Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / PRESS REVIEW
Ludmila CORGHENCI
Libraria – pro studiul şi cercetarea în bibliologie

Anuarul Libraria, editat sub egida unei prestigioase instituţii – Biblioteca Judeţeană Mureş – îşi face apariţia începând cu anul 2002, prilejuită de împlinirea a 200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş. Dimitrie Poptămaş, directorul de atunci, menţiona în nota de inaugurare a primului volum: „Anuarul Libraria va înscrie de acum înainte în paginile sale studii şi comunicări de bibliologie, raportate la trăirile zilelor noastre… Pornim la drum cu gândul şi sentimentul utilităţii prezentului şi arcului peste timp în reconstituirea culturii în latura sa esenţială: cartea şi biblioteca.”

Intenţiile profesionale privind utilitatea, prestanţa şi calitatea publicaţiei de bibliologie târgumureşene sunt împlinite prin fiecare volum anual. Oricare cercetător sau bibliotecar se poate convinge de justeţea acestei afirmaţii consultând colecţia integrală a anuarului la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, la Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, dar şi în format electronic la adresa http://www.bjmures.ro/Anuare.htm.

Recenta apariţie editorială târgumureşeană – anuarul Libraria (nr. 9) – este valoroasă, înainte de toate, prin conţinutul documentar care contribuie la o mai bună şi detaliată cunoaştere a domeniului.

Volumul reuneşte materiale semnate de autori cunoscuţi din România, Republica Moldova, Italia, Albania, Ungaria – o primă concluzie, bazată pe unul dintre primele compartimente ale anuarului Lista autorilor. Dintre autorii basarabeni, prezenţi în publicaţie, menţionăm: dr. Lidia Kulikovski, dr. Nelly Ţurcanu, Ludmila Corghenci, Tatiana Şatravca. Compartimentul Bibliologica pune în valoare subiecte importante ale domeniului, contribuind, pe de o parte, la augmentarea importanţei ce trebuie acordată aspectelor / studiilor teoretice, iar pe de altă parte dezvăluind experienţe reprezentative, rezultate ale cercetărilor din biblioteci. Este vorba despre implicarea bibliotecii în formarea / dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării permanente (autori T.A. Oprescu, Piteşti; L. Corghenci, Chişinău), transformarea sistemului comunicării ştiinţifice şi optimizarea regăsirii informaţiilor (autori dr. N. Ţurcanu, Chişinău; M. Voinicu, Argeş), implementarea managementului resurselor umane (autori dr. L. Kulikovski, T. Şatravca, Chişinău), adaptarea continuă la schimbare şi modernizare (autor D. Vanca, Târgu-Mureş).

O mare parte dintre materialele incluse prezintă cercetări efectuate în baza colecţiilor de carte veche ale bibliotecii Teleki-Bolyai, a celei a Sfântului Sinod, a Arhivelor Vas (Ungaria), a lui Timotei Cipariu etc. Ne referim la articolele inserate în compartimentul Cartea veche, acestea confirmând că prestigiul unei biblioteci este impus, în mare parte, de valoarea colecţiilor.

Compartimentul Itinerarii livreşti oferă o imagine de ansamblu asupra subiectelor: activitatea bibliotecilor româneşti din judeţul Mureş în sec. XVIII-XIX (autor M. Avram, Târgu-Mureş), bibliotecile Blajului în contextul modernizării educaţiei şi dezvoltării elitelor intelectuale româneşti din Transilvania în anii 1850-1918 (autor dr. N.V. Fola, Târnăveni), deschideri antropologice în opera lui Emil Cioran (autor L. Moldovan, Târgu-Mureş).

Reliefăm în mod deosebit dimensiunea informaţională şi „de învăţătură” a compartimentului Biografica, autorii făcând cunoscut publicului nume de personalităţi notorii din domeniul vieţii publice, culturii, biblioteconomiei: Patriciu Barbu, figură de seamă a mişcării naţionale din Transilvania (autor A. Todea, Târgu-Mureş), Gheorghe Ciuhandu, istoriograf al Bisericii Ortodoxe (autor C.M. Dorlan, Târgu-Mureş), bibliotecarul Gheorghe Câmpean (autor D. Poptămaş, Târgu-Mureş).

Articolul Biblioteca Judeţeană Mureş reflectată în presa scrisă în anul 2009 (autori A. Vintilă, E. Cătană, Târgu-Mureş) prezintă un studiu bibliografic, identificând circa 188 de materiale din publicaţiile periodice locale şi din afara judeţului Mureş, însoţite de adnotări. Este o sinteză impresionantă, rezultatul unei activităţi, în opinia noastră, demnă de preluat de către biblioteci, rezultatele cercetării fiind promovate în diverse forme: articole de contabilizare, părţi integrante ale rapoartelor de cercetare (ori activitate), publicaţii bibliografice etc.

Volumul include, la fel, tradiţionalele compartimente Miscellanea şi Note de lectură, oferindu-ne informaţii utile pentru lectura individuală, dar mai ales pentru cea profesională, selectând şi date concrete pentru dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor.

Volumul oferă spaţiu suficient referinţelor bibliografice, cele din urmă completând informaţia prezentată de către autori, oferind deschideri pentru noi studii şi cercetări.

Prezentând subiectele la o înaltă performanţă, autorii / editorii / responsabilii volumului 9 al anuarului Libraria manifestă o grijă deosebită pentru structura, aspectul poligrafic, includerea rezumatelor şi a cuvintelor-cheie, acestea amplificând interesul profesional al cititorilor, conferind o alură de publicaţie ştiinţifică şi eleganţă.

Anuarul Libraria a devenit o prezenţă necesară şi utilă pentru bibliotecarii basarabeni, dar şi o prestigioasă tribună de promovare a activităţii cercetătorilor, practicienilor din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării. În acest sens apreciem deschiderea şi realizările concrete ale colegiului redacţional pentru îmbunătăţirea relaţiilor profesionale, pentru promovarea experienţelor biblioteconomiei basarabene.

Ludmila CORGHENCI,

director adjunct, Departamentul
Informaţional Biblioteconomic, ULIM