Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Raia ROGAC
BiblioPolis la o zi de mare sărbătoare

Într-o atmosferă cordială, la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, pe data de 10, în luna aprilie, cu începere de la ora 10 şi 10 minute, a început conferinţa bibliotecarilor cu genericul Revista „BiblioPolis” – produs profesional, cultural şi de imagine al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, consacrată aniversării celor zece ani de la fondarea ei. De zece ori înmulţit la zece a fost numărul comunicărilor, mesajelor de felicitare, replicilor şi epigramelor, care s-au rostit cu această frumoasă ocazie. În prima parte a evenimentului, cea oficială, ştiinţifică s-au pus pe tapet realizările obţinute de revista BiblioPolis care, practic, treptat, de la un modest buletin a crescut până la o solidă revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, cu o largă deschidere culturală, care în prezent însumează până la 200 de pagini.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Pe post de moderatori, dr. Lidia Kulikovski, de două ori director – al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi al revistei BiblioPolis –, şi scriitorul Vlad Pohilă, redactorul-şef al publicaţiei sărbătorite, dar şi conferenţiari, cum era şi firesc, au dat startul evenimentului. Nu mai e nevoie să prezentăm titlul alocuţiunii primului vorbitor, căci aceasta se cuprinde în generic, astfel că vom sublinia că doamna director (de două ori) a ţinut să remarce că toţi cei adunaţi în sală, într-o comuniune sentimental-omagială, sunt nu doar bibliotecarii, implicaţi mai mult sau mai puţin în editarea BiblioPolis-ului, lor li s-au alăturat cu drag mulţi colaboratori, colegi de la alte instituţii, o serie de cititori fideli, care ţin la această marcă editorială de prestigiu. Ca într-o oglindă retrovizoare, evoluţia revistei s-a contopit cu evoluţia instituţiei-mamă (fondatoare), prin prisma evocărilor, an de an ridicându-se ştacheta până la standardul european al bibliotecii, dar şi al publicaţiei. Dar la început a fost Vlad Pohilă, care a avut curaj şi a crezut că vom reuşi, a subliniat Lidia Kulikovski. Am creat un sentiment de urgenţă şi menţinem ritmul de urgenţă. Randamentul e pe faţă. Am reuşit pentru că am putut gestiona din interior, am putut construi o capacitate internă pentru a realiza un produs final. Zamfira Mihail, Glebus Sainciuc, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi… zeci şi sute de personalităţi, care prin mesajul lor ştiinţific şi publicistic au asigurat girul unei cauze de succes. Nu poţi dezvolta un produs folosind doar metode tradiţionale, de aceea, pentru a ne menţine doar sus, ne-am bazat pe colaborare. Am reuşit pentru că norocul a fost cu faţa spre noi. Am avut noroc de fondatori, de Direcţia cultură, de Primărie. Am editat 41 de numere (41 de volume), la care au colaborat 458 de autori, dintre care 112 angajaţi şi 336 din afară. Ion Şpac, Ludmila Bulat, Constantin Bobeică, Nicolae Rusu etc. sunt oameni care au colaborat la revistă, care s-au identificat cu ea. Echipa „Hasdeu” este pregătită să parcurgă alţi zece ani în următorul tren al deceniului – tuturor le întindem mâna să pornim împreună.

Simplu şi argumentat şi-a formulat comunicarea redactorul-şef Vlad Pohilă: Deschiderea spre lume a revistei „BiblioPolis”, unde a arătat că chiar de la prezentarea sumarului în trei limbi: română, rusă şi engleză, se asigură o largă deschidere a revistei. De la bun început au fost iniţiate câteva rubrici, care s-au permanentizat de-a lungul anilor: Studii şi cercetări, Teorie şi practică, Recenzii şi consemnări, Cartea pe glob, Remember, Omagieri, Manifestări culturale ş.a., în care apar studii de specialitate, articole, recenzii, tablete vizând bibliologia şi cultura din diferite ţări. Pe lângă cele patru numere pe an, statutare cum ar fi, a mai fost editat un număr special tematic, cuprinzând studii şi articole de bibliologie la zi, elaborate de specialişti din Europa, Asia, America. În paginile revistei în fiecare număr au fost prezentate personalităţi din diferite ţări. Cu Mihai Eminescu, George Enescu, Mircea Eliade, Nicolae Titulescu, de asemenea, am făcut o semnificativă deschidere spre lume.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

În continuare Nelly Ţurcan s-a referit la evoluţia demersului ştiinţific în paginile revistei, iar Tatiana Coşeriu la utilizarea BiblioPolis-ului ca instrument de instruire şi comunicare al angajaţilor BM. Ludmila Pânzaru a prezentat BiblioPolis on-line, exemplificând că cele mai solicitate rubrici sunt Teorie şi practică şi Calendar, iar dintre autori Lidia Kulikovski şi Nelly Ţurcan. 96 % din cititorii virtuali o alcătuiesc cei din Moldova, iar restul din România, SUA, Franţa, Brazilia ş.a. Vitalie Răileanu s-a referit la inovaţii şi performanţe, evident în cadrul revistei. Comunicarea prezentată de Ludmila Corghenci s-a intitulat Revista „BiblioPolis” – deschidere şi solidaritate profesională. Deosebit de emoţionante au fost reflecţiile unor tinere bibliotecare universitare privind revista Bibliopolis, apreciind-o ca pe o Planetă a înţelepciunii, o călăuză sigură a tânărului specialist, semnând T. Beglita, I. Cerneauscaite, S. Malai.

