Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Valeriu RAȚĂ
„Aurul” Basarabiei și al Republicii Moldova

Peste o sută de oameni de cultură, știință, artă, profesori, politicieni, șefi de instituții, sportivi, pe 24 mai a.c., au pășit pragul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” ca să asiste la un eveniment editorial remarcabil – lansarea unui volum tipărit în condiții poligrafice de lux, cu titlul Cartea de Aur a Basarabiei și Republicii Moldova (Ed. „Pontos”, Chișinău, 2016). Autorul acestei lucrări enciclopedice este un tînăr economist, Denis Roșca, chișinăuian, originar din Lăpușna. Volumul, de 654 de pagini, cuprinde circa 1800 de biografii ale unor oameni iluștri / celebri, care sînt originari sau au vreo tangență, eventual o legătură de rudenie cu oameni din Basarabia și Republica Moldova. Este un debut publicistic și exegetic strălucit al unui autor pînă mai deunăzi necunoscut. Scriitorul și jurnalistul Vlad Pohilă, redactorul și prefațatorul acestei lucrări de un caracter vast și cuprinzător, scrie în Precuvîntare la o carte a performanțelor umane ale Basarabiei de ieri și de azi: „Autorul dicționarului enciclopedic prezentat aici de noi, dl Denis Roșca, nu a urmărit, se pare, scopul de a introduce cît mai multe nume proprii noi. Cert e că în procesul elaborării dicționarului său, ca și alți autori, dînsul a recurs la surse clasice (tipărite), dar și moderne (electronice), atît în română, cît și în engleză, rusă, franceză și alte limbi de largă circulație, însă verificările le-a făcut din surse în circa 20 de limbi străine – o adevărată performanță pentru posibilitățile unei singure persoane, chiar și la răscrucea secolelor XX-XXI! De pe altă parte, dincolo de principiile de bază […], în genere respectate, dl Denis Roșca și-a formulat și niște principii proprii, personale, iar, în ultimă instanță și subiective, pe care le-a găsit importante, relevante și chiar obligatorii pentru configurația cărții sale. Criteriul de bază la care a recurs autorul nostru la elaborarea Cărții de Aur… l-am putea numi relevanța personalității și a realizărilor sale, demne de a fi incluse în dicționar. Și cum relevanță e un cuvînt polisemantic, se impun aici cîteva precizări. Dicționarul lui D. Roșca este o carte a unor personalități-autori de performanțe, dar nu oricare performanțe, ci ale celor ieșite din comun, uneori flagrant. Performanțele, faptele, împlinirile, realizările, recordurile, victoriile personalităților din această carte garantează, cu certitudine, calitatea și originalitatea dicționarului: despre alții s-a mai scris; despre unii aici se scrie în premieră. Pentru că personalitatea respectivă este ieșită din comun, iar fapta sa (ori, faptele, realizările, succesele sale ieșite din comun), ținuta sa, comportamentul său – toate sînt și relevante, și frapante.”
Vlad Pohilă, și pe post de moderator al evenimentului cultural, a relatat asistenței despre specificul muncii la un dicționar enciclopedic și despre greutățile cu care se confruntă un autor la scrierea unor astfel de lucrări bogate în conținut și complexe, de mare anvergură. Un detaliu esențial al cărții lui D. Roșca este corectitudinea informativă în a descrie biografiile, punîndu-se accentul pe universalitate și pe performanțele recente ale personalităților.
Academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM, specialist în domeniul nanoelectronicii și nanotehnologiilor, a menționat că D. Roșca este o persoană îndrăzneață, talentată, a adunat o informație extrem de bogată, depunînd o muncă enormă, care depășește cu mult intensitatea normală a unui om. Trăim într-o lume a globalizării, a vitezelor, a tehnologiilor informaționale, posibilitățile internetului sînt nelimitate, și în aceste condiții fiecare dorește să capete cît mai multe știri, să fie la curent cu toate noutățile din lume. Autorul noului dicționar enciclopedic a reușit să se descurce în avalanșa de materiale adunate și să ne prezinte un produs finit de cea mai înaltă probă. Trebuie să-l încurajăm pe acest tînăr cercetător, să-i folosim la maximum entuziasmul și efortul de care a dat dovadă, iar prin aceasta vom contribui la prosperarea Republicii Moldova.
