Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Vitalie RĂILEANU
Lecturi sensibilizante

Cine nu ştie că scriitorul Nicolae Rusu este mereu prins de fluxul cărţilor editate ce vin spre noi? De aceea rămâne a fi un consacrat-sacrificat volumelor care îşi fac intrarea în literatura noastră şi ne ajută să privim fenomenele de interferenţă dintre ramurile unei culturi prin cuprinsul recentei cărţi – Ieşirea din clişeu (eseuri, cronici şi impresii de lectură)*, apărut la prestigioasa editură bucureşteană „Niculescu”.

Aceste eseuri şi cronici literare, dar şi prezentări de carte, susţinute de un prozator de vocaţie şi de caracter au o mare însemnătate în viaţa literară din acest spaţiu cultural românesc şi în orientarea gustului public. Noi ne bucurăm de prestaţiile a câtorva cronicari (nu-i nevoie să dăm nume!) ce merită toată stima pentru modul în care îşi onorează semnătura şi înţeleg să se sacrifice, însă Nicolae Rusu, precum observăm, a trasat direcţia unei reviste literare, asigurându-i rubrica de critică şi cronică literară – seismograful tirajelor.[1]

Când cronica de la o revistă are un lector fidel, cult şi interesat, înseamnă că acest cronicar într-adevăr are ceva de spus: „Ideea acestui volum n-a venit dintr-o ambiţie de critic literar, pentru că textele prezentate sunt mai degrabă nişte impresii de lectură ale unui ahtiat după cărţi, acestea fiind, în acelaşi timp, şi nişte comentarii literare ale unor volume care merită să fie citite şi de alţii” [p. 5], argumentează autorul în prefaţa volumului prezentat de noi.

În opinia mea, este destul de normal să se citească astăzi multă critică de vreme ce apar atâtea cărţi. S-ar putea spune totuşi că nu se citeşte pe cât ne imaginăm noi. Cauza este că nu întotdeauna critica – recenzia, cronica literară, articolul – se scrie pentru cititorul de rând: „După cum e bine ştiut, în domeniul cuvântului artistic există o tendinţă de ierarhizare a autorilor, fiecare din ei tinzând să se situeze pe primele locuri în scara valorică. Sintagme de genul «scriitor talentat», «poet naţional», «clasic în viaţă», «maestru al literaturii» etc. sunt, de regulă, clişeizate şi unii autori ajunşi la asemenea performanţe îşi poartă cu mândrie cununa de glorie, chiar şi atunci când creaţiile lor nu mai corespund clişeului. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu autorii care, de la chiar primele lor cărţi sunt plasaţi în lungul şir de «scriitori provinciali», «mediocrităţi», «păşunişti» sau, şi mai rău, «grafomani»” [p. 5]. Autorul nostru judecând drept, fără preocupări periferice şi aranjamente ne oferă prin Ieşirea din clişeu adevărate lecţii de adevăr.

Limbajul critic se conturează într-o emancipare definitivă, informaţia fecundă şi actuală e absorbită şi bine asimilată într-un discurs coerent, plin de miez, care subîntinde intuiţii extrem de fertile. Cu eseurile Eternul timp eminescian [p. 72-76], Măsura universală a lucrurilor [p. 119-123], Un „ABC” – dar pentru fiecare basarabean [p. 133-138] şi cu această carte, scriitorul Nicolae Rusu se integrează strălucit generaţiei de cronicari clasici, iar volumul Ieşirea din clişeu este publicaţia anului şi una dintre cele mai profunde introspecţii în universul literaturii române basarabene.

O serie de cronici înmănuncheate de N. Rusu în volumul recenzat de noi, aici, vor fi cunoscute unor cititori interesaţi, pasionaţi de procesul literar de la noi. Nimic de mirare: majoritatea lor a fost publicată, anterior, în diferite publicaţii literare şi de cultură de la Chişinău, Iaşi, Bucureşti. Şi nu putem să nu menţionăm – cu sinceră bucurie – că o serie de recenzii şi consemnări ce fac cinste frumosului volum Ieşirea din clişeu au fost inserate în premieră în BiblioPolis. Astfel încât, putem afirma că revista noastră a fost, este şi – sperăm! – va mai fi o pistă sigură de decolare pentru mai multe cărţi demne de atenţia cititorilor.

Vitalie RĂILEANU

Bibliopolis - www.hasdeu.md

[1]* Rusu, Nicolae. Ieşirea din clişeu (eseuri, cronici şi impresii de lectură). Bucureşti: Ed. Niculescu, 2012. 240 p.