Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
FILE DE CRONICĂ / ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
CORCODEL, ENACHE, NICORICI, PALADE ş. a.,lucrători la trustul „Monolit”

O NELEGIUIRE

În revista Drujba narodov (Nr. 4, 1988) am citit cu durere şi indignare despre maltratările şi prigonirile la care a fost supus un mare scriitor rus, sovietic, Mihail Zoşcenko, de către ideologul de pe vremea ceea – Jdanov. Revista Ogoniok (Nr. 19, 1988) îl descrie pe A.A. Jdanov prin fapte concrete şi documente drept un despot de acelaşi calibru ca Iagoda, Ejov, Beria, Vîşinski. Jdanov s-a aflat în fruntea fărădelegilor comise împotriva intelectualităţii, a oamenilor de cultură din URSS, iar ideile sale reacţionare au otrăvit conştiinţa mai multor generaţii de cetăţeni sovietici. După ce am aflat adevărul despre A.A. Jdanov, considerăm că Biblioteca Centrală Orăşenească nu mai poate să poarte povara unui nume atît de ruşinos şi scăldat în sînge, ca cel al ideologului de odinioară. Prezenţa acestui nume în capitala Moldovei e o nelegiuire legitimată de timpurile de ieri. Propunem să-l excludem din memoria noastră colectivă pe acest tiran, iar Biblioteca Centrală Orăşenească să poarte numele unui cărturar moldovean: Nicolae Milescu Spătarul, Grigore Ureche sau Bogdan Petriceicu Hasdeu.
CORCODEL, ENACHE, NICORICI, PALADE ş. a.,lucrători la trustul „Monolit”