Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Vera OSOIANU
BiblioPolis sub responsabilitatea primei aniversări din două cifre

Printre publicaţiile de specialitate, aflate în prim-planul domeniului biblioteconomie şi ştiinţa informării, promovând noul, reflectând mişcarea de idei în domeniu la nivel naţional şi internaţional, difuzând experienţe şi practici de calitate care permit cititorilor să se ţină pe valul nou al schimbărilor, revista BiblioPolis ocupă un loc deosebit. Pe parcursul celor zece ani de la apariţie BiblioPolis a avut un impact aparte asupra comunităţii bibliotecare din Republica Moldova, ajutând profesioniştii domeniului să-şi facă mai bine meseria, răspândind cele mai bune practici şi politici biblioteconomice, continuând tradiţiile de durată, de promovare a noutăţilor profesiei, a experienţei avansate de activitate a bibliotecilor din ţară şi de peste hotare, declanşând dezbateri pe probleme de mare actualitate privind activitatea bibliotecară.

Cei care au urmărit constant toate volumele revistei au făcut o şcoală veritabilă de biblioteconomie, dar şi de cultură generală, pentru că revista a ţinut pulsul timpului şi a prezentat, chiar de la început, judecăţii profesioniştilor domeniului tot ce este mai nou şi actual pentru ei.

Vorbim mult în ultimul timp despre schimbare: a bibliotecii, a profesiei, a bibliotecarului, a resurselor infodocumentare etc. Revista se manifestă şi în acest sens ca vector şi promotor puternic al schimbării în toate dimensiunile ei şi acesta este cel mai mare merit pe care îl poate avea într-un domeniu ai cărui reprezentanţi sunt consideraţi conservatori prin excelenţă.

În ultimul timp mă prind, tot mai frecvent, măsurându-mi convingerile şi ideile cu cele care răzbat din diverse materiale publicate în literatura de specialitate, inclusiv în revista BiblioPolis, şi mă bucur când în varii materiale publicate aici găsesc confirmarea propriilor convingeri şi idei. La începutul lunii septembrie alegeam ca generic pentru reuniunea 2011 CoDiBiP tema Bibliotecarul modern: între perpetuarea tradiţiilor şi acceptarea necondiţionată a schimbărilor. Am renunţat însă la această formulare a temei, fiind de acord cu părerea colegilor mei de la BNRM că sunt prea categorică, deşi cred sincer că nu putem vorbi la nesfârşit despre schimbare fără a face şi paşi concreţi şi încă foarte vizibili în acest sens. Însă, la mijlocul lunii octombrie, a apărut revista BiblioPolis şi printre multiplele articole inserate l-am remarcat imediat pe cel semnat de doamna Lidia Kulikovski Schimbarea nu este o oportunitate, schimbarea este o obligaţie, articol care reprezintă o reflecţie excelentă a cărţii domnului Ion Stoica Sensul schimbării în universul infodocumentar, carte care, deşi emană suficient optimism pentru viitorul domeniului nostru de activitate, lansează şi ideea că „apocalipsa intelectuală nu poate fi închipuită decât ca o lume fără biblioteci”, o avertizare foarte fină, dar cu o bătaie foarte lungă şi cei care au ochi de văzut şi urechi de auzit vor înţelege că nu ne putem juca la infinit cu fenomenul schimbării fără a întreprinde, în esenţă, nimic.

M-am bucurat sincer de această coincidenţă în gândire şi m-am convins încă o dată că publicaţiile de specialitate au un rol enorm în înfăptuirea schimbării fără de care vom rămâne încă multă vreme locului, adică mult în urma colegilor bibliotecari din alte ţări care au prins valul şi vântul prielnic schimbărilor prilejuite de modernizarea tehnologiilor, implementarea acestora în activitatea bibliotecilor şi profită din plin de aceste oportunităţi. Revista BiblioPolis a prins şi ea acest fir, promovându-l constant, grăbind prin aceasta schimbarea şi „turnând lumină” peste capetele cititorilor săi.

În ritmul pe care îl ţine deja de mai multă vreme, BiblioPolis are toate şansele să accelereze schimbarea bibliotecilor noastre şi mai mult, pentru că nu ne mai face cinste statornicia care cădea bine, dar în alt secol şi poate în alte condiţii şi înţeles. „Iar noi locului ne ţinem, / Cum am fost, aşa rămânem”, aceste versuri nu mai pot fi despre noi. A venit timpul să ne rupem de această vrajă frumoasă şi liniştitoare, în alt context, şi să ne mişcăm, să ne schimbăm, să avansăm, să învăţăm, pentru a face faţă provocărilor vremii şi a putea ajuta utilizatorii fără de care viitorul unei biblioteci este de neconceput. În condiţiile când totul se schimbă atât de rapid această statornicie nu ne mai poate face mândri de condiţia noastră. Acum chiar suntem obligaţi să ne schimbăm şi cu cât mai repede cu atât mai bine pentru noi, pentru profesie şi pentru utilizatorii care vor rămâne în toţi anii care vin raţiunea de existenţă a bibliotecii.

Revista BiblioPolis are tot potenţialul necesar pentru a făuri punţile pe care poate fi înfăptuită schimbarea şi cititorilor revistei nu le rămâne decât să înveţe a le străbate cu folos.

Tandemul Lidia Kulikovski – Vlad Pohilă s-a dovedit a fi unul foarte fericit şi sub această dublă baghetă revista a crescut de la număr la număr, calitativ şi valoric. În ultimii ani am avut o colaborare frumoasă cu BiblioPolis, motiv pentru care adresez cuvinte de recunoştinţă prim-mergătorilor ei, dar şi un cuvânt aparte domnului redactor-şef, Vlad Pohilă. Relaţiile mele cu diriguitorii revistei s-au consumat în special prin comunicarea cu Domnia Sa şi cultura unui dialog deosebit a fost cea care a dominat mereu această comunicare. Discuţiile pe marginea materialelor prezentate întotdeauna au lăsat impresia unei înţelegeri absolute, ca să nu mai vorbim de valoarea adăugată fiecărui material publicat, graţie culturii lingvistice deosebite care-l caracterizează.

Folosesc şi acest frumos moment aniversar pentru a exprima toată gratitudinea echipei revistei BiblioPolis, tuturor celor care-şi pun umărul, inteligenţa, pregătirea profesională spre înnobilarea acestei publicaţii, deosebit de importante pentru domeniul bibliotecar, şi a le ura mulţi ani, sănătate, succese şi realizări deosebite spre binele slujitorilor profesiei noastre.

Vera OSOIANU,

director adjunct, BNRM