Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BM „B.P. HASDEU” – 130 / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКE – 130 ЛЕТ / MUNICIPAL LIBRARY – 130
Acad. Mihai CIMPOI

Am putea să evidenţiem cel mai edificator aspect al activităţii Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” timp de 130 de ani? Bineînţeles că da, dacă luăm în consideraţie modul în care a răspuns la imperativele actuale ale timpului, ale acelui Zeitgeist hegelian.
BM şi-a pus activitatea prin tot ce presupune un statut de bibliotecă – achiziţie de carte, împrumut de cărţi, întocmire de cataloage şi bibliografii cu mijloace moderne, de culegeri tematice, lansări de noi ediţii, organizare de simpozioane şi conferinţe ştiinţifice şi literare, naţionale şi internaţionale – sub semnul europenităţii şi universalităţii.
Nu e o spusă retorică, de dragul unei aniversări. Este o constatare obiectivă şi demonstrabilă prin acţiuni concrete, prin cifre revelatoare. BM s-a încadrat în sistemul internaţional prin participarea în proiecte europene PULMAN, CALIMERA, CERTIDOC, a stabilit colaborări fructuoase, instructive cu marile biblioteci – de la cea a Congresului SUA până la bibliotecile judeţene din România. Îi aparţine meritul fundamental de a ne fi legat prin carte şi prin lectură de Europa şi de alte ţări din lume. Piramidal construită, este vârful de piramidă al unui sistem de biblioteci sectoriale, având în acest vârf şi o distinsă doamnă dăruită prin toate fibrele sufletului său acestei munci (munci intelectuale şi fizice!) de iluminare a noastră: Lidia Kulikovski. Are două nume – unul grecesc şi altul polonez -, care se identifică perfect cu unul singur, luat launloc, românesc.
Sunt cititorul (acum şi coorganizatorul în acţiuni) al Bibliotecii de la 1960, anul când am început să-l citesc pe Hegel (vai, în ruseşte!) într-o sală prin geamurile deschise ale căreia năvălea infernalul zgomot al bulevardului principal. Fraza greoaie, abstrusă hegeliană se mistuia în acel vacarm. Bufniţa raţiunii, invocată de Hegel, avea să planeze, în amurguri bacoviene, asupra drumurilor întrerupte heideggeriene.
Vibrez, la această sărbătoare a Bibliotecii şi bibliotecarelor dăruite serviciilor bibliotecare şi biblioteconomice şi trecătoare peste vitregiile condiţiilor de lucru, cu toată fiinţa mea modelată în tăcerile misterioase ale sălilor de lectură.
Scriitorii sunt şi ei stăpânii Cetăţii cărţii, participând la întâlniri, reuniuni de cenacluri, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, conferinţe. Telefoanele amabile ale Sediului Central, ale bibliotecilor din oraş, ale Centrului Academic Internaţional Eminescu, ale Centrului de hasdeulogie nu ne uită. Suntem recunoscători pentru această neuitare. La mulţi ani bibliotecă ce porţi numele marelui, europeanului şi universalului Hasdeu!