Valeriu Turea, director BRD, a reiterat valoarea documentar-enciclopedică a Cărții de Aur… și aspectul ei poligrafic la un nivel ridicat, astfel ea se prezintă ca o excelentă carte de vizită a republicii, cu care putem să ne mîndrim atunci cînd mergem cu ea peste hotare. În curînd va apărea și versiunea engleză a acestei lucrări (grație unui grant al guvernului elvețian). Deci, autorul va avea un nou prilej de o lansare de carte…
Academicianul Gheorghe Rusnac, politolog, diplomat, profesor universitar, e de părere că dicționarul enciclopedic editat de D. Roșca este o lucrare deosebită, cu o listă impunătoare de personalități, care s-au născut ori au trăit pe acest pămînt, actualul teritoriu al Republicii Moldova, și pentru noi constituie o mare valoare, deoarece ei reprezintă imaginea statului nostru. Avem mulți concetățeni care activează în afara hotarelor republicii, dar niciodată nu uită de unde își trag rădăcinile și sînt gata oricînd să pună umărul ca baștina lor să prospere, lucrurile să se îndrepte în bine, luînd o direcție corectă de parcurgere a vieții. „Denis Roșca a depus o muncă titanică, a selectat și a inclus între coperțile cărții sale tot ce este mai bun, mai valoros în diverse domenii de activitate umană. Iar faptul că a fost ajutat de Vlad Pohilă, un specialist consacrat și versat în redactarea unor astfel de studii, mă face să constat că dicționarul e pe potriva tuturor exigențelor contemporane privitoare la lucrări de tipul acesta. Ar fi bine să vedem Cartea de Aur… în toate bibliotecile instituțiilor de învățămînt, în cele publice, mai ales, în cele din spațiul rural, și să popularizăm pe cei cu care statul nostru se mîndrește. Îl vom invita pe tînărul cercetător D. Roșca să facă doctoratul la Academia de Științe a Moldovei”, a spus Gh. Rusnac.
Dr. în biologie Dorian Furtună, etolog, autorul conceptului de instinct-terapie, la fel a reiterat componenta informativ-științifică deosebită a lucrării. Desigur, au meritat să fie incluse în dicționar și alte personalități, care au contribuții la promovarea și cunoașterea în lume a republicii noastre. Dicționarul ne prezintă o panoramă a talentelor și performanțelor de pe meleagurile noastre, ne demonstrează că avem oameni cu care ne putem mîndri și, astfel, autorul a umplut un gol de care unii dintre noi nici nu bănuiam. Urmează ca D. Roșca să facă unele rectificări, completări și să ne prezinte o nouă ediție a lucrării, care va fi o demonstrație că nu suferim de complexul inferiorității.
Ion Lazarenco Tiron, sportiv, unicul moldovean care a trecut în înot strîmtorile Marea Mînecii (La Manche), Gibraltar și Canalul de Nord, precum și rîul Nistru – în scopuri caritabile, a relatat că e o onoare să fii menționat în cartea lui D. Roșca. Autorul a muncit la elaborarea ei cîțiva ani, prezentîndu-ne la urmă o capodoperă a genului.
Doru Curoșu, lider de tineret, a reliefat mesajul politico-social și importanța Cărții de Aur… pentru educația tinerilor, care abia fac primii pași în cariera lor. „Deci, se pot face și în Republica Moldova lucruri bune, acestea ducîndu-i faima în lume. În țara noastră, specialiști ca D. Roșca trebuie promovați cu mai multă insistență”, a menționat el.
Denis Roșca a mulțumit echipei cu care a colaborat la elaborarea acestui voluminos și valoros dicționar și a menționat că în sală mai sînt persoane care au fost incluse în dicționar, dar care nu au luat cuvîntul, numindu-le pe fiecare. „Avem personalități în orice domeniu de activitate care fac lucruri extraordinare, dar, din modestie, rămîn în umbră. Datoria noastră este să le găsim, să le descoperim și să le facem cunoscute lumii. În genere, fiecare copil are o șansă de a se remarca, noi trebuie să-i ajutăm pe toți copiii să se exprime. Unele personalități au avut o viață grea, au trecut prin războaie, deportări, dar au reușit să se manifeste într-un domeniu sau altul. Noi trebuie să avem demnitate, mîndrie națională, să fim patrioți ai țării în care trăim și să le păstrăm memoria tuturor celor care merită acest lucru”, a concluzionat D. Roșca.
