Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
FILE DE CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
(CRONICAR)
Premiile Salonului Internaţional de carte – 2008

Organizat şi găzduit de Biblioteca Naţională a R. Moldova, Salonul Internaţional de carte (SIC) din Chişinău, s-a impus ca una dintre cele mai importante manifestări culturale de acest gen de la noi. Ajuns în acest an la cea de-a XVII-a ediţie, SIC s-a desfăşurat în perioada 31 August – 4 septembrie, avînd ca motto acele versuri edificatoare ale lui Tudor Arghezi, pe care le cunoaşte orice bibliofil: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris / Încet gîndită, gingaş cumpănită, / Eşti ca o floare – anume înflorită / Mîinilor mele care te-au deschis”. Oficial, actuala ediţie a fost dedicată aniversării a 80-a de la naşterea scriitorului academician Ion Druţă.

missing image file

În cadrul Salonului au avut loc numeroase expoziţii tematice, întîlniri şi discuţii ale scriitorilor noştri cu cititorii, lansări de carte şi prezentări ale unor edituri din România, SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Franţa, Polonia etc. Vom menţiona în context, că la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” a fost lansat volumul Bibliologie românească. Idei. Portrete. Controverse, de Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu (Editura Bibliotheca din Tîrgovişte, 2008, 289 p.). Tot aici şi-a prezentat excepţionala producţie Editura „Reîntregirea” din Alba Iulia, specializată în literatură religioasă.

Au reţinut atenţia bibliotecarilor şi oaspeţilor, vizitatorilor SIC şi alte manifestări de anvergură, precum: Topul celor mai citite cărţi ale anului 2007, colocviul internaţional „Numerizarea – vector strategic în evoluţia biblioteconomiei contemporane”, lansarea Sistemului Informaţional Integrat al bibliotecilor din R. Moldova (SIBIMOL), Ateneul „Biserica Albă”: Druţiana literar-editorială, masa rotundă „Problemele actuale ale activităţii editoriale din R. Moldova”, prezentarea „Celor mai bune cărţi străine de arhitectură” ş.a.

Ultima zi de desfăşurare a lucrărilor SIC a inclus, în mod firesc, şi Gala laureaţilor ediţiei a XVII-a a Salonul Internaţional de carte din Chişinău, premiile fiind acordate în urma unor aprinse dezbateri ale Juriului SIC, format din personalităţi ale culturii, artei, literaturii, inclusiv ale activităţii bibliotecare. Publicăm mai jos lista laureaţilor, respectiv, a premiilor, exprimînd cele mai frumoase felicitări tuturor învingătorilor.Premiile

participanţilor la SIC-2008

Ediţia a XVII-a,

31 august – 4 septembrie 2008

Marele Premiu Coressi:

  – Editurii Universul, pentru performanţe în domeniul artei cărţii

  – Întreprinderii editorial-poligrafice Ştiinţa, pentru arta cărţii

Premiul Editura Anului:

  – Editurii Cartea Moldovei, pentru promovarea valorilor literare, artistice, culturale ale Republicii Moldova

  – Editurii Polirom, pentru promovarea literaturii universale şi a celei destinate tinerilor studioşi

Premiul Cartea Anului:

  – Grigore Vieru „Taina care mă apără”, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2008

Premiul Cartea Anului în domeniul tehnicii:

  – Ion Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean „Sisteme de conversie a energiilor regenerabile”, Ed. Tehnica-Info, 2007

Premiul Ilie Gravorul:

  – Andrei Ichim, pentru concepţia grafică a colecţiei „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei”

Premiul Topos:

  – Editura Integritas, pentru planşa cu hartă istorică „Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar” (autori Gh. Nicolaev şi S. Tabunşcic)

Premiul Opera Omnia:

  – scriitorului Aureliu Busuioc

  – scriitorului Dumitru Matcovschi

Premiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM:

  – Editurii Cartea Moldovei, pentru colecţia „Druţiana”

  – Mihail Dolgan, pentru volumele „Eminesciene. Druţiene. Vierene”, Ed. CEP USM, 2008

