Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Biblioteca văzută din interior

Cine citeşte cu o anumită regularitate revista noastră, de la apariţia ei încoace, poate o fi observat acest amănunt: an de an, în numărul „de toamnă” al BibioPolis-ului, inserăm grupaje de materiale consacrate Zilei profesionale a bibliotecarului. Astfel, patru ani la rînd, şi-au spus cuvîntul despre bibliotecari şi bibliotecă, despre munca bibliotecarilor şi despre impactul bibliotecii în comunitate, reprezentanţi ai intelectualităţii noastre: scriitori, gazetari, artişti, profesori universitari, plasticieni, tineri studioşi...

Recunosc, şi în această toamnă, cu ocazia Zilei bibliotecarului eram tentaţi să adunăm, pentru numărul curent al revistei, o serie de reflecţii şi impresii despre rostul bibliotecii şi al muncii de bibliotecar – scrise de unele personalităţi literar-artistice şi ştiinţifice. Însă, „dînd Cezarului ce-i a Cezarului”, ne-am gîndit că aceste personalităţi, vorbind despre bibliotecari şi despre BM – nici vorbă, sincer, foarte frumos, solemn, elogios etc., - confesiunile lor conţin şi o apreciabilă doză de abstract, de general. Măcar şi din motivul că cei mai mulţi dintre ei, avînd acasă mari, bogate biblioteci personale, recurg relativ rar la serviciile lucrătorilor Bibliotecii Municipale sau ale altor mari biblioteci. Prin urmare, aceste personalităţi se referă la bibliotecă şi bibliotecari cumva din exterior. Şi atunci ne-am gîndit că poate ar fi mai cu cale să dăm publicităţii unele impresii şi reflecţii din interior, despre activitatea şi despre activităţile de la BM. Nu, nu am solicitat opiniile bibliotecarilor înşişi despre munca lor (deşi, e şi aceasta o idee, la care vom reveni numaidecît, cu altă ocazie, nu obligatoriu festivă!).

Am ţinut să aflăm părerile unor simpli cititori, ale utilizatorilor activi, permanenţi ai fondurilor, colecţiilor BM, beneficiari ai serviciilor acordate de echipa Hasdeu, vizitatori ai expoziţiilor organizate aici, participanţi la lansări de carte, la alte activităţi culturale-informative. Pentru a ne face o impresie mai clară despre ce cred cititorii de rînd, utilizatorii „de rutină” despre bibliotecă, am apelat la ajutorul dnei Tatiana Feodoruc, şefa serviciului Relaţii cu publicul la Sediul Central al BM „B. P. Hasdeu”. Profităm de ocazie ca să-i mulţumim dnei T. Feodoruc pentru amabilitatea de care a dat dovadă, făcînd aici o importantă precizare. Nu i-am solicitat să aleagă din boxa de sugestii ale cititorilor numai opinii şi impresii favorabile, ci „de tot felul”. S-a dovedit însă că nu e deloc simplu „să diversifice” selecţia de impresii ale utilizatorilor, căci majoritatea absolută a acestora sunt pozitive, favorabile, elogioase! Şi dacă e aşa, de ce am căuta cu lumînarea şi impresii defavorabile, negative, critice?

Şi iată-ne cu un mănunchi de aprecieri ale activităţii BM scrise de utilizatorii ei în anul curent. Autorii sunt anonimi, dar nu e greu să deduci că-s oameni de vîrste diferite, cu pregătiri şi gusturi diferite. Faptul că aceşti solicitanţi de a da notă activităţii BM au libertatea de a-şi semna sau nu aprecierile nu este numai o dovadă a stilului democratic de lucru cu cititorii, dar e şi un fel de garanţie a sincerităţii totale a semnatarilor. Astfel că nu vom greşi dacă vom califica aceste note ale cititorilor ca pe un vox populi – nişte opinii spontane, pe cît e posibil obiective, sincere, dezinteresate, de care e bine, e necesar să se ţină cont pentru ameliorarea continuă a bibliotecii - ceea ce se şi face, fără doar şi poate, an de an, poate chiar zi de zi la Biblioteca Municipală.

Să cităm cîteva din aceste impresii şi sugestii făcute de utilizatorii BM pe marginea activităţii cotidiene a instituţiei:

„S-a întîmplat aşa că o habă de vreme nu am frecventat Biblioteca Municipală. Revenind aici, am rămas pur şi simplu încîntată de deservire, de sală, de frumuseţea şi originalitatea amenajării interiorului – standuri cu cărţi noi, vitrine tematice de carte, expoziţii de pictură şi grafică... Sunteţi super! Măcar şi de aceea că decum intri în bibliotecă, totul te predispune la lectură, la acumularea de noi cunoştinţe, iar aspectul, designul BM te şi relaxează”.

