Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BILANŢ / ИТОГИ / REVIEW
Dialog post-aniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general al BM „B. P. Hasdeu”
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani...

Vlad Pohilă: Valenţele Bibliotecii Municipale au fost amplificate în luna octombrie a.c. printr-un program foarte cuprinzător dedicat aniversării a 130-a a BM. V-aţi propus, prin acest program aniversar, a-ţi spus-o la deschidere, să oglindiţi rolul de actor comunitar foarte important, capacitatea instituţională de a susţine acest rol, să demonstraţi potenţialul ei informaţional, succesele şi planurile de viitor. V-au reuşit aceste obiective?

Lidia Kulikovski: Tema aleasă ca generic al aniversării - Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colaborare a reflectat tocmai aspectele enumerate.

Programul activităţilor consacrate aniversării s-au desfăşurat în perioada 1–19 octombrie şi a cuprins multe şi diverse evenimente.

Multe expoziţii (34), zile de prezentare (5) a serviciilor, activităţilor, programelor, facilităţilor pentru diverse grupuri de utilizatori – elevi, studenţi, adulţi; dialog cu utilizatorii bibliotecii, utilizatori reali şi potenţiali cărora le-au fost prezentate reuşitele ultimilor cinci ani, procesele de modernizare a reţelei de biblioteci municipale.

S-a prezentat, prin dialog, publicului chişinăuian, Strategia Biblioteca Municipală 2017, în cadrul căruia au fost puse în evidenţă o nouă misiune, o nouă viziune şi direcţiile viitoare, prioritare, de dezvoltare a BM şi lansarea noii versiuni a Paginii Web – www.hasdeu.md, versiune pe care o vedem a utilizatorilor – ei vor fi co-creatorii ei, consultanţii noştri, barometrul calităţii serviciilor on-line.

În această perioadă, 1-19 octombrie, s-au desfăşurat cu succes trei conferinţe literare, care au vizat lectura preşcolarilor, preadolescenţilor şi a adulţilor; trei ateliere profesionale: (1) Aspectul formativ al revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis; (2) Publicul; (3) Parteneriatul – element distinct al culturii instituţionale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; masa rotundă Biblioteca Municipală şi Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională – proiecte de colaborare; simpozionul ştiinţific: Un secol de posteritate B.P. Hasdeu (1907-2007), la care au participat nume notorii în hasdeitate ca: prof. universitar dr. Dan Zamfirescu, specialişti recunoscuţi din România şi Republica Moldova.

Aparte aş menţiona Conferinţa aniversară Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. Parteneriat. Colaborare, care a avut ca vorbitori, comunicatori, pe partenerii BM din comunitatea profesională – biblioteci universitare, academice, specializate, şcoli, colegii; partenerii noştri din alte ţări. Oaspete şi invitat de onoare a fost Hermina Anghelescu, profesor universitar de la Universitatea Wayne, Michigan, SUA, Arya Mantykangas, lector la Şcoala de Biblioteconomie de la Universitatea Goteborg, Suedia; Eli Bytoft Nyaas, bibliotecar, Boras, Suedia, Omar Larouk, conferenţiar la ENSSIB, Lyon, Franţa.

Conferinţa aniversară a fost o platformă pe care, bibliotecarii participanţi, cei ce gândesc cu creierul drept, şi-au demonstrat creativitatea, inventivitatea. O conferinţă are efectul pe care Frans Johansson l-a numit Efectul Medici — ideile care se declanşează, se pun în mişcare prin adunarea diferitor oameni împreună. El le numeşte intersecţii. Chiar dacă nu toţi participanţii au avut comunicări, au venit să vadă şi să audă cine şi ce vorbeşte, cine şi ce spune, cine şi prin ce străluceşte, cine cu ce scânteiază? La conferinţa aniversară am cunoscut un mix de teorii şi practici cercetate şi verificate. Cred că a fost utilă tuturor: organizatorilor, celor care au comunicat, demonstrat, prezentat, dar şi celor care au audiat ori consumat, mai bine zis, ceea ce s-a întâmplat la conferinţă.

Vl. P. Care a fost, în opinia Dvs., momentul de vârf al suitei de manifestări aniversare? A atins altitudinea dorită, gândită acel eveniment?

