Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / LIBRARIAN’S DAY / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ
Mariana HARJEVSCHI
„Mă bucur să constat că bibliotecarii sunt garanția succeselor noastre”

„MĂ BUCUR SĂ CONSTAT CĂ BIBLIOTECARII SUNT GARANȚIA SUCCESELOR NOASTRE”*

Mult stimate domnule viceministru, dragi colegi bibliotecari,

Astăzi, împreună ne simțim onorați că împărtășim acest sentiment de bucurie profesională – a celebrării Zilei bibliotecarului. Anul 2015 este unul semnificativ – se împlinesc 15 ani de la instituirea acestei zile în Republica Moldova, inițiativă pe care Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a susținut-o în 2000, prin efortul regretatului Alexe Rău, de a celebra împreună rolul pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în comunitățile sale. Sunt deja cinci ani de când ne-am sincronizat și cu comunitatea internațională de a sărbători această zi împreună – Ziua mondială a cărții și a dreptului de autor, a fost stăruința împlinită a dnelor Claudia Balaban și Lidia Kulikovski, de a avea această oportunitate de sărbătorire la unison cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Această zi s-a născut ca un imperativ pe care Asociația Bibliotecarilor și l-a asumat – ideea unității și a recunoașterii bibliotecilor și bibliotecarilor, ca pe o șansă de a sensibiliza importantul rol pe care trebuie să-l aibă aceștia. Eforturile, bineînțeles, au meritat – longevitatea celebrării este un atu cu care ne putem mândri, iar continuitatea și coerența de susținere a organizării Zilei bibliotecarului o datorăm partenerului nostru – Ministerul Culturii.

Recunoștință pentru succesele frumoase pe care le obțineți în bibliotecile Dvs. împreună cu cei pe care reușiți să îi faceți parteneri ai bibliotecii atât în cadrul evenimentelor, acțiunilor, cât și ca utilizatori căroa tot mai mult le extindețși la bibliotecă, dar și în mediul online, pe care îl creează biblioteca. Pentru aceasta, desigur, apreciez efortul Dvs. și mă bucur că sunteți garanția succeselor în comunitățile Dvs., motorul tuturor ideilor și proiectelor profesionale.

Trăim într-o lume a vitezei, a contrastelor. Pe de o parte, simțim bucuria că munca bibliotecarilor dă roade, că proiectele încep să se soldeze cu lucruri concrete și utile, că suntem în ritmul inovațiilor și mereu în căutarea ideilor bune. În programul Novateca, dar și de curând în proiectul Tempus – bibliotecile se reinventează, cel mai important este faptul că bibliotecarii țin pulsul acestora. Pe de altă parte, luptăm cu clișeul „Va dispărea oare biblioteca?” Acesta era strigătul de alarmă care răsuna acum câțiva ani, de când calculatorul și internetul, cu infinitele lor oportunități, au început să pătrundă și în biblioteci. Iată de ce abnegația pe care o aveți față de profesie, poate și afectivitatea cu care lucrați Dvs., inteligența de apropiere față de utilizatorii noștri, nu au dat crezare acestei apocalipse anunțate de toate vocile. Sunteți un Umberto Eco în suflet, dar acum, mai nou, și spiritul lui Bill & Melinda Gates.

Dacă se întâmplă într-o bibliotecă, ceva grozav atunci sunt meritele Dvs., pentru că sunteți generatori de povești de succes. Povestea de succes a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova este proiectul pe care îl desfășoară acum – Consolidarea instituțională a ABRM, proiect susținut de programul Novateca. Ne dorim să fim un adevărat forum al nostru, al tuturor, la nivel național de influențare a politicienilor și factorilor de decizie, un instrument ce veghează interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, un forum de integrare în comunitatea globală bibliotecară. Eroii noștri sunt cei 20 de lideri pe care îi avem alături și cu care împreună construim, dar și ne inspirăm din activitatea pe care o desfășoară. Doresc să îi cunoaștețși Dvs.: Angela Amorțitu, Tatiana Ambroci, Liubov Arion, Vlada Burlacu, Lolita Caneev, Natalia Cheradi, Ludmila Corghenci, Tatiana Coșeriu, Maria Cudlenco, Maria Furdui, Svetlana Lisnic, Viorica Lupu, Aliona Manciu, Elena Pintilei, Alexandru Rusu, Nelly Țurcanu și Adrian Vladîca. Miza lor, dar și a Consiliului de Administrație, este de a duce la îndeplinire misiunea încredințată cu privire la consolidarea unei asociații puternice, pentru a asigura ca proiectele începute, dar și cele care se concep să se soldeze cu lucruri concrete și utile în beneficiul ABRM, determinând ca obiectivul nostru comun să fie susținerea unei rețele de biblioteci consolidate.

