Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
(G.S.)
Ioan Bianu, receptiv la toate cele arătate, la 20 aprilie 1913 îi scrie lui Artur Gorovei următoarea scrisoare:

Academia Română Bucureşti

20 aprilie 1913

Iubite Dle Gorovei,

Un tînăr basarabean, Alexie Mihailovici Matveevici, student în anul III al Academiei Teologice din Kiev, îmi scrie o scrisoare mişcătoare - dar ţi-o trimet să o citeşti şi îndată să mi-o înapoiezi.

Din ale Academiei îi trimetem tot ce avem folkloristic. Dacă ai putea, trimete-i şi din „Şezătoarea”. Vom contribui la învierea şi creşterea simţului naţional în sufletul unui român.

Adresezi aşa:

Monsieur Al. Mikhalovitch Mateevitch, etudiant а l’Académie Imperale Spirituelle, а Kiev (Russie).

Înapoindu-mi scrisoarea de la Kiev, mă rog să-mi scrii două rînduri, ca să ştiu.

Încă una: nu vorbi despre aceste fapte, căci este bine să facem treabă fără vorbă, că vorba cine ştie ce rău poate aduce asupra lor.

Al D-tale cu prietenie,

I. Bianu

În urma rugăminţilor adresate de către Ioan Bianu, în scrisoarea din 20 aprilie 1913, Artur Gorovei trimite lui Al. Mateevici 8 volume din „Şezătoarea” „şi alte cărţi pe care le tipărisem eu” („Viaţa Basarabiei”, an. IX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1940, p. 720; 18, p. numărului), primind, la un interval de timp relativ scurt, mulţumirile studentului basarabean, entuziasmat de faptul că „şi noi moldovenii basarabeni nu suntem cu totul uitaţi de fraţii noştri cei mari şi orîşicînd putem să ne gîndim la încurajarea şi sprijinul lor moral”.

G. S.