L. K. Şedinţa festivă, din 19 octombrie 2007, în sala de lectură a Sediului Central a strâns numeroşi chişinăuieni, oameni de cultură, politicieni, decidenţi, bibliotecari, prieteni ai bibliotecii - deşi, au mai rămas pe afară..., nemulţumiţi - că nu i-am invitat...

Vl.P. Programul a cuprins şi alte activităţi, nu strict biblioteconomice, unele mai mult culturale, altele inedite chiar…

L. K. La evenimente inedite atribuim concursurile organizate cu ocazia aniversării a 130-a a BM - Concursul de caligrafie Crinii latini, Concursul de ex-libris şi expoziţia Cartea-obiect. Au organizat şi coordonat aceste concursuri artiştii plastici, pictorii Valeriu Herţa şi Simion Zamşa. Instituţia bibliotecară a fost pusă în valoare în toate activităţile, dar acestea au fost gândite să pună în valoarea cartea, care astăzi este ameninţată de alte medii informaţionale. Au participat diverse categorii de vârstă, de la cei mici şi până la adulţi. Copiii, studenţii, adulţii au rămas mulţumiţi, premiile au fost foarte bune.

Vl. P. Au mai avut loc - aparte sau în cadrul altor activităţi - numeroase lansări de carte…

L. K. Programul a inclus doar lansările volumelor elaborate şi editate de BM cu ocazia aniversării. Şi au fost destule, vreo paisprezece! Au fost volume de cercetare ştiinţifică şi bibliografică ca Biblioteca Municipală în presă (2002 – 2006, CID Chişinău, 234 p.); Biblioteca Municipală autor şi editor: Catalogul publicaţiilor BM (Departamentul Marketing, 64 p.); Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăuiene: Bibliografie (Centrul Naţional de Hasdeulogie, 189 p.); Cărţi cu dedicaţii (în colecţia BM „B. P. Hasdeu”) (CID Chişinău, 353 p., este al doilea volum de acest fel, primul fiind elaborat tot de CID, în 2002); Ghidul bibliotecilor din Chişinău (Departamentul Marketing, 152 p.); Dipticul biobibliografic „Duiliu Zamfirescu” (Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea şi BM „B.P Hasdeu”, Biblioteca „Ştefan cel Mare”, 202 p.); culegerea Mitropolitul Gurie: Misiunea de credinţă şi cultură: culegere de articole ştiinţifice despre Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei (1877-1943) la 130 de ani de la naştere (Serviciul Studii şi Cercetări, 296 p.); culegerea de comunicări de la Conferinţa aniversară Biblioteca Municipală 130 ani: Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate (336 pagini); şi bineînţeles, numărul 3, festiv, al revistei BiblioPolis, consacrat aniversării de 130 ani ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (colegiul redacţional, 130 pagini).

Vl. P. Ce rămâne după consumarea unui eveniment cultural la BM?

L. K. Mai întâi, publicaţiile rămân - setul de lucrări aniversare, oferite comunităţii profesionale, comunităţii chişinăuiene care demonstrează profesionalismul şi întăresc prestigiul BM în lumea ştiinţifică.

Mai rămâne şi cimentează în conştiinţa chişinăuianului încă o faţetă a BM – cea umoristică – lucrările Bibliomania: (Biblioteca, bibliotecarul, cartea, cultura în percepţia societăţii) - Caricaturi de Alex Dimitrov (112 p.); Abonament cu amuzament. Epigrame cu subiectele: cartea, cititorul, biblioteca, bibliotecarul, selecţie şi coordonatori Ion Diviza şi Alexandru Horaţiu Frişcu (120 p.).

Umorul este o notă distinctivă a fizionomiei morale a BM, o componentă spirituală a ei, fapt asupra căruia am încercat să atragem atenţia în aceste două cărţi, şi chiar în programul nostru aniversar, oricât de grav, sobru a fost el. Imboldul, care a stat la baza ideii de a realiza aceste două cărţi, de epigrame şi caricatură, a fost abordarea de către noi a strategiei noului şi căutarea originalităţii fiecărui demers al relaţiei noastre cu comunitatea chişinăuiană, cu societatea civilă şi cu comunitatea profesională. Şi nu una oarecare, ci una care să ne reprezinte, care să aibă ca subiect major cartea, biblioteca, cititorul şi slujitorul lor, dar într-o abordare umoristică.

