Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CRONICĂ /ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
Vl. PRISĂCARU
Trec anii, însă contribuţiile rămîn

Parcă mai deunăzi Biblioteca Municipală şi-a sărbătorit cea de-a 125-a aniversare...

A fost prima dată cînd o dată „rotundă”, de la fondarea instituţiei noastre, s-a marcat cu un fast deosebit, la o scară ce depăşea mult cadrul municipal, manifestările aniversare atrăgînd un public numeros şi divers, inclusiv personalităţi de vază ale culturii, bibliologiei, literaturii, artelor, ştiinţei, vieţii publice de la noi şi din străinătate. Unul dintre zecii de gazetari, reporteri, cronicari ce au consemnat evenimentul, îmi amintesc, nota atunci, prevenindu-şi cititorul că recurge la o metaforă, iar în consecinţă - şi la o doză de exagerare: „Aşa ceva nu a mai văzut Chişinăul... şi nu se ştie dacă va mai vedea...”.

Peste numai cinci ani constatăm că acel ziarist nu a exagerat, ba poate chiar a demonstrat o anumită timiditate, de vreţi – un soi de teamă pentru pronosticuri, pentru profeţii! Căci, suita de manifestări culturale, artistice, informative, de strictă specialitate, de promovare a imaginii BM în comunitate ş. a., prilejuite de aniversarea a 130-a de la fondarea BM a fost la o scară superioară, la o anvergură şi mai impresionantă. Aproximativ o lună de zile, mii şi mii de chişinăuieni şi oaspeţi ai capitalei – din provincie, dar şi de peste hotarele R. Moldova -, au fost antrenaţi într-o vastitate de evenimente culturale dintre cele mai variate, atractive, captivante, care s-au mai dovedit a fi şi folositoare pentru sufletul şi mintea omului.

În acest amalgam multicolor şi polifonic de manifestări festive, nu a fost trecută cu vederea nici revista noastră, cu atît mai mult cu cît BiblioPolis a trecut de prima sa aniversare „rotundă”, intrînd în al şaselea an de apariţie. Un seminar-atelier consacrat presei de specialitate, alias revistelor, ziarelor, serialelor, culegerilor de articole şi studii cu tematică bibliologică - iniţiat, moderat, animat de dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general al BM - avea să întrunească mai mulţi colegi de breaslă din cel puţin trei domenii îngemănate: bibliotecari, cadre didactice universitare, jurnalişti. Cu această ocazie, s-a preconizat şi lansarea numărului 3 / 2007, festiv, al revistei BiblioPolis, consacrat aproape că integral celor 130 de ani de existenţă a principalei biblioteci a capitalei basarabene.

Cît de reuşit a fost acest număr – să judece cititorii revistei, deşi, deja la lansare s-au spus destule cuvinte frumoase despre anumite împliniri ale BiblioPolis-ului: conţinut divers, axat atît pe activitatea bibliotecară, cît şi pe aspiraţia de culturalizare a eventualilor cititori / beneficiari; formulă grafică şi design corespunzătoare actualelor standarde şi exigenţe, stilul antrenant al materialelor publicate, nivelul exemplar al limbajului etc. S-a menţionat şi gradul de utilitate, în continuă creştere, al publicaţiei noastre – pentru lucrătorii din sistemul BM, ba chiar şi din alte biblioteci, precum şi deschiderea revistei spre alte valori culturale, fie acestea biblioteci celebre sau mai modeste, din Chişinău şi din alte localităţi (inclusiv din alte ţări), fie publicaţii de specialitate şi de cultură, fie evenimente sau chiar segmente istorice întregi vizînd cultura naţională, personalităţile ei marcante, sau realizările de ordin spiritual ale altor popoare.

În ceea ce ne priveşte, vom menţiona în context că, la unison cu trăirile aniversare ale „echipei Hasdeu”, am elaborat un număr cumva simbolic, incluzînd mai multe articole, eseuri, studii privind istoria şi prezentul BM; altele consacrate personalităţii patronului ei spiritual – „magul de la Cîmpina”, gigantul intelectual B.P. Hasdeu; diferite materiale de natură să confirme vitalitatea Bibliotecii Municipale, calitatea pe care şi-a cucerit-o – de prezenţă absolut necesară pe harta demografică şi culturală a Chişinăului. Chiar şi volumul revistei a fost subordonat ideii de simbol aniversar, acest număr de BiblioPolis avînd 130 de pagini – un număr record de pagini, dar care, pe deasupra, după cum s-a putut lesne observa, este şi o cifră echivalentă cu aceea a anilor „strînşi, toamnă după toamnă” de către editor – BM „B.P. Hasdeu”.