Adresez tuturor bibliotecarilor cele mai elevate cuvinte, exprimându-le întreaga admirație și recunoștință pentru fidelitate profesională întru promovarea culturii și a informației peste hotarele ei.

Anul acesta UNESCO a decis să ia sloganul „Citește lumea” (Read the World). Aceasta pentru că anul acesta întreaga comunitate internațională, propune de a ne uni pentru a sărbători cartea ca simbol al creativității, aspirației spre cunoaștere. Mult curaj și perseverență în continuare, multe lecturi Dvs. și utilizatorilor Dvs.!

* * *

Fiecare dintre noi, bibliotecarii aspiră spre succes. Printre noi, avem colegi care reușesc să atingă rezultate, fiind inspirați, motivați, dăruiți pentru profesie creându-și un traseu profesional de succes, au desfășurat eficient activitatea profesională, cu multă putere de muncă și împliniri vocaționale.

Consider participarea la concursul Cel mai bun bibliotecar al anului un exemplu elocvent. Ajuns la cea de-a 23-a ediție, concursul continuă a fi o modalitate eficientă de reliefare a celor mai buni profesioniști, promovând și valorificând experiențele lor reprezentative.

Anul 2014 a fost unul rodnic. Am primit 15 dosare. Implicările Dvs. în activitatea profesională atât la nivel instituțional, cât și național vor avea un impact enorm asupra evoluției profesionale. Dezvoltarea profesională a fost un atu al fiecăruia dintre Dvs. în cariera pe care ați îmbrățișat-o. De aceea, a fost dificil să selectăm și totuși cei mai buni printre cei mai buni sunt:

 • Lolita Caneevșef, Secția mediatecă, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău;
 • Liuba Ciobanu, director, Filiala „Ovidius”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău;
 • Oxana Andreevșef, Filiala „A. Mickiewicz”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chișinău;
 • Nina Gherman, bibliotecar, Serviciul asistență de specialitate, Biblioteca Municipală „E. Coșeriu”, Bălți;
 • Valentina Verlanșef, Biblioteca comunală Molovata Nouă, r-nul Dubăsari;
 • Vera Eloișef, Biblioteca comunală Alexeevca, r-nul Ungheni;
 • Taisia AculovaBiblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, Bălți;
 • Olesia DobreaBiblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău;
 • Lilia Popov, Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice din Moldova, Chișinău;
 • Silvia Gorceagșef secție, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, Chișinău;
 • Olga BodarciBiblioteca Liceului Teoretic cu profil de artă „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Chișinău.

Felicitări celor mai buni bibliotecari!

Lipsește însă o persoană în rândul acestora – Viorica Tanasciuc, care la o vârstă frumoasă a plecat din comunitatea noastră. A activat în cadrul Bibliotecii Colegiului de Informatică din Chișinău și a fost busola, dar și energia acestei biblioteci. Cuprinsă de puterea angajamentului, Viorica a oferit timpului să-i aplice principiul că orice faci să faci cu dăruire și profesionalism. A perseverat, a progresat! În numele Asociației Bibliotecarilor din RM, exprimăm sincere condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor, tuturor celor care au cunoscut-o și i-au apreciat munca imensă în domeniul biblioteconomic.

Mulțumesc frumos sponsorilor acestui concurs, care își păstrează anonimatul, dar care cu siguranță sunt prezenți la acest eveniment.

* * *

La fel și concursul Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei șștiințelor informării, a urmărit să susțină și să valorifice activitatea de cercetare științifică a bibliotecarilor din Moldova, de a spori potențialul național în domeniu, de a promova experiențele celor mai creativi și inventivi bibliotecari.

Invit pe dl Gheorghe Erizanu, directorul Editurii „Cartier”, pentru a prezenta rezultatele Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei șștiințelor informării (a se vedea în anexă extrasul din procesul-verbal al Comisiei pentru desfășurarea acestui Concurs).

