Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Claudia ŞATRAVCĂ
Biblioteca „Târgu-Mureş” şi-a redeschis uşile

Instituţia noastră a avut şansa, în aceste timpuri mai puţin favorabile pentru cultura naţională, să beneficieze de sprijinul Primăriei mun. Chişinău în lucrările de reparaţie capitală a sediului. Suntem nişte norocoşi în acest sens şi tocmai de aceea rămânem profund recunoscători tuturor celor care au contribuit la acest nobil lucru.
Renovarea bibliotecii a durat aproape patru ani, patru ani de zbucium, căutări, frământări, patru ani disperaţi. Disperaţi, pentru cei 20 mii de utilizatori fideli ai bibliotecii, care aşteptau frenetic posibilitatea de a lectura, de a se informa, de a cerceta şi de a se relaxa.


Însă anii aceştia au fost dificili şi pentru colaboratorii instituţiei noastre. În ciuda condiţiilor nefaste, biblioteca a realizat obiectivele propuse:
.... verificarea colecţiei (circa 30 mii), care s-a soldat cu un rezultat îmbucurător: 1% de pierderi în regimul accesului liber la raft (în zece ani de activitate);
.... renovarea cărţilor uzate fizic;
.... barcodarea colecţiei;
.... organizarea catalogului electronic al bibliotecii – activitate de maximă importanţă în perioada actuală.


N-a rămas fără atenţie nici activitatea de cercetare bibliografică. În acest răstimp am elaborat două biobibliografii ale personalităţilor notorii din sect. Râşcani: una consacrată Elizei Botezatu, critic literar, cercetător, profesor universitar, şi alta – scriitorului Andrei Burac.
Fiind o bibliotecă de cartier, pe parcursul anilor am organizat în comunitatea sect. Râşcani campanii de promovare şi încurajare a lecturii: programele „Chişinăul citeşte o carte”, „Copiii Chişinăului citesc o carte”, „Lecturile verii”, participând cu servicii extramuros la Taberele de vară şi grădiniţele de copii.
Impactul acestei activităţi a fost reflectat în ziarul municipal „Capitala”.


Menţionăm şi implicarea energică a angajaţilor bibliotecii la activităţile organizate de BM „B.P. Hasdeu” în scopul dezvoltării profesionale.
Eforturile, în vederea renovării şi mobilării parţiale a bibliotecii s-au soldat cu un frumos eveniment: redeschiderea festivă a bibliotecii, în ziua de 6 februarie a.c. Ne-au împărtăşit bucuria prietenii bibliotecii: M. Cîrlig, pretorul sect. Râşcani, I. Ciupac, şefa secţiei administraţie publică a Preturii sect. Râşcani, acad. M. Cimpoi, Ianoş Ţurcanu, şef adjunct al Direcţiei Cultură, dr. conf. univ. L. Kulikovski, directorul general al BM „B.P. Hasdeu”, L. Câşlaru, prim-director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”. La festivitate am avut oaspeţi de onoare pe profesorii universitari E. Botezatu şi S. Pavlicenco, scriitorii Iulian Filip, Vl. Beşleagă, S. Saka, A. Cupcea-Josu, actriţa P. Zavtoni. Desigur, nu au lipsit nici colegii bibliotecari, profesori şi elevi de la şcoli şi licee din sector.


Au fost rostite mesaje de felicitare şi au fost donate cărţi cu dedicaţii. Pretorul sect. Râşcani ne-a făcut o frumoasă surpriză, dăruind BP „Târgu-Mureş” un calculator.
În contextul tristului eveniment, moartea poetului Grigore Vieru, l-am omagiat printr-un moment de reculegere. În memoria poetului biblioteca a organizat:
.... expoziţia de carte Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi;
.... expoziţia de pictură Omagiu poetului Grigore Vieru. Autori: prof. Vasile Didic şi discipolii săi de la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru”;
.... un recital de poezie, prezentat de Roman Burlacu, elev la Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
Ca şi mai înainte, utilizatorii bibliotecii vor beneficia atât de acces liber la toate colecţiile bibliotecii, cât şi de serviciile tradiţionale ale bibliotecii: consultarea documentelor în bibliotecă; împrumut la domiciliu; împrumut interbibliotecar; rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp (inclusiv prin telefon, e-mail, on-line); servicii extramuros; asistenţă în utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne; servicii de cercetare bibliografică; servicii pentru copii şi tineret în sprijinul procesului de studiu; servicii pentru persoane dezavantajate; vizite colective în bibliotecă; programe culturale, vernisaje; expoziţii de carte.


Deşi stăm la dispoziţia tuturor cititorilor, activitatea bibliotecii va fi orientată primordial spre tânărul utilizator, în scopul promovării interesului faţă de carte, de lectură, studiu şi cultură. În acest context va fi organizată „Săptămâna tinerilor”, în cadrul căreia reprezentanţi ai noii generaţii vor fi invitaţi la o masă rotundă, la care vor fi antrenaţi în discuţii, dezbateri despre serviciile şi ofertele bibliotecii.


În special, vom acorda atenţie tinerilor în dificultate, organizând campanii de informare „Biblioteca vine la tine” cu o variată tematică (servicii extramuros).
Prioritar se va pune accentul pe voluntariat, un program relativ nou, modern, având drept scopuri de bază promovarea imaginii bibliotecii şi reabilitarea lecturii.
Credem că pe parcursul anului curent vor fi utile cititorilor expoziţiile de carte şi poliţele tematice:
.... „Cărţi jubiliare – 2009”;
.... „Aniversări ale personalităţilor chişinăuiene în 2009”;
.... „Cele mai solicitate cărţi”;
.... „Umorul – catalizatorul vieţii”;
.... „Tinerii – mesagerii viitorului”;
.... „Cărţi cu dedicaţii”;
.... „Romane de dragoste”;
.... „Romane poliţiste”;
.... „Literatură fantastică. Aventuri”;
.... „Drepturile şi libertăţile noastre – scut ce ne apără”.


Nu putem lăsa fără atenţie expoziţia permanentă „Municipiul Chişinău – municipiul Târgu-Mureş: parteneriat durabil” – o dovadă a recunoştinţei noastre faţă de prietenii târgumureşeni pentru mărinimoasa donaţie de carte (60% din numărul total), carte de referinţă, carte nouă, de calitate, carte vital necesară tineretului studios.
Nu în ultimul rând menţionăm colecţia „Mihai Eminescu”, fondată în anul 2000, declarat Anul Eminescu, în baza donaţiei scriitorului târgumureşean prof. Timotei A. Enăchescu, originar din Basarabia (Dubăsarii Vechi).


Pentru utilizatori au fost elaborate două semne de carte, care conţin informaţii despre colecţia „Mihai Eminescu” şi regulile de înscriere la bibliotecă.
Ne bucurăm sincer că biblioteca noastră şi-a redeschis larg uşile pentru toată comunitatea chişinăuiană. Sperăm la o colaborare fructuoasă cu toţi prietenii cărţii, lecturilor, culturii, cunoştinţelor.