi-a părut rău că am ales acest traseu. Aici sunt înconjurată de mii de volume, care aşteaptă să ajungă în mâinile utilizatorilor şi această aşteptare a lor nu este una de durată, or, la Biblioteca „Ovidius”, filială a BM, nu este zi ca să nu vină zeci şi chiar sute de elevi, studenţi, profesori, specialişti în diverse domenii, pur şi simplu împătimiţii de lecturi, de care ne bucurăm şi pe care îi ajutăm să-şi găsească literatura necesară.

Calea mea spre devenire nu a fost una să zic foarte grea, dar plină de căutări, momente interesante, succese şi... de ce nu?... mici ratări, care şi ele sunt un imbold pentru a urca mai sus, pentru a studia mai mult, pentru a excela în profesia pe care mi-am ales-o fără a sta pe gânduri şi pe care o iubesc atât de mult.

Peste 20 de ani de muncă în domeniul biblioteconomic; dintre care 18 ani în funcţie de director al Bibliotecii „Ovidius”, m-au determinat să-mi fixez printre priorităţile de bază automatizarea proceselor de muncă în bib­lio­tecă, acestea fiind ca şi o imperativitate de a răspunde aspiraţiilor chişinăuienilor, exigenţelor Societăţii Informaţionale. Este ceea ce oferă noi modalităţi de stocare, regăsire, livrare a informaţiei, participând la realizarea conceptului Biblioteca 2.0 şi, în special, modulul utilizatori; modulul referinţe bibliografice; reţele de socializare, prin care am atestat o evoluţie calitativă a serviciilor de informare oferite publicului. Dar toate realizările obţinute au avut la bază tot ce am învăţat în cadrul atelierelor profesionale, seminarelor, conferinţelor, simpozioanelor desfăşurate de Biblioteca-Mamă, condusă cu atâta pricepere şi profesionalism de către conf. univ. dr. Lidia Kulikovski.

Pentru promovarea bibliotecii şi reflectarea activităţii ei, care nu consta doar în oferirea serviciilor de împrumut, am publicat, în reviste de specialitate, articole, teze, interviuri – în scopul prezentării serviciilor, colecţiilor bibliotecii, programelor culturale, evenimentelor desfăşurate la bibliotecă, materiale promoţionale, care au adus un spor de culoare în reflectarea imaginii instituţiei, care la cei 135 de ani, pe care-i consemnăm în prezent, este una model pentru celelalte unităţi infodocumentare atât din Republica Moldova, cât şi din arealul din jurul nostru.

Când ai un exemplu bun în faţă, nu este dificil să-ţi organizezi munca în aşa fel, ca să fie apreciată şi, anumite elemente, originale prin conţinut, să fie preluate şi implementate de către alte filiale reunite în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Astfel, graţie modelului reprezentat de cea mai veche instituţie publică a cărţii din Basarabia, am reuşit să desfăşurăm o serie de campanii de promovare a cărţii, întâlniri cu scriitorii şi personalităţi din domeniul culturii şi ştiinţei, dezbateri, schimb de idei, opinii, evenimente şi programe de instruire profesională etc. De la BM am însuşit secretul succesului la public şi, afirmând aceasta, am în vedere atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori şi personalităţi notorii la bibliotecă prin organizarea cenaclurilor, cluburilor literare şi de orientare spirituală, zilelor uşilor deschise, simpozioanelor literare, evocarea înaintaşilor noştri, conferinţelor literare (Chişinăul citeşte o carte) sau a concursurilor cu participarea tinerilor (Oraşul meu – mândria mea (eseuri), Magicul Mărţişor (confecţionarea mărţişoarelor), Ni-i vârsta zbor de pasăre măiastră (pictură, poezie) şi multe altele.