  – pentru „Biobibliografia academicianului Ion Druţă: Prozatorul şi eseistul”, Ed. Tipografia Centrală

  – pentru cartea „Dimitrie Cantemir: Dimensiuni ale universalităţii”, Ed. Gunivas, 2008

Premiul Uniunii Scriitorilor:

  – Titu Dinuţ „Coliba cu vampiri”, Ed. Craiova, 2008

  – Florian Copcea „Reacţii în lanţ”, Ed. Prier, 2008

Premiul Camerei Naţionale a Cărţii:

  – Tipografiei Academiei de Ştiinţe, pentru cea mai corectă editură

Premiul D. Gusti:

  – pentru cartea „Glăvăneşti pe apa Cobâleancăi” de Vlad Ciubucciu

  – Editurii Museum, pentru cartea „Un sat basarabean de codru: Truşeni” de Gheorghe V. Madan

Premiul Thalia:

  – Ion Proca „Grigorie condamnat la glorie”, Ed. Grafema Libris

Premiul Moştenire Culturală:

  – Aurelian Dănilă, Elfrida Coroliova „Teatrul Naţional de Operă şi Balet”, Ed. Prut Internaţional

  – Editurii Târgovişte pentru „Liturghierul lui Macarie de la 1508”

Premiul Clio:

  – Editurii Civitas, pentru promovarea cărţii de istorie

  – Ion Ţurcanu, pentru „Istoria ilustrată a românilor”

Premiul Interferenţe culturale:

  – Ion Mărgineanu, pentru cartea „Singurătatea se scumpeşte”, Ed. Semne, 2007

  – Mihai Stan, pentru noua carte

Premiul pentru eseu:

  – Theodor Codreanu „A doua schimbare la faţă”, Ed. Princeps Edit, 2008

Premiul Vasile Vasilache:

  – Nicolae Popa „Avionul mirosea a peşte”, Ed. ARC, 2008

Premiul pentru poezie:

  – Vasile Romanciuc „Recitirea proverbelor”, Ed. Ştiinţa, 2008

  – Ion Hadârcă „Gheara de fum”, Ed. Garuda-Art

Premiul Atlas:

  – Editurii Cartdidact, pentru colecţia de hărţi şi atlase

Premiul Bibliotecii Naţionale a RM:

  – Catinca Agache „Biblioteconomie – între tradiţie şi modernitate”; „Fenomenul literar românesc din Banatul Sârbesc-Voievodina”, Ed. Feed Balk

  – Cătălin Bordeianu, Petre Andrei „Manual de sociologie pentru gimnaziu şi şcoli normale”, Ed. Vasiliana

  – Andrei Vartic „Pendulul de la miezul nopţii”, Ed. Vicovia

  – Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu „Bibliologie românească”, Ed. Bibliotheca

  – Vlad Pohilă „Şi totuşi, limba română!...”, Ed. Prometeu

  – Iurie Colesnic „Colegiul Republican de arte plastice Al. Plămădeală”, Ed. Museum

  – Editurii Bibliotecii Naţionale din România pentru contribuţia la promovarea valorilor bibliologiei şi biblioteconomiei româneşti

Premiul B.P. Hasdeu:

  – criticului literar Alex Ştefănescu, pentru promovarea valorilor literare din Republica Moldova

Premiul special pentru tineret Steliana Gramă, oferit de Editura Pontos

  – Victoriei Covalciuc, pentru cartea
  „Stropi de dimineaţă”

Premiul Mihail Ceachir:

  – scriitorului Todur Angeli, pentru traducerea în limba găgăuză a cărţii
  A.S. Puşkin „Masallar” (Poveşti), Tipografia Centrală

Premiul Amnestia:

  – Victoriei Zumbreanu, pentru romanul cu detectivi „Цена одной амнистии”, (Preţul unei amnistii), în lb. rusă, Ed. Cuşnir&Co

Premiul Relaţii Culturale:

  – traducătorului Kopi Kycyku (Albania), pentru traducerea antologiei „Frumuseţea care ucide”, Ed. Librarium Haemus