Umorul, voia bună au figurat în programul nostru. Biblioteca Municipală mizează în mod serios pe comic - nu a ratat nici o ocazie - a creat, a stârnit, a provocat ocaziile picante, vesele, generatoare de dispoziţie frumoasă.

Altă lucrare: Linii şi cuvinte comunicante. Declaraţie de dragoste pentru bibliotecari, Iulian Filip (128 p.), a fost gândită pentru Ziua Bibliotecarului, încorporată în Programul aniversar. E o carte originală prin format, prin machetare şi prin conţinut. Nu prea avem lucrări unde bibliotecarul să fie eroul cărţii. Aici Iulian Filip dialoghează prin linii şi catrene, uneori - prin versuri cu bibliotecarii – cei mai mulţi de la BM. Pentru că suntem o instituţie deschisă spre colaborare, cartea oferă spaţiu şi oamenilor - bibliotecari, editori, scriitori din ţară şi străinătate cu care BM colaborează.

Vl. P. Aveţi multe sintagme preferate, justificat preferate! – atunci când vorbiţi de activitatea BM: „factorul uman - primordial”, „unitatea echipei Hasdeu”, „succese datorate conlucrării”... Ce doriţi a ne spune la acest capitol?

L. K. Consecventă sieşi până la obstinaţie şi risc, BM a mizat şi de această dată pe oamenii ei şi n-a greşit. Fiecare din ei, alături de efortul profesional, fizic, chiar, participa, cu sufletul în primul rând; lucrătorii noştri se bucurau de reacţia publicului, de rezultatele colegilor, stăteau cu sufletul la gură, ca nu cumva cineva să greşească, ca să iasă totul perfect.

Echipa BM a ţinut să depăşească tentaţia vertijului aniversar, s-au simţit valori, parte a unui organism care funcţionează bine doar în armonie, în unitate şi cu efortul fiecăruia. Aceasta s-a văzut, îndeosebi, la ultimele activităţi.

Aş vrea să menţionez aportul Sediului Central al BM, al departamentelor de specialitate, care au gândit şi realizat programul. Dar nu mă refer doar la programul festiv. Programul aniversar s-a constituit din multe activităţi la care managerii departamentelor au muncit anul întreg. Au fost ajutaţi şi de filiale. Aici aş vrea să amintesc aportul Bibliotecii „Ştefan cel Mare”, Bibliotecii „Ovidius”, Bibliotecii „O. Ghibu”, Bibliotecii „Transilvania”, Bibliotecii „Maramureş” ş.a., care au găzduit şi organizat activităţi în acest program grandios, aniversar - fiecare în felul său, dar original, inovativ, cu dăruire.

A fost un program colaborativ - artişti, scriitori, ziarişti, epigramişti, caricaturişti, editori („Epigraf”, „Princeps”, „Elan-Poligraf”, „Chişinău-Prim”, „Babilon”), sponsori şi bibliotecari şi-au unit forţele sub semnul edificator al bibliotecii – realizând un frumos eveniment cultural.

Vl. P. Care a fost ecoul activităţilor aniversare în mass-media, în comunitatea chişinăuiană, în cea profesională?

L. K. Programul a fost pentru noi o oportunitate de a comunica informaţional, vizual şi empatic, de a mediatiza la maxim aniversarea unei instituţii reprezentative de cultură a Chişinăului.

Ziarele, Radio, TV, alte resurse mass-media pe larg au reflectat evenimentele - total s-au publicat peste 80 de articole – pe care le-au depistat bibliografii noştri – dar sunt sigură că există mai multe. Pentru 19 zile, cât a durat programul aniversar, e… chiar bine.

Rutul cotidian al bibliotecii, al bibliotecarului, şi sperăm, şi al chişinăuianului, a fost înviorat 19 zile cu altfel de evenimente – începând de la expoziţia neordinară privind trecutul şi prezentul BM şi până la şedinţa festivă. Utilizatorii, bibliotecarii din alte instituţii îşi exprimau părerea pe marginea fiecărei activităţi... Vreau să spun că toată lumea a apreciat pe o notă maximă tot ce s-a desfăşurat în cadrul programului.

