Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Parascovia ONCIU
Trei decenii în slujba bibliotecii… Și tot mai aproape de nota zece!

TREI DECENII ÎN SLUJBA BIBLIOTECII…
ȘI TOT MAI APROAPE DE NOTA ZECE!

Parascovia ONCIU,
director, Filiala „Transilvania”

Deși trăim într-o epocă a unor specializări din ce în ce mai stricte, încă mulți concetățeni, dacă nu majoritatea lor, se află în febrile, iar adeseori și lungi căutări, până a ajunge la un loc de muncă despre care poate spune: „Mi-am găsit și eu destinația”.

Colega noastră, Ludmila Capița, bibliotecar principal la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”, poate afirma cu mândrie că „și-a găsit destinația” încă de când a pășit pe câmpul muncii, oferind, în acest sens, un exemplu de fidelitate și consacrare specialității alese. Mai mult: de trei decenii deja este angajată a principalei biblioteci a Chișinăului, parcurgând asiduu treptele creșterii profesionale pe note tot mai mari, tot mai bune.

Ca și oricare altă instituție de cultură, biblioteca, fiind percepută de cele mai multe ori ca un templu al cărții, la o analiză mai atentă observăm că este văzută totuși în mod nuanțat de lucrătorii ei. Adică, fiecare angajat pune accentul pe anumite nuanțe, fațete, segmente ale muncii de bibliotecar, aspecte pe care le simte ca deosebit de apropiate: datorită experienței profesionale acumulate; potrivit intereselor și preferințelor personale dar, mai ales, în acord cu starea sa sufletească. Ludmila Capița, așa cum mărturisește chiar dânsa, vede biblioteca asemenea unui tot întreg: loc de informare și instruire; de găsire a cărților dragi; de familiarizare cu frumosul; de agrement și relaxare etc. În această „ecuație”, principalul, consideră Ludmila, e ca beneficiarul să fie mulțumit de felul cum i se răspunde la solicitări, iar bibliotecarul – să aibă bucuria de a fi util, ceea ce îl motivează să caute și să găsească modalități mai eficiente de comunicare cu cititorii, cu alte persoane ce trec pragul bibliotecii.

Asemenea abordare face ca Ludmila Capița să fie prezentă la cele mai diverse forme ale muncii de bibliotecar: împrumutul cărților căutate de utilizatori, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, artiști, oameni de știință; vernisarea expozițiilor, ședințe ale cenaclurilor și cluburilor de la „Transilvania”; organizarea de conferințe, colocvii etc. În context, e de menționat că a participat la câteva proiecte de succes derulate la biblioteca noastră, cum ar fi „Ludoteca”, Clubul de discuții „Logos”, Clubul seniorilor și senioarelor, Salonul de lectură „Ceaiul de la ora patru”. Pe scurt, coordonarea activității Filialei „Transilvania”, cu accentul pe buna desfășurare a manifestărilor de animație culturală este, la sigur, punctul forte al muncii ei, în ultimul deceniu înregistrând, la acest capitol, frumoase performanțe profesionale. S-a implicat și în derularea unor simpozioane, ateliere profesionale, conferințe, colocvii etc. – la „Transilvania”, în rețeaua BM „B.P. Hasdeu”, la Biblioteca Națională a RM, la Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”, dar și la BJ „Octavian Goga” Cluj.

Se vede că încă din școală Ludmila a avut o îndemânare deosebită în a face compoziții literare, căci, de-a lungul anilor, destul de des este prezentă cu informații, cronici și fotografii pe blogul „Transilvaniei”, cu articole în ziarul BiblioCity, în revista BiblioPolis; a publicat articole și studii în culegeri tematice, alături de alți colegi de breaslă. În această ordine de idei, am evidenția cărțile aniversare Filiala „Transilvania”: portret din cuvinte și Un CV al Bibliotecii „Transilvania”, care au atras atenția și elogiile bibliografilor de la Chișinău și de la Cluj-Napoca.

Totuși, cea mai evidentă, mai frumoasă și mai rezistentă implicare Ludmila o înregistrează la elaborarea biobibliografiilor. Este un efort specific în activitatea bibliotecară, o contribuție ce presupune concentrare, dorința de a căuta și a descoperi cât mai mult material, stabilirea unui contact viu, rodnic, creator cu „vedetele” – protagoniștii lucrărilor bibliografice. Practic, toate biobibliografiile cu sigla Filialei „Transilvania”, peste care stă logoul BM „B.P. Hasdeu”, au fost elaborate cu participarea directă, pasionată, creatoare a Ludmilei Capița. Vom aminti, în context, următoarele lucrări biobibliografice cu care astăzi se poate mândri și colega noastră, Ludmila, și Filiala „Transilvania”, și chiar Biblioteca Municipală: Petru CărareIanoș Țurcanu (două ediții), Ion BejenaruRenata VerejanuIon ProcaNinela Caranfil (două ediții), Vasile ȘoimaruConstantin Tănase

Meritul Ludmilei Capița nu rezidă numai în consacrarea cu care lucrează la aceste cărți, dar și în capacitatea de a colabora eficient cu protagoniștii: scriitori, artiști, învățați, precum și cu alte persoane implicate în redactarea, îngrijirea, pregătirea pentru tipar a acestei specii pe cât de complicate, pe atât de necesare a bibliologiei. Îi vin în ajutor, aici, calități native precum: atenția, comunicabilitatea, răbdarea, simțul răspunderii, inteligența, căldura sufletească ș.a.

Din fericire, de cele mai multe ori, o muncă conștiincioasă are și o răsplată pe potrivă. Pentru realizări profesionale, Ludmila Capița a fost distinsă cu diplome, mențiuni, premii, din partea ABRM și a BM „B.P. Hasdeu”. Iar lucrarea Vasile Șoimaru, consacrată unui bun prieten al BM, apreciat economist, dr. conf. univ. la ASEM, publicist și maestru fotograf apreciat departe de hotarele Basarabiei, a luat Premiul I la Concursul Național Cele mai reușite bibliografii. În contextul recunoașterii și aprecierii eforturilor și contribuțiilor profesionale ale Ludmilei Capița, trebuie amintite și: titlul onorific Cel mai bun bibliotecar al anului (2012), mențiunile pentru colaborare la revista BiblioPolis și la Gazeta bibliotecarului (editată de BNRM), titlul de „Ambasador al culturii și păcii”, la recentul Festival Internațional al culturii etc.

La aceste rânduri ce se doresc a prezenta un bilanț prealabil al activității Ludmilei Capița, mai dorim să-i spunem, la aniversare, tradiționalul „Mulți ani să ne trăiești!”. Așadar, concomitent, îi adresăm urări de sănătate și rezistență, multe bucurii acasă și la serviciu, noi realizări profesionale, frumoase împliniri familiale. Totodată, alăturăm aici și asigurările noastre, cele mai călduroase și mai sincere, de prețuire a muncii în echipă, de recunoștință pentru colegialitate, de simpatie colegială și pur omenească. Sunt sentimente fără de care activitatea noastră la Filiala „Transilvania” ar fi mai monotonă și în tonuri gri. Iar noi, oamenii bibliotecii, optăm pentru o ambianță vie, generatoare de bucurii, speranțe, căutări, descoperiri, împliniri. Și, împreună, cu certitudine, vom crea și vom menține asemenea ambianță.

La mulți ani, dragă Ludmila!