Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Maria CUDLENCO, directorul Bibliotecii Publice, managerul CCAII
Copiii şi părinţii învaţă

Procesul de formare a personalităţii copilului începe în familie. Familia este mediul firesc de viaţă al copilului. De aceea biblioteca publică şi-a propus de a promova importanţa lecturii şi instruirii împreună cu familia, inaugurînd Clubul Tinerei Familii sub genericul: „Copiii şi părinţii învaţă”. Scopul activităţilor ce au prevalat în programele propuse a fost animaţia culturală şi pedagogică a copiilor şi părinţilor prin oferirea unui spaţiu primitor şi atractiv, pregătirea copiilor pentru şcoală, realizată prin accesul la resursele informaţionale adecvate ce corespund nivelului lor de înţelegere. Expoziţia „Născut ca să citeşti” a familiarizat tinerele mame cu literatura cognitiv-educativă, prezentă în colecţia bibliotecii.

Programul „Citim cu voce tare” a implicat participarea atît a părinţilor, cît şi a educatorilor de la grădiniţa de copii şi a învăţătorilor claselor primare. Ei au fost invitaţi să citească cu voce tare, apoi să discute despre valoarea lecturii pentru succes şi studiu pe parcursul vieţii. De un real folos pentru tinerele mame au fost şi îndrumările dnei Maria Papana, psiholog la liceul din localitate. În cadrul „Orelor de suflet şi de voie bună”, copiilor le-au fost propuse poveşti, poezii pentru recitare pe roluri, texte din folclorul copiilor etc., care au permis efectuarea cu succes a procesului de dezvoltare a vorbirii lor: îmbogăţirea vocabularului, formarea expresivităţii vorbirii, dezvoltarea limbajului coerent.

O atenţie sporită în activitatea cu preşcolarii s-a acordat jocului. Astfel, copiii au fost îndemnaţi să participe la jocuri literare şi de cuvinte, la concursul de ghicitori, proverbe, zicători. La unele şedinţe ale clubului, părinţii şi-au manifestat dorinţa de a se ocupa individual cu copiii lor, biblioteca oferindu-le un mediu favorabil pentru lucrul cu cartea.

Procesul educativ-instructiv s-a realizat şi prin intermediul resurselor informaţionale propuse de CCAII. Tinerele mame au fost invitate la cursuri de instruire în programele pentru preşcolari: „Hai să ne jucăm şi să învăţăm pe calculator alfabetul” şi „Matematica: adunarea şi scăderea”. Următorul pas l-a constituit familiarizarea copiilor cu aceste programe. Ajutaţi de mamele lor şi de voluntari, ei au învăţat cu plăcere şi satisfacţie, stînd în faţa calculatorului, nu doar din dorinţa de a învăţa, ci din dorinţa de a cunoaşte.

Conlucrarea instituţiilor sociale – biblioteca, familia, grădiniţa de copii, şcoala – a permis pedagogizarea inteligentă a părinţilor, utilizarea unor forme eficiente de dezvoltare verbal-artistică a copiilor, a condus la direcţionarea eforturilor comune spre realizarea obiectivelor educativ-instructive.


Maria CUDLENCO,

directorul Bibliotecii Publice, managerul CCAII