Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Elena BUTUCEL
Biblioteca „Ovidius” la ceas aniversar

Ajunsă la 15 ani de activitate în serviciul comunităţii, Biblioteca Publică „Ovidius” este o instituţie de cultură şi informare cu adevărat profesionistă, de real succes, care promovează informarea şi educarea utilizatorului prin lectură şi alte mijloace specifice. Valoarea de bază a bibliotecii o reprezintă serviciile informaţionale, iar succesul depinde, în primul rând, de cât de bine îşi ajută publicul cititor şi comunitatea în care activează. Introducerea în bibliotecă a tehnologiilor informaţionale, indiscutabil, a facilitat activitatea bibliotecii, extinzând substanţial sfera de servicii pe care le acordă.


Biblioteca noastră a fost întotdeauna în pas cu timpul, devenind un instrument major în creşterea şi îmbogăţirea cu lumină spirituală a tinerilor şi face parte din instituţiile apreciate de ei pentru funcţiile de bază pe care le îndeplineşte: de informare, educare şi culturalizare.
Activitatea complexă a bibliotecii se regăseşte în fondul de carte şi ediţii periodice acumulat – peste 30 000 de unităţi bibliografice. Accesul la colecţiile bibliotecii este o preocupare-cheie, aceasta fiind menirea primordială a BM „B.P. Hasdeu”. Exigenţele informaţionale crescânde ale utilizatorilor ne obligă să înnoim constant colecţia. Se ţine cont de solicitările şi doleanţele comunităţii în care activăm, studiind cererile neonorate ale utilizatorilor. Multe cărţi solicitate de aceştia au fost deja procurate şi sunt în circulaţie, cum ar fi: Bătrânul şi marea de Ernest Hemingway, Omul nostru din Havana de Graham Greene, Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, Iarna vrajbei noastre de John Steinbeck, Iubita locotenentului francez de John Fowles ş.a. – ca să ne referim doar la preferinţe din literaturi străine. Pe an ce trece colecţia se îmbogăţeşte cu noi titluri de beletristică, capodopere ale literaturii naţionale şi universale. S-a dezvoltat colecţia de documente în limbi străine şi a fondului de referinţă în diverse formate şi suporturi.


Astfel, asigurăm într-o mare măsură varietatea tematică şi tipologică, în corespundere cu necesităţile şi interesele de informare ale utilizatorilor. Îndeosebi cartea pentru copii a cunoscut un salt în ceea ce priveşte calitatea colecţiei, s-au achiziţionat cărţi din diferite domenii de cunoaştere cu conţinut cognitiv. Pentru a îmbunătăţi şi diversifica colecţia ne ocupăm de studierea şi cunoaşterea cererii infodocumentare, de analiza lecturii. Numai aşa putem sta onorabil în faţa utilizatorului care a păşit pragul bibliotecii, cu colecţii de calitate foarte bună, reactualizată.
Extinderea colecţiei în ultimul an s-a realizat atât din achiziţii, cât şi din donaţii. S-a diversificat în mare măsură colecţia după tipul de documente (documente electronice, hărţi, atlase geografice). Şi structura ei după conţinut a înregistrat esenţiale modificări calitative. Ponderea materialelor din domeniile des solicitate de utilizatori a crescut semnificativ: geografie, ştiinţe ale comunicării, legislaţie, psihologie, istorie, literatură universală contemporană etc.


Prin generozitatea unor cititori fideli ai bibliotecii, ca dnele Steliana Tomaşenco şi Efimia Carmazan, pe rafturile bibliotecii au apărut cărţi de valoare şi cu un grad de solicitare mărit, din domeniul jurisprudenţei, la fel şi cărţi artistice în limbile engleză, germană, italiană, spaniolă care sunt solicitate aproape zilnic, fapt pentru care le suntem foarte recunoscători donatoarelor.
Unele dintre cele mai solicitate cărţi sunt în bibliotecă într-un singur exemplar şi nu fac faţă cererilor mari (J. Milton, P. Coelho, M. Proust, M. Cărtărescu ş.a.). Utilizatorul de multe ori este nevoit să se înscrie într-un rând şi să aştepte mai mult timp până va primi cartea solicitată sau să apeleze la o altă bibliotecă. E de dorit să achiziţionăm aceste titluri în cel puţin trei exemplare pentru a putea acoperi cererile.
Cititorul de astăzi are mai multe posibilităţi de informare şi documentare – fie din cărţi ori publicaţii seriale, fie din documente electronice sau resurse Internet. Şi totuşi, din multiplele sondaje efectuate,
s-a stabilit că lectura cărţilor constituie cea mai sigură modalitate pentru satisfacerea lecturii, pentru programele de studii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitare şi universitare. Acest adevăr este confirmat şi de dinamica circulaţiei colecţiei după tipul publicaţiilor, unde se vede că utilizatorul Bibliotecii „Ovidius” apelează cel mai des la consultarea documentelor pe suport tipărit. Din documentele împrumutate, 83% le constituie cărţile; publicaţiile seriale ajung la 15%; resursele Internet constituie doar 1,5% şi 0,5% rămâne pentru documentele electronice. Procentul mic de utilizare a Internetului se motivează şi prin faptul că biblioteca nu dispune de suficiente posturi de lucru la resursele Internet, dar şi o bună parte din profesori nu acceptă informaţia numai din Internet, ceea ce îi determină pe elevi şi studenţi să lucreze cu cartea.