De fapt, nu numai anul 2007 a fost an aniversar. Programul aniversar a fost lansat la 19 octombrie 2006 şi s-a încheiat la 19 octombrie 2007. Toate activităţile, proiectele, lansate şi realizate în acest răstimp au fost sub genericul BM - 130 de ani. Feed-back-ul şi impactul îl vom cunoaşte mai bine, mai complet când vom face evaluările anului 2007. Doar nişte date prealabile – la Sediul Central şi la filiale au fost organizate 170 de activităţi consacrate aniversării BM la care au participat peste 6000 de utilizatori, chişinăuieni şi oaspeţi ai capitalei.

Vl. P. Dar şi efortul de promovare a fost unul deosebit de mare...

L. K. O, da! Dar a fost o experienţă bună - setul de materiale de la fiecare activitate, afiş, însemne, elaborarea unui nou logo, publicitate în şi pe troleibuzele municipale... Am lucrat cu profesionişti - o firmă de publicitate, cu artişti plastici şi cu această ocazie mulţumesc dlor Valeriu Herţa, Vitalie Coroban, Simion Zamşa, efortul cărora a fost apreciat de toţi participanţii.

Vl. P. Care a fost nota dominantă a programului ce tocmai s-a încheiat?

L. K. Dacă e să facem o statistică a celor ce s-au întâmplat, am putea spune că a fost un program condensat, activităţile se derulau unele după altele, în varii cazuri se desfăşurau simultan. O asemenea efervescenţă pentru bibliotecari, organizatori, dar şi pentru utilizatori a fost un semn bun.

Feed-back-ul cules din spusele, reacţiile participanţilor la evenimente ne dă dreptul să concluzionăm că programul aniversar a fost o salbă de manifestări de anvergură, organizate cu profesionalism, cu elemente inedite şi cu o subliniată expresie a spiritului de echipă. Anume acest spirit de echipă, sesizat şi exprimat de participanţii la activităţi, a constituit nota dominantă a programului.

Vl. P. Ar fi şi o concluzie generală a acestei ample manifestări ?

L. K. Opţiunile pe care le instituie BM prin orice manifestare publică, nu sunt întâmplătoare. Contextul în care au evoluat le atribuie interpretări multiple, acum, după două luni, pot spune că le conferă chiar valori.

La finalul acestui program aniversar, BM, conducerea, toţi cei implicaţi pot fi cel puţin mulţumiţi de calitatea evenimentelor produse. Suntem mulţumiţi pentru că am luat în serios aniversarea, ca pe un moment de reflecţie şi analiză a fenomenului BM; suntem mulţumiţi pentru că am trecut peste tentaţia de a ne tângui în faţa edililor, a chişinăuienilor, a utilizatorilor, abordând altă manieră – o demonstraţie de ce facem; suntem mulţumiţi că am demonstrat maturitate instituţională, am pus tradiţia pe locul de frunte, am susţinut-o cu modernitate.

O concluzie generală? O speranţă doar… La aniversarea următoare să avem de spus la fel de mult sau chiar mai mult decât am spus acum, să avem întotdeauna de spus ceva chişinăuienilor cu sau fără ocazii aniversare.

Vl. P. Dacă e să tragem şi noi o concluzie, personală, subiectivă, vom menţiona obligatoriu că Biblioteca Hasdeu a mai demonstrat că, în toţi aceşti ani şi-a organizat şi sprijinit activitatea deopotrivă pe tradiţie şi pe modernitate, a demonstrat că este, astăzi, o instituţie deschisă spre valorile europene şi universale, cum bine afirmă academicianul Mihai Cimpoi - este un fenomen meritoriu al comunităţii chişinăuiene şi nu o spun doar eu, – o recunosc chişinăuienii.

Echipa BM „B.P. Hasdeu” şi-a propus, prin Programul aniversar, prin diverse activităţi şi evenimente, şi cred că a reuşit, să creioneze portretul unei instituţii municipale de peste un secol, să evidenţieze locul şi rolul pe care l-a avut şi continuă să-l aibă în peisajul cultural chişinăuian şi în peisajul profesional naţional.

Consemnare: Vlad POHILĂ