Tot de la experimentatele colege de breaslă de la BM, cum ar fi Larisa Câşlaru, Genoveva Scobioală, Elena Roşca, Tatiana Coşeriu, Ludmila Pânzaru (lista e mare; la sigur că scap câteva nume, tocmai de aceea le mulţumesc tuturor pe această cale), am înţeles că munca de bibliotecar este perfect compatibilă cu activitatea de cercetare, care, în cazul meu, s-a materializat sub forma unui şir de lucrări bibliografice, dedicate unor personalităţi marcante: scriitorii Agnesa Roşca; Victor Dumbrăveanu; Alexandru Gromov; Vladimir Rusnac; Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii (biolog); O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama.

Unul din principiile ce conduc la succes şi realizări demne de menţionat, promovat activ de BM, constă în menţinerea şi extinderea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu autorităţile publice locale, cu societatea civilă în scopul diversificării serviciilor. În acest sens, în calitate de director al Bibliotecii „Ovidius”, am insistat pe o relaţie strânsă cu instituţiile din sectorul în care este localizată biblioteca (grădiniţe, şcoli, licee, colegii, universităţi, centre comunitare, uniuni de creaţie, mass-media): Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Colegiul Industrial de Construcţii, Colegiul Politehnic, Colegiul Tehnologic, gimnaziul nr. 53, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Liceul Teoretic „Univers LIONS”, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, Liceul Teoretic „Nicolae Sulac”, şcoala nr. 41; centre comunitare: „Buburuza”, „Florile dalbe”, „Andrieş”; uniuni de creaţie: Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici etc.

Ca să reuşeşti în ceea ce îţi propui să faci, trebuie să fii mereu la curent cu totul ce este performant, actual şi util în domeniul pe care-l profesezi. Am însuşit acest lucru odată şi pentru totdeauna şi-i sunt recunoscătoare directorului general al BM „B.P. Hasdeu” dna Lidia Kulikovski pentru insistenţa de care dă dovadă în aplicarea lui permanentă. Astfel, graţie acestui îndemn la instruire şi autoinstruire continuă, am devenit bibliotecar de categorie superioară, absolvind şi studiile de masterat la Universitatea de Stat din Moldova, în prezent deţin cu mândrie diploma de master în ştiinţe ale comunicării, specializarea managementul instituţiei infodocumentare. O mândrie aparte pentru micul colectiv al Bibliotecii „Ovidius”, filială a BM, sunt numeroasele distincţii, menţiuni, diplome de excelenţă, care motivează bibliotecarele pentru a se consacra şi mai mult muncii pe care o au de făcut zi de zi, a activa şi mai bine în acest domeniu al cunoaşterii şi luminii. Sunt mereu atentă la calităţile de manager iscusit, pe care le manifestă directorul nostru general şi mă strădui să aplic tot ce ne oferă mai bun dumneaei, pentru care avem toată recunoştinţa şi un mare respect. Le sunt recunoscătoare şi colegelor mele Margareta Cebotari – bibliotecar principal, Liuba Ciobanu – şef serviciu, Victoria Cebanu – şef oficiu, Natalia Cojoharenco – bibliotecară, Ana Viscantene – bibliotecară, Valeria Beţivu – bibliotecară. Toate dau dovadă de înţelegerea perfectă a scopului şi obiectivelor pe care şi le propune o bibliotecă modernă, implementând cu o hărnicie deosebită toate noutăţile ce vizează munca într-o instituţie de profil.