În partea a doua a manifestării, mai relaxantă, s-au produs oaspeţii, cu mesaje de felicitare şi considerare, şi laureaţii Trofeului „Mărul contribuţiei”. Iată câteva fragmente din preaplinul omagiilor aduse revistei.

Acad. Mihai Cimpoi: „Revista BiblioPolis îmi aminteşte de revistele lui B.P. Hasdeu, adevărate magazine, almanahuri, în care erau adunate multe informaţii culturale. Revista pe care o sărbătorim are o înaltă ţinută intelectuală cu terminologie la zi. Când spunem Biblioteca Municipală, subînţelegem Lidia Kulikovski, când spunem BiblioPolis subînţelegem Vlad Pohilă.”

Acad. Nicolae Dabija: „Este o revistă caldă, atractivă. Dintr-un buletin «de boală» pentru carte şi bibliotecă aţi făcut o adevărată revistă. Astăzi cred că cel mai puternic partid este partidul Cărţii, al Bibliotecii, al Cititorului. Să ne bucurăm că sacralitatea a mai rămas în biblioteci.”

Artista poporului Ninela Caranfil: „Am venit să mă bucur împreună cu aceşti născători ai revistei. Eu când trec pragul Bibliotecii mă simt fericită. Aici ni se spune cine suntem noi, aici aflăm adevărul, aici ne desfătăm sufletul.”

Dr. în economie Vasile Şoimaru: „Ceea ce fac pentru BiblioPolis fac pentru sufletul meu. Am ctitorit două reviste şi cunosc munca enormă care se face în preambulul scoaterii în lumina tiparului şi prezentarea în faţa cititorului. Am făcut şi voi face în continuare cu multă dragoste materiale pentru revista bibliotecarilor, dar şi a noastră.”

Scriitoarea Claudia Partole: „Să ne felicităm reciproc că avem o asemenea revistă frumoasă, unde ne putem împărtăşi gândurile.”

Au mai vorbit Lidia Grosu, Natalia Goian, redactorul de carte Ludmila Bulat, Valentina Chitoroagă, director al Camerei Naţionale a Cărţii, redactorul Valeriu Raţă, despre care s-a menţionat că s-a „contaminat” pozitiv de BiblioPolis, şi atât de mult încât a hotărât să-şi înmănuncheze materialele publicate la revistă într-o culegere, format electronic (CD), intitulată Florilegiu bibliofil aniversar, dăruind cu drag participanţilor câte un exemplar. Iulian Filip a citit o serie de versuri dedicate revistei, iar Alexandru-Horaţiu Frişcu a delectat publicul cu epigrame.

Cei prezenţi au mai avut ocazia să vizualizeze patru expoziţii ample, organizate cu gust şi rafinament: Revista „BiblioPolis” la un deceniu; Personalităţi despre care s-a scris în „BiblioPolis”; Personalităţi care au scris la „BiblioPolis”; Cărţi recenzate şi prezentate la „BiblioPolis”.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Dintre cei 458 de autori, din interior şi din afara bibliotecii, care au colaborat, 50 au fost desemnaţi pentru a li se oferi Trofeul „Mărul contribuţiei”, un obiect foarte simpatic, aproape de mărimea fructului natural, din piatră semipreţioasă de onix, varietate de agat cu striaţii de diferite culori. Se mai spune că este piatra discordiei şi pentru ca nu cumva să apară între cei aleşi, s-a ţinut cont de unele prevederi. Condiţia de bază a fost ca autorii selectaţi să dispună nu mai puţin de zece materiale publicate. A fost respectat şi criteriul contribuţiei individuale, astfel că „Merele…” au fost însoţite de certificate cu număr de înmatriculare. Trofeul „Mărul contribuţiei” cu numărul 1 i-a revenit dnei dr. Lidia Kulikovski, având cele mai multe materiale, cu nr. 2 s-a ales Vlad Pohilă, apoi au urmat Raia Rogac, Genoveva Scobioală, Ludmila Bulat, Valeriu Raţă, Claudia Partole, Ion Şpac, Mariana Harjevschi, Ludmila Pânzari, Tamara Gorincioi, Constantin Bobeică, Elena Roşca, Gheorghe Pârlea, Tatiana Fiodoruc, Tatiana Ischimji, Nicolae Rusu, Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Vasile Malaneţchi, Vasile Şoimaru, Natalia Goian, Ion Stoica (Bucureşti), Nicolae Dabija, Mihai Taşcă, Valeriu Herţa, Lucia Culev, Emilia Gheţu, Zamfira Mihail (Bucureşti), Glebus Sainciuc ş.a.m.d. – până la nr. 50. Cred că peste un deceniu, la următoarea aniversare, numărul lor se va dubla.

Pe final, Lidia Kulikovski, în postură de amfitrioană, înainte de a invita participanţii la o cupă de şampanie întru urare La mulţi ani şi creativitate BiblioPolis-ului, a concluzionat: „Conferinţa a fost o reuşită, una de familie, o poveste frumoasă, pe care, desfăşurând-o, am văzut cine suntem şi unde mergem.”

Raia ROGAC