  – I. Nuţă „Limba şi cultura românească în Basarabia”, Ed. Vicovia, 2008

Premiul Braille:

  – Centrului de informare şi documentare al Societăţii orbilor din Moldova, pentru editarea cărţilor destinate nevăzătorilor

Premiul Datina:

  – pentru cartea „Mitropolitul Gurie misiunea de credinţă şi cultură”, Ed. Epigraf, 2007

Premiul Coloana Infinitului:

  – Vasile Şoimaru, pentru albumul-monografie ,,Românii din jurul României în imagini”, Ed. Prometeu, 2008

Premiul Remember:

  – Larisa Turea „Cartea foametei”, Ed. Curtea Veche, 2008

  – Eufrosinia Chersnovschi „Сколько стоит человек” (Cât costă viaţa omului), în lb. rusă, Ed. Rosspen

Premiul Eutanasius:

  – Savatie Baştovoi „Cînd pietrele vorbesc”; „Nebunul”, Ed. Cathisma, 2008

Premiul Bibliophilis:

  – Iulian Filip „Noroc polyglot”, Ed. Princeps, 2008

Premiul pentru publicistică:

  – Tudor Ţopa „Din cuvinte-mi este casa”, „Voievozii inspiraţiei”, Ed. Draghiştea, 2008

Premiul Imago:

  – Editura Vicovia, Bacău

Premiul Eminesciana:

  – Editurii Cartea Românească, pentru cartea Iulian Costache „Eminescu –
  negocierea unei imagini”

Premiul Biblos:

  – Editurii BNRM, pentru activitatea de promovare şi valorificare a moştenirii culturale naţionale scrise şi tipărite

Premiul Paydagogos:

  – Editurii Lumina, pentru sprijinirea procesului de educaţie şi instruire a elevilor

  – Centrului ştiinţific-metodic şi educaţional „Univers Pedagogic”

Premiul Pro-Libris:

  – Editurii Vector, pentru promovarea cărţii în rândurile populaţiei

  – Cartea Chişinău S.A.

Premiul special:

  – Alexandru Dobrescu „Dicţionar de expresii idiomatice româneşti”, Ed. Emplus, 2008; „Corsarii minţii”, Ed. Emplus, 2007

Premiul Modic Eros:

  – Ianoş Ţurcanu, pentru promovarea liricii de dragoste în rândurile tineretului

Menţiuni:

  – Editurii Ghieneia, pentru colecţia de dicţionare

  – Dorian Chiroşca „Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor”, Ed. AGEPI, 2007

  – Dumitru Mămăligă „Umbre şi lumini”, Ed. Ancestrala, 2008

  – Editurii Pontos, pentru cartea „Omul şi asteroidul Grebenicov” de Dumitru Păsat

  – Editurii Prier, pentru cartea lui Florian Copcea „Reacţii în lanţ”

  – Editurii Craiova, pentru cartea „Coliba cu vampiri”

  – Radu Vasile, Vitalie Ion Baştovei „Dicţionarul numelor actuale de localităţi din Republica Moldova”

  – Ambasadei SUA în Moldova

  – Ambasadei Marii Britanii în Moldova

  – Ambasadei Germaniei în Moldova

  – Alianţei Franceze

  – Institutului Polonez

  – Revistei Micul Prinţ la aniversarea a 15-a

  – Fondului filantropic internaţional „M.A. Bulgakov”, pentru cartea „Легенда дома Турбиных” (Legenda casei Turbin), în lb. rusă

  – Editurii A.N.T., pentru cărţile lui Gheorghe Colţun „La mănăstirea dragostei” şi „La fereastra timpului”

  – Deutscher Lesesaal (Sala de carte germană) a BM ,,B.P. Hasdeu”

  – Educational Centre Oxford University Press

  – Editurii Iulian, pentru editarea de atlase, cărţi despre istoria localităţilor din RM

  – Mesagerei D&D, pentru promovarea celor mai bune cărţi de arhitectură, construcţie, design

  – Gheorghe Marin, pentru cartea „Închinare memoriei”.