***

„Frecventez biblioteca Dvs. de mulţi ani şi mi-am făcut o impresie foarte bună despre acest adevărat templu al cărţii. Aici găsesc oricînd orice informaţie necesară. Regimul de lucru este foarte comod, lucrătorii bibliotecii sunt drăguţi, totdeauna te ajută să găseşti repede cartea, revista sau informaţia de care ai nevoie. În sala de lectură este ordine şi linişte, ceea ce este extrem de favorabil pentru cine vrea să citească, să conspecteze, să culeagă mai multe informaţii. Un alt factor apreciabil e complexul de servicii oferite vizitatorilor: Internetul, xeroxul, diferite materiale bibliografice, expoziţii etc. Mulţi prieteni de ai mei sunt cititori ai BM şi toţi sunt încîntaţi de această bibliotecă. În ceea ce mă priveşte, sunt sigură că voi veni la „Hasdeu” mulţi ani înainte, atîta timp cît va funcţiona!”

***

„Tablourile, fotografiile afişate pe pereţii sălii de lectură sunt din ce în ce mai originale... Pentru autorii lor şi pentru designerii Bibliotecii „Hasdeu” – un bravo sincer şi din tot sufletul!”

***

„Sunt în totalitate satisfăcută de activitatea Sălii de lectură. Pot să studiez aici tot ce îmi place şi ce mă interesează. Apreciez condiţiile favorabile create pentru cititori: mobilier comod, atmosferă plăcută, caldă. Vreau să menţionez în mod special amabilitatea doamnelor bibliotecare – ele deservesc repede şi corect, oferă informaţii utile, contribuie la menţinerea în bibliotecă a unei atmosfere care atrage, te face să devii cititor fidel al BM”.

***

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu abonat, cititor şi în genere utilizator al acestei minunate instituţii de cultură. Aici beneficiez de servicii de cea mai înaltă calitate, oferite cu rapiditate, profesionalism şi angajament faţă de cititor. Apreciez mult serviciile oferite de către bibliotecarii de la catedră, consultaţiile pe care ni le dau bibliografii de serviciu sunt absolut necesare, ca şi cele privind utilizarea calculatorului, mai exact – accesul la acest miracol ce se numeşte Internet. E foarte bine că aveţi lucrători bine pregătiţi din punct de vedere profesional, devotaţi muncii, atenţi şi corecţi faţă de cititori”.

***

„Biblioteca „B. P. Hasdeu” s-a dovedit a fi o instituţie de cultură şi informaţie preferată de majoritatea colegilor mei de studii. Noi, studenţii, nu numai că împrumutăm cărţi, citim aici presă periodică, dar participăm cu plăcere la diverse acţiuni culturale organizate de bibliotecă: simpozioane consacrate dinastiei Hasdeu, lansări de carte, cenacluri, expoziţii de artă plastică etc. Apreciem pozitiv aceste activităţi şi vă urăm mult succes pe viitor”.

***

„Ce mă face să vin la BM, să fiu utilizatorul acestei biblioteci? Multe! Voi enumera doar unele aspecte: a) diversitatea şi bogăţia colecţiilor, b) condiţiile plăcute – o sală luminoasă, în stil clasic, dar amenajată cu un design modern, adeseori împodobită cu expoziţii de tablouri sau fotografii de artişti contemporani, c) amabilitatea personalului, d) accesul la internet, e) serviciul de fotocopiere – relativ ieftin şi calitativ, datorită căruia poţi deveni posesor al oricărui material şi chiar al oricărei cărţi de care ai nevoie sau care îţi place”.

Ce s-a putea adăuga la aceste cuvinte? Căci, ele, în fond, nu necesită nici un comentariu, nici un adaus. Poate doar atîta:

sincere felicitări bibliotecarilor noştri, care, prin activitatea lor, prin devotamentul pentru profesiunea aleasă, prin comportament şi conduită, ştiu a genera încîntarea şi satisfacţia sufletească a beneficiarilor!

Aceste felicitări şi urări de bine capătă o conotaţie aparte la fiecare început de octombrie, cînd la noi se marchează Ziua bibliotecarului. Cu trecerea anilor, această sărbătoare profesională devine tot mai mult o sărbătoare a comunităţii. Este cea mai bună dovadă că bibliotecarii muncesc cu dăruire şi eficient pentru binele comunităţii, al tuturor oamenilor interesaţi, atraşi, însetaţi de valorile spirituale depozitate în colecţiile bibliotecilor şi în sufletele bibliotecarilor.

Vlad POHILĂ