În esenţă, consumul de carte este determinat de trebuinţele şcolare, profesionale şi mai puţin de pasiunea de a citi. Un număr mare de documente solicitate apare din listele bibliografice propuse de profesori pentru studii – fie beletristică, fie literatură pe diverse domenii ale cunoaşterii. Numărul de comunicări, referate, teze anuale sau de licenţă ale elevilor şi studenţilor a stimulat lectura de referinţă. Cea mai solicitată a fost din domeniile sociouman, ştiinţe exacte, cultură şi civilizaţie, artă, medicină ş.a.
Totuşi, nu ne putem referi numai la programele de studii, fiindcă o altă categorie de utilizatori sunt interesaţi de lecturile menite să satisfacă pasiuni sau curiozităţi. Avem în vedere cărţi de mitologie greacă, psihanaliză, cultură orientală, problematica violenţei etc. Este firesc să nu lipsească din lecturile utilizatorilor nici lucrările relaxante, romanele poliţiste, de acţiune, de dragoste, care au prilejuit multor persoane reflecţii interesante şi experienţe spirituale unice. „Ovidius” fiind o bibliotecă publică de larg profil, ponderea cea mai mare a lecturii îi revine literaturii artistice care constituie 45% din cifra totală de documente împrumutate.


Unul dintre indicatorii climatului cultural, sub semnul căruia se desfăşoară evoluţia spirituală a neamului, dar şi unul din făuritorii progresului, nelipsit într-o societate civilizată, îl constituie ediţiile periodice. Acest instrument social reprezintă o sursă de informare şi documentare la zi a publicului, oferă informaţiile cele mai recente asupra actualităţii însoţite de comentarii. Biblioteca „Ovidius” oferă utilizatorilor circa 70 de titluri ale ediţiilor periodice, cu o selecţie foarte bună, care cuprind diverse domenii. Cele mai solicitate publicaţii seriale revin compartimentului literatură, care constituie 48% din numărul total, după care urmează cu 26,7% economia casnică. Preferinţele utilizatorilor în ceea ce priveşte ediţiile periodice sunt foarte diferite, totuşi, în capul listei se situează revistele de divertisment de tip magazin bine ilustrate şi atractive, cu text scurt, tematică variată, multe ştiri şi curiozităţi care interesează, în special, tineretul. Acestea sunt: Viva, Cool Girl, Popcorn, Avantaje, Femeia azi ş.a. Pentru o altă categorie de cititori cele mai preferate titluri din presă sunt Jurnal de Chişinău, Timpul, Literatura şi arta, Tainele sănătăţii ş.a. ziare editate la Chişinău.


Din interviurile cu tinerii am constatat că lectura mileniului al treilea se realizează cel mai mult prin intermediul Internetului. Ei tot mai frecvent recurg la aceste mijloace de informare şi studiază domeniile pe care le solicită. Chiar şi unele dintre publicaţiile seriale au varianta electronică care este foarte des accesată. Aceasta permite o informare mai rapidă şi mai succintă pentru persoanele care nu dispun de timp suficient pentru a lectura documentele pe suport tradiţional, ori chiar de a merge la bibliotecă. Internetul este comod pentru că poate fi accesat de la serviciu ori de acasă, nu este nevoie ca utilizatorii să facă un efort în plus să meargă la bibliotecă şi să nu găsească tehnica performantă de care ar avea nevoie.
Tinerii au devenit buni prieteni cu resursele electronice de informare care uşurează munca de studiu şi cercetare. Avantajele pe care le deţin resursele electronice fac ca tot mai multe persoane să apeleze la aceste forme de căutare a informaţiei dorite. Introducerea tehnologiilor informaţionale în bibliotecă pe o scară mai largă este deosebit de importantă deoarece cu ajutorul acestora se stochează un număr tot mai mare de informaţii care pot ajunge uşor la îndemâna utilizatorilor într-un timp foarte scurt.
Biblioteca Publică „Ovidius” menţine în permanenţă echilibrul între tradiţie şi modernitate, automatizarea proceselor, achiziţionarea de noi tehnologii informaţionale rămânând şi în continuare printre priorităţile de bază. Desigur, un loc central i se atribuie mereu dezvoltării culturii individuale prin lectură, astfel instituţia noastră asumându-şi rolul pe mai departe de principal animator cultural al comunităţii, promovând în permanenţă colecţiile bibliotecii prin mai multe forme: expoziţii de carte, liste de recomandare, liste tematice, semne de carte, interviuri, lansări şi prezentări de carte ş.a. Orice activitate desfăşurată în incinta biblioteci are scopul atragerii de noi utilizatori pasionaţi de lectură.