În finalul evenimentului cultural a fost demonstrat un videofilm, pe ecran fiind proiectate portretele celor mai reprezentative personalități ale Basarabiei și Republicii Moldova: Doina și Ion Aldea-Teodorovici, Vasile Anestiade, Veniamin Apostol, Petru Baracci, Maria Bieșu, Ion Borșevici, Ghenadie Cașu, Maria Cebotari, Tamara Ciobanu, Toma Ciorbă, Constantin Constantinov, Eugeniu Coșeriu, Nicolae Costin, Nicolae Dimo, Maria Drăgan, Ion Dumeniuk, Grigore Grigoriu, Emil Loteanu, Glebus Sainciuc, Alexei Șciusev, Constantin Stere, Nicolae Sulac, Constantin Tănase, Ion Vatamanu, Mihai Volontir, Nicolae Zelinschi ș.a.
Interesul pentru Cartea de Aur a Basarabiei și Republicii Moldova este îndreptățit. Personalitățile adunate și prezentate aici cuprind o arie largă din numeroase domenii: literatură, știință, artă, politică, sport ș.a. Ele formează, în totalitatea lor, un mijloc important de cunoaștere „a unor vremuri așa cum au fost”. Cartea de Aur… poate fi percepută ca un amplu studiu ce scoate la iveală felul de a fi al strămoșilor și contemporanilor noștri. Totodată, dicționarul reprezintă o imagine de ansamblu a unei perioade importante (de peste 200 de ani) din cultura noastră și o foarte bună modalitate de a înțelege mai bine cine am fost și cine sîntem în realitate.
Astăzi, îi „descoperim” pe unii și ne amintim de alții, în special la anumite aniversări, jubilee sau cînd citim ceva în presă despre marile personalități de altădată ce-și trag obîrșia de prin părțile noastre. Odată cu trecerea timpului se vor descoperi nume notorii / celebre noi provenite din Basarabia și Republica Moldova (pe unele nu le cunoaștem numai pentru faptul că nu s-au înscris în parametrii ideologici ai regimurilor în care au trăit). La noi au existat, există și vor exista și de acum încolo oameni talentați, dar și onești, și… modești care au lăsat urme adînci în cariera lor, ce peste ani și ani au rămas întipărite în mintea oamenilor, schimbînd mersul evenimentelor sau modul nostru de a trăi, de a gîndi. Dar cu părere de rău, în multe cazuri nu-i cunoaștem, deși ei ar merita să fie cunoscuți, deoarece sînt predecesorii noștri, mai mult – ei constituie pentru noi niște exemple sau modele demne de admirat și, eventual, de urmat.
Ne alăturăm și la punctul de vedere al scriitoarei și jurnalistei Luminița Dumbrăveanu, exprimată pe saitul flacaratv.md: „Sigur că se vor găsi cîrcotași de serviciu, care vor căuta de purici lucrarea cu adevărat de referință (dacă n-ar fi fost acești pseudo-academicieni, eram deja în UE!), dar pe acești profanatori de idealuri seculare și deturnători de fonduri RO-MD i-aș întreba: «De ce n-ați făcut voi, timp de 25 de ani, o enciclopedie ca a lui Denis Roșca sau documentare 100 de români celebri născuți în Moldova pentru școli, pe care le realizează Flacăra Film, pe cont propriu, ca să pornim și noi pe drumul Libertății cu alfabetul identității și demnității naționale însușit, conștientizat, astfel încît să nu avem război la Nistru și nici să ne sfîșiem în polemici absurde privind limba vorbită și istoria?!»
Felicitări din toată inima autorului Denis Rosca și redactorului Vlad Pohilă, pentru idee, muncă de Sisif, împlinire editorială, precum și Bibliotecii «B.P. Hasdeu» din Chișinău, care ne bucură mereu cu evenimente de zile mari! Curaj, tenacitate, izbîndă, confrate Denis Roșca!”