Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
IN MEMORIAM
A plecat la Domnul rectorul nostru...

Academicianul Boris Melnic a fost omul model de ştiinţă care s-a format în perioada postbelică în mediul universitar, manifestîndu-se plenar în cercetările biologice (fiziologia umană şi fiziologia animală), dar şi ca un manager iscusit în domeniul educaţiei şi ştiinţei. Amintim doar de unele repere din vasta sa activitate de muncă organizatorică şi ştiinţifico-didactică: a fost prorector (1960-1974) şi rector (1974-1992) al Universităţii de Stat din Moldova pe parcurs de 32 de ani.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

În această calitate a făcut tot posibilul ca unica pe atunci universitate basarabeană să devină cea mai prestigioasă, principala instituţie de învîţămînt de la noi: a deschis noi facultăţi şi specialităţi; a construit noi săli de studii, laboratoare şi cămine, a creat posibilităţi ca mulţi absolvenţi să urmeze doctoratul; a promovat cadrele naţionale cu capacităţi reale; a extins şansele profesorilor universitari de a-şi publica cercetările în reviste de specialitate, dar şi în ediţii aparte. Nu este întîmplător faptul că ani şi decenii la rînd studenţii şi absolvenţii USM îl numeau pe Boris Melnic, cu afecţiune şi recunoştinţă, „Rectorul nostru”.

O pagină strălucită a înscris savantul în istoria Comisiei de Atestare a RM, fondată în 1992, conform Decretului Preşedintelui RM din 25 martie 1992, şi pe care a condus-o şi dezvoltat-o pe parcurs de un deceniu, punînd temeliile sistemului naţional de atestare. Ulterior această instituţie şi-a extins atribuţiile, transformîndu-se din 2004, potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare – formulă în care îşi exercită atribuţiile şi astăzi.

În ultimii ani academicianul Boris Melnic a fost director al Consiliului Consultativ de Expertiză al AŞM, concomitent găsindu-şi refugiul sufletesc în laboratorul de homologie din cadrul Societăţii Ştiinţifice „Omul şi Universul”, pe care a creat-o în 1999. A publicat peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv nouă monografii şi opt manuale.

Savantul şi omul Boris Melnic va rămîne pentru totdeauna în memoria celor care l-au cunoscut, l-au apreciat şi i-au susţinut ideile lui pentru a face lumea plaiului nostru moldav mai bună, mai cultă, mai prosperă.

Sincere condoleanţe familiei îndurerate, rudelor, tuturor celor care astăzi deplîng moartea unui consacrat şi valoros om de ştiinţă!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Boris Melnic
(11.II.1928 – 27.IV.2012)