Reiterez o mai veche pledoarie a BM pentru polifuncţionalitatea instituţiei infodocumentare, teză pe care am inclus-o în activitatea mea profesională şi anume că biblioteca este viabilă prin numărul de consumatori de informaţie, care apelează la serviciile ei din diferite motive: pentru a se informa, a împrumuta o carte, a utiliza serviciile de internet, a răsfoi o carte ori un dicţionar digital, a multiplica sau fotocopia un document, a culege texte pentru teze de an, referate, dar şi pentru a se autocultiva, a participa la unele programe şi activităţi culturale. Pot fi trecute în revistă încă multe alte motive de vizitare a unei biblioteci. Acoperind nevoile culturale şi intelectuale ale comunităţii prin accesul la universul informaţional, biblioteca devine un refugiu cultural pentru colectivitate. Ţin cont de această realitate, una frumoasă, de altfel, şi mă strădui să corespund cerinţelor timpului. Or, astăzi clienţii cer bibliotecarilor competenţe ieşite din graniţele disciplinei biblioteconomice, de la o simplă prezentare de carte la cele mai moderne practici interactive digitale. În această situaţie trebuie să căutăm soluţii pentru a extinde gama de servicii încât să devină mai comodă şi mai atractivă pentru utilizatori, să iniţiem noi legături de colaborare şi cooperare cu instituţiile de învăţământ.

La moment aniversar, recunosc: mă bucur foarte mult că mi-am început traseul profesional la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, care este o componentă importantă pentru chişinăuieni, contribuind la realizarea obiectivelor sistemului educaţional şi la creşterea valorii actului informativ-formativ. Aici am înţeles că, pentru a situa şi a menţine în continuare biblioteca într-o poziţie optimă în comunitatea pe care o serveşte este necesară o angajare şi o mobilizare a tuturor resurselor materiale, a valorilor fizice şi de personal. Urmând exemplul celor mai buni colegi din domeniu, voi continua să însuşesc sistemele moderne de cunoaştere. În vederea ridicării nivelului de pregătire profesională, am participat la mai multe programe şi forme de instruire continuă (simpozioane, seminare, mese rotunde, traininguri, conferinţe), organizate de către BM şi alte instituţii de profil; mi-a plăcut mult să însuşesc ca formă de instruire, iniţiată şi promovată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, campania O oră de formare în fiecare zi. Iată de ce, un bun instrument de autoinstruire pentru mine sunt revistele de specialitate BiblioPolis (revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, editată de BM „B.P. Hasdeu”); Biblioteca (revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, de la Bucureşti), Biblioteca. Cartea. Cititorul (buletin metodic şi bibliografic, editat de Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”); Biblioteconomie (culegere de traduceri prelucrate) ş.a., de asemenea, şi altă literatură de specialitate ce intră în colecţiile bibliotecii noastre. În cadrul Bibliotecii „Ovidius”, ca manager, săptă­mânal, convoc pe toţi membrii colectivului într-o şedinţă de serviciu cu simplul generic „La o ceaşcă de cafea”, unde abordăm diverse teme, probleme, soluţii pentru o activitate mai eficientă. Mai punem în discuţie şi literatura de specialitate, concentrându-ne atenţia la noi practici de bibliotecă experimentate de colegii noştri din R. Moldova, din România, din alte ţări.

Spuneam la începutul acestui eseu că n-o să regret niciodată momentul când am decis să devin bibliotecar. Niciodată. Faptul că mă aflu mereu în Castelul cu pereţii de Carte, printre oamenii care cultivă şi educă dragostea pentru carte şi că fac parte din marea şi frumoasa Echipă a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” constituie nu doar realizarea unui vis, ci şi conştientizarea unei împliniri personale, care face să mă simt realizată şi fericită.

La 135 de ani de făurire a unei istorii pline de semnificaţie profundă în dezvoltarea spirituală a chişinăuienilor şi nu numai, ţin să-mi felicit cu această ocazie colegii de ieri şi de astăzi, dorindu-le şi în continuare multă ambiţie sănătoasă în promovarea cărţii, inspiraţie în munca de studiu şi cercetare, entuziasm tineresc pe întreg parcursul activităţii de bibliotecar şi o ţinută demnă alături de reprezentanţii cei mai de seamă din cele mai mari biblioteci din lume. Căci Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” are cu cine şi are cu ce veni la orice eveniment notoriu, desfăşurat atât în capitală, cât şi oriunde în altă parte a mapamondului.

Elena BUTUCEL,

director, Filiala „Ovidius”