Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Larisa PETCU, Lidia Rusu
Biblioteca „Petre Ştefănucă” – reper durabil al vieţii spirituale la Ialoveni

„Bibliotecile sunt memoria omenirii.”

A. Herzen

Pentru noi, bibliotecarii, dar şi pentru întreaga comunitate ialoveneană anul 2009 e semnificativ prin faptul că se împlinesc 61 de ani de la fondarea bibliotecii publice săteşti, predecesoarea Bibliotecii Publice Orăşeneşti „Petre Ştefănucă”, Ialoveni. Acest eveniment a cuprins un şir de acţiuni de anvergură, care au avut loc în cadrul Zilelor bibliotecii, ediţia a XVIII-a, cu genericul Biblioteca „P. Ştefănucă” – cetate a spiritualităţii la Ialoveni. Evenimentul a fost dedicat totalmente Anului promovării imaginii bibliotecii publice în comunităţile din R. Moldova.

Este deja o tradiţie ca Zilele bibliotecii să se desfăşoare în această perioadă – de ziua naşterii marelui folclorist, savant, profesor, personalitate marcantă a Neamului, băştinaşul nostru – Petre Ştefănucă.

Numele pe care-l poartă biblioteca noastră ne conferă o responsabilitate mai mare, ne face mai integratori, mai umani, mai receptivi, mai deschişi spre comunicare, ne dă putere şi speranţe. Mai mult ca atât, Petre Ştefănucă este patronul nostru spiritual, iar opera lui este acea perlă, comoară de nepreţuit, pe care a lăsat-o drept moştenire basarabenilor şi întregului nostru neam românesc.

Acest nume biblioteca îl poartă din anul 1991, cînd a avut loc o primă conferinţă ştiinţifică dedicată celor 85 ani de la naşterea savantului patriot şi martir. Două instituţii din Ialoveni: una de învăţământ – liceul teoretic şi alta de cultură – biblioteca orăşenească poartă numele lui.

Atunci, în 1991, Petre Ştefănucă a fost reabilitat şi recunoscut ca personalitate ştiinţifică şi în acelaşi an au apărut două volume de Folclor şi tradiţii populare, în colecţia „Moştenire”. În 1992, la prima ediţie a Zilelor Bibliotecii „P. Ştefănucă” are loc lansarea acestor cărţi. Ceva mai târziu, în cadrul celui de-al III-lea simpozion internaţional de etnologie şi folclor, organizat la Ialoveni – Soroca, în incinta bibliotecii se deschide muzeul „Petre Ştefănucă” (de altfel, primul muzeu din localitate) şi se instalează o placă comemorativă pentru neuitarea savantului.

La 14 noiembrie 2006, în cadrul Proiectului de promovare a bibliotecii cu genericul „Petre Ştefănucă – personalitate notorie a oraşului Ialoveni”, la cea de-a
15-a ediţie a Zilelor bibliotecii, dedicate centenarului naşterii folcloristului, au loc:

• dezvelirea bustului lui Petre Ştefănucă cu sprijinul financiar al Primăriei Ialoveni (sculptori Tudor Cataraga şi Mihai Damian);

• renovarea muzeului „P. Ştefănucă”;

• conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării profesorului Petre Ştefănucă;

• lansarea biobibliografiei Petre Ştefănucă. 1906-1942.

Anul trecut, cu sprijinul financiar al Consiliului raional Ialoveni şi al Secţiei raionale cultură, s-a editat volumul Datini şi creaţii populare de Petre Ştefănucă.

Aliniată la istoria Ialovenilor, BPO „P. Ştefănucă” este şi ea martor al istoriei, este o cronică a acestui oraş, care se scrie de 61 de ani, reflectând schimbările şi dinamica dezvoltării lui, a tuturor domeniilor de activitate.

Fondată în anul 1948 (şi nu în 1949, cum se susţinea până acum), biblioteca a realizat multe în cele peste şase decenii de existenţă. În acest răstimp a evoluat de la serviciile sale tradiţionale, de bibliotecă publică, la servicii moderne pentru toţi utilizatorii oraşului şi ai raionului întreg.

61 de ani în urmă aici nu existau calculatoare, internet, baze de date, CD-uri, DVD-uri, dar Biblioteca „P. Ştefănucă” a fost pe parcursul anilor un laborator de proiecte, de acţiuni memorabile, programe culturale pe care le-am realizat cu succes. Am îmbrăţişat tot ce a fost nou şi modern, punând la dispoziţia cititorilor noştri servicii şi tehnologii noi, atrăgând şi implicând în aceste acţiuni o bună parte a comunităţii, personalităţi marcante din raion, din ţară, precum şi de peste hotare.

Conform Programului, în prima zi au avut loc mai multe acţiuni, care au pus în valoare atât instituţia, personalul, utilizatorii, cât şi personalităţile raionului.