În condiţiile apariţiei unor mijloace alternative de informare, care tind să suplimenteze funcţiile dintotdeauna ale cărţii, continuăm să cultivăm utilizatorilor şi nonutilizatorilor, de la cea mai fragedă vârstă, interesul pentru lectură, ceea ce are o pondere substanţială în evoluţia lor spirituală şi în procesul de formare a personalităţii umane.
Succesele Bibliotecii Publice „Ovidius” se datorează, în mare parte, contractului de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” din Constanţa din 24 aprilie 1994. Prin generozitatea regretatului director Dumitru Constantin Zamfir, biblioteca noastră a primit din start un număr de 7 000 volume, cărţi cu conţinut informativ, cognitiv din toate domeniile de cunoaştere. Au muncit la selectarea cărţilor pentru noi oameni cu suflet mare care-şi dădeau seama care este importanţa cărţii româneşti la Chişinău în acei ani: Stela Motoc, director adjunct al bibliotecii; Ştefan Iordache, şeful departamentului achiziţie; Adriana Gheorghiu, Nora Ioil, Gelu Culicea ş.a. colegi şi prieteni ai bibliotecii din Constanţa. Fiind a treia bibliotecă de carte românească deschisă la Chişinău, fondurile de carte erau foarte solicitate, la consultarea şi împrumutul de documente se făceau cozi. Acesta era cel mai mare argument pentru constănţeni de a-i face într-un fel să vină cu noi loturi de literatură. Astăzi fondurile bibliotecii sunt constituite din cca 70% donaţii din Constanţa. A adus o contribuţie considerabilă la mărirea numărului de documente în Biblioteca „Ovidius” şi directorul Editurii Ex Ponto dl Ioan Popişteanu, care ne-a pus la dispoziţie titlurile de cărţi tipărite de această editură şi nu numai.
Activităţile culturale constituie o modalitate de atractivitate pe care Biblioteca Publică „Ovidius” o exercită asupra unor largi categorii de utilizatori şi nonutilizatori, exercitând efecte remarcabile asupra gradului de înzestrare spirituală a locuitorilor municipiului. Prin diverse manifestări culturale biblioteca noastră valorifică patrimoniul extrem de bogat de informaţii, astfel venind în întâmpinarea cetăţenilor de toate categoriile socio-profesionale, pentru a se implica cât mai plenar în viaţa culturală a comunităţii chişinăuiene.


Biblioteca Publică „Ovidius” a găzduit sute de personalităţi notorii atât din Republica Moldova, cât şi de peste Prut, care au participat la activităţi culturale de mare succes precum: lansări de carte, prezentări de carte, simpozioane literare, conferinţe, dezbateri ş.a. Pe parcursul anilor au existat relaţii de colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova prin: Excelenţa Sa Victor Bârsan, Romeo Săndulescu, Nicoleta Toia, Ion Ţăranu ş.a. De asemenea, la manifestări au fost mereu prezenţi membrii Uniunii Scriitorilor: Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, regretatul Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Nicolae Rusu, Eugenia David, Pavel Balmuş şi încă mulţi alţii – nu ştiu dacă este vreun scriitor care n-o fi trecut pragul Bibliotecii „Ovidius”.
La simpozioanele literare au participat scriitori, dar şi profesori universitari: Tamara Cristei, Nicanor Ţurcanu, Sergiu Pavlicenco, Claudia Cemârtan, Mihai Dolgan ş.a.
Au înfrumuseţat viaţa bibliotecii Uniunea Artiştilor Plastici, prin prezenţa pictorilor ce şi-au expus lucrările în spaţiile instituţiei noastre: Valentina Brâncoveanu, Afanasie Oprea, regretatul Andrei Sârbu, Simion N. Moisei, Victor Cobzac, Vasile Didic etc.
Activităţile culturale de la Biblioteca „Ovidius” au devenit mai bogate şi mai emoţionante prin cântecele aduse de interpreţii de muzică uşoară şi populară Maria Mocanu, Victor Buruiană, Lică Goncear, Anatol Rudenco, Zinaida Bolboceanu, Doina Arseni ş.a.


Utilizatorii bibliotecii, participând la programe culturale, au avut posibilitatea să cunoască multe personalităţi notorii, să-şi îmbogăţească nivelul de cultură generală. La rându-i, şi biblioteca a reuşit să-şi creeze o imagine bună în comunitate. Toate activităţile culturale se transformau într-un spectacol al inteligenţei umane, prin intermediul unui dialog cu minţile luminate ale timpului.