Ne-am gîndit atunci că atelierul pe tema presei de specialitate şi lansarea numărului festiv de BiblioPolis ar fi şi un prilej de a mulţumi celor care şi-au adus obolul la apariţia revistei, pe parcursul acestor cinci ani şi jumătate de apariţie, oferindu-le Diplome de excelenţă - pentru colaborare sau pentru promovarea în mass-media a publicaţiei noastre, alături de imaginea de ansamblu a BM. O idee, fără doar şi poate fericită, dar care s-a dovedit a fi şi o sarcină nu dintre cele mai uşoare! Cele 23 de numere ale revistei au apărut prin contribuţia a zeci şi zeci de autori... Am decis să-i excludem din lista gratificaţilor pe lucrătorii BM – şi nu pentru că am diminua aportul lor, ci doar pentru faptul că lor le-am exprimat mulţumiri pentru colaborare şi cu alte ocazii. În plus, am ţinut cont şi de faptul că a scrie pentru revista lor este, pentru bibliotecarii noştri, şi o datorie de serviciu sau, dacă vreţi, o chestiune de demnitate profesională. Astfel, cercul eventualilor laureaţi s-a restrîns... Dar nici în aceste condiţii nu a fost chiar simplu să facem selecţia. Am adoptat cîteva principii de selectare, cele care ni s-au părut esenţiale: nu numai calitatea, nu numai cantitatea, numărul scrierilor, dar, în primul rînd – sinceritatea şi disponibilitatea, predispoziţia cu care o personalitate sau alta a devenit autorul nostru, respectiv a scris despre noi. Astfel, am putut alcătui, lista ce urmează:

a) compartimentul Colaborare sinceră şi rodnică cu revista BiblioPolis

Veronica BÂTCĂ, dr. în filologie, cercetător coordonator la AŞM

Constantin BOBEICĂ, profesor, publicist, comuna Codreanca-Străşeni

Valentina BRÂNCOVEANU, pictoriţă

Ludmila BULAT, publicistă

Ninela CARANFIL, Artistă Emerită, actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”

Mihail Gh. CIBOTARU, scriitor

Sergiu COGUT, student, UPS „Ion Creangă”

Irina CONDREA, dr. hab. în filologie, prof. univ., decan, USM

Luminiţa DUMBRĂVEANU, poetă, publicistă

Ion HADÂRCĂ, scriitor

Tamara GORINCIOI, publicistă

Ion IACHIM, scriitor, publicist

Valeria MATVEI, şefă serviciu la Biblioteca Naţională

Miroslava METLEAEVA, poetă şi publicistă de expresie rusă, traducătoare

Dumitru MOLDOVANU, prof. univ. dr. hab. ASEM, membru-cor. al AŞM

Haralambie MORARU, scriitor

Vlad OLOI, student, UTM

Claudia PARTOLE, scriitoare

Veronica POSTOLACHI, dr. în filologie, profesoară la Liceul român-englez „Mircea Eliade”

Alexe RĂU, scriitor, director al BN RM

Iuliana-Laurenţia ROŞCA, elevă, Liceul „Spiru Haret”

Nicolae RUSU, scriitor

Claudia SLUTU-GRAMA, bibliograf, dr. în filologie, scriitoare

Vasile ŞOIMARU, conf. univ., dr. în economie – ASEM

Ion ŞPAC, bibliograf

Mihai TAŞCĂ, dr. în drept, istoric, publicist

b) compartimentul Pentru recenzii, alte materiale de popularizare în mass-media:

Ion BORŞ, jurnalist

Gheorghe BULUŢĂ, bibliograf, scriitor, Bucureşti

Marcela GAFTON, jurnalistă, revista Univers pedagogic Pro

Nadina GHEORGHIŢĂ, jurnalistă, ziarul Capitala

Emilia GHEŢU, reporter, Radio Vocea Basarabiei

Ion MĂRGINEANU, scriitor, bibliolog, Alba Iulia

Anatol MORARU, critic literar, scriitor, dr. în filologie, conf. univ. US „Alecu Russo” – Bălţi

Ghenadie NICU, poet, eseist, Ungheni

Nicolae ROIBU, scriitor, publicist, ziarul Timpul

Florin ROTARU, bibliolog, publicist, director al Bibliotecii Municipale „M. Sadoveanu”, Bucureşti

Ion STOICA, scriitor, dr. prof. univ., Universitatea Bucureşti

Nina VASILE, publicistă, revista Biblioteca Bucureştilor

Emil VASILESCU, publicist, redactor-şef al revistei Biblioteca - Bucureşti

Cei mai mulţi dintre laureaţii Diplomei de excelenţă au luat cuvîntul la festivitate, adresîndu-ne emoţionante aprecieri şi mulţumiri. La rîndu-ne, nu ne rămîne decît să le repetăm sentimentele noastre de recunoştinţă, totodată exprimîndu-ne speranţa că vom mai colabora, la fel de rodnic, la anul şi mulţi ani înainte!