Lansarea primei monografii despre istoria şi activitatea bibliotecii noastre, cu titlul Ialoveni. Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă”, autori Larisa Petcu, Lidia Rusu, este o realizare frumoasă a anului şi graţie sprijinului financiar al Primăriei Ialoveni (primar Gheorghe Caracuian, contabil-şef Galina Caracuian), contribuţiei colaboratorilor bibliotecii (Anastasia Cazan, Sofia Muşat, Steluţa Savin), Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova în persoana dlui Alexe Rău, dnelor Elena Turuta, Maria Griniuc, a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în persoana dnei Lidia Kulikovski.

La activităţi au fost prezenţi oaspeţi de onoare şi cei mai fideli prieteni ai bibliotecii noastre: Gheorghe Caracuian, primar de Ialoveni; Natalia Petre, vicepreşedinte al raionului Ialoveni; Claudia Şerşun, şefa Secţiei cultură; Elena Turuta, şefa Departamentului „Editura” la Biblioteca Naţională a R. Moldova; Larisa Cîşlaru, prim-director adjunct la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Eugenia Bejan, director adjunct la Biblioteca
Naţională pentru copii „Ion Creangă”; Nicolae Schiţco, primul director al Sistemului centralizat de biblioteci Kutuzov (Ialoveni); Larisa Gologan, specialist principal în Departamentul metodologic, Biblioteca Naţională a R. Moldova. Au mai fost prezenţi directori, profesori, elevi de la toate instituţiile de învăţământ, bibliotecari, alţi reprezentanţi ai intelectualităţii din raion.

În continuare a avut loc lansarea biobibliografiei selective Ion Suruceanu – 60 ani şi ora muzicală Irepetabilul interpret de muzică uşoară – Ion Suruceanu, dedicate frumosului jubileu de 60 ani, pe care recent
i-a împlinit distinsa personalitate. Acţiunea a fost organizată în colaborare cu profesorii şi elevii Şcolii de arte (Dana Bodorin, Catedra corală), moderator Cătălina Rusu, eleva clasei a XI-a, Liceul Teoretic „P. Ştefănucă”. Prezentarea slaidurilor privind activitatea bibliotecii, viaţa şi activitatea interpretului au umplut de conţinut activităţile. Diplomele conferite tuturor colaboratorilor bibliotecii au pus în imagine personalul, care munceşte cu dăruire de sine întru prosperarea acestui tezaur al cărţii.

A doua zi, în incinta sălii de lectură a avut loc vernisarea expoziţiei de pictură cu genericul Ialoveni – baştina pictorului Grigore Plămădeală (moderator dna Valentina Plămădeală), la care au fost prezenţi pictori din raion şi din ţară, profesori şi elevi ai catedrei de pictură a Şcolii de arte din Ialoveni.

A treia zi a fost dedicată scriitorului Dumitru Matcovschi, care anul acesta a împlinit 70 ani de la naştere (moderator al acţiunilor – Lidia Rusu). Profesoara Tatiana Chiriţă cu elevii Liceului Teoretic „P. Ştefănucă” au prezentat un medalion cu genericul Poet şi Om al Cetăţii, care a fost completat de revista bibliografică Poetul între imne şi blesteme, slaiduri şi subiecte despre viaţa şi activitatea acestei mari personalităţi a literaturii române contemporane.

Zilele bibliotecii au luat sfârşit cu înmânarea Diplomelor de menţiune unui şir de cititori, care au devenit învingători în cadrul concursului „Cel mai activ cititor” în 2009 – Anul promovării imaginii bibliotecii publice în comunităţile din R. Moldova. Aceştia sunt: Cătălina Rusu, Doina Rusu, Silviu Plămădeală, Luminiţa Rusu, Cristina Grigoriţă, Alexandra Hâncu, Calaudia Ţurcanu, Ala Luţic, Xenia Baranov, Alexandra Butenco, George Petrea, Iuliana Cojocaru, Vera Cotorobai, Valentina Buşilă şi Zinaida Condrea.

În cadrul manifestărilor au mai avut loc: vernisarea panourilor, prezentarea unor expoziţii de carte, excursii la muzeul „Petre Ştefănucă” ş.a. Celor prezenţi la activităţi li s-au oferit materiale promoţionale (BPO „P. Ştefănucă” – Cetatea spiritualităţii la Ialoveni, Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii, Ialoveni – baştina pictorului Grigore Plămădeală), semne de carte, agende, mape şi stilouri cu emblema bibliotecii, care au pus în valoare imaginea Bibliotecii „P. Ştefănucă”.

Le mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acţiunilor, înţelegând importanţa bibliotecii pentru comunitate: Primăriei Ialoveni (dlui Gheorghe Caracuian), Secţiei raionale cultură (dnei Claudia Şerşun), Bibliotecii Naţionale a
R. Moldova (în special dnelor Elena Turuta, Maria Griniuc şi dlui Dragoş Popa Miu), profesorilor şi elevilor, cărora le dorim multă sănătate, mult har şi spiritualitate. Le mulţumim pentru crezul lor sincer în tot ce fac, investind o părticică din sufletul lor în bibliotecă, care, la rândul ei, este o poartă spre cunoaştere, un laborator în care se proiectează lumea.

Larisa PETCU,

director, Biblioteca „P. Ştefănucă”, Ialoveni;

Lidia RUSU,

şef serviciu relaţii cu publicul, Biblioteca „P. Ştefănucă”