Dr. Mariana HARJEVSCHI, 
pre
ședinte al Asociației 
Bibliotecarilor din RM

ANEXĂ

Extras din procesul-verbal al Comisiei pentru desfășurarea Concursului
Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei șștiințelor informării

În cadrul Zilei bibliotecarului, marcată la 23 aprilie 2015, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova anunță rezultatele Concursului Național Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei ale informării.

Comisia (în componența: Renata Cozonac – președinte; Ecaterina Scherlet, Gheorghe Erizanu, Elena Pintilei, Valentina Chitoroagă – membri) a examinat publicațiile depuse pentru concurs. În urma studierii lor s-a decis conferirea următoarelor premii:

I. BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

Premiul I – Colloquia Bibliothecarorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Materials Bibliothecarorum „Faina Tlehuci”. Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 / red. resp.: Elena Harconița ; rez. în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălți : Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”, 2014.

Premiul II – 1. Tradiție și inovare în cercetarea științifică. – Ed. a 3-a : Materialele Colloquia professorum din 12 oct. 2012 / col. red.: Valentina Prițcan [et al.]. – Bălți : S. n., 2014; 2. Tradiție și inovare în cercetarea științifică. – Ed. a 4-a : Materialele Colloquia professorum din 18 oct. 2013. / col. red.: Valentina Prițcan [et al.]. – Bălți : S. n., 2014.

Premiul III – 1. Conferința internațională „Promovarea egalității de șanse în educație și cultură: rolul bibliotecilor”, 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi ; red. resp.: Constantin Crăciun. – Chișinău : ASEM, 2014; 2. Materiale promoționale: Șapte decenii de tradiție și inovație : Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” – 70 [de ani de la fondare] / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă” ; resp. de ed.: Claudia Balaban ; coord.: Lilia Tcaci. – Chișinău : Baștina-Radog, 2014.

II. BIBLIOLOGIE

Premiul I

Premiul „Ion Madan” – Zavtur, Natalia. Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM: Parcurs evolutiv – 50 de ani : (sinteză documentară) / Natalia Zavtur ; red.-consultanți: Zinaida Stratan, Georgeta Ghenghea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehnico-Șt. – Chișinău : Tehnica-UTM, 2014.

III. LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE
Bibliografii

Premiul I – Publicațiile științifice ale Institutului de Economie, Finanțe și Statistică (2006-2013) : Bibliografie / Nionila Dalinițchi, Angelina Catană, Diana Pelepciuc [et al.] ; red. șt.: Angela Timuș ; coord. ed.: Elena Bordian ; Inst. Naț. de Cercetări Econ., Bibl. Rep. Tehn.-Șt. – Chișinău : Institutul Național de Cercetări Economice, 2014.

Premiul III – Publicații ale profesorilor și cercetătorilor UTM… : Bibliografie selectivă / Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehn.-Șt. ; alcăt.: Lilia Popov, Elena Țurcan.  Chișinău : Tehnica-UTM, 2014.

Biobibliografii

Premiul II – Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani : [economist] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Șt. ; alcăt.: Silvia Hăbășescu, Svetlana Studzinschi ; resp. și coord.: Silvia Ghinculov. – Chișinău : ASEM, 2014.

Premiul III – Margarita Tetelea : in honorem : [pianist, pedagog] / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; alcăt.: Elena Țurcan, Ariadna Musteață ; red.-resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța, Anna Nagherneac ; trad. în engl.: Valentina Topalo. – Bălți : S. n., 2014 (Tipogr. Ed. „Artes” a Univ. de Arte „George Enescu”, Iași, România). – 342 p. : fot., tab., n. muz. ; 24 cm. – (Colecția „Personalități universitare bălțene”).

Cataloage

Premiul II – Titularii brevetelor de invenție și brevetelor de invenție de scurtă durată acordate în Republica Moldova… : (Index alfabetic) / Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Rodica Crijanovschi. – Chișinău : AGEPI, 2014.

IV. LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII

Premiul I – Gopleac, Nina. Gangura – vatră străbună : [raionul Ialoveni] / Gopleac Nina. – Chișinău : S. n., 2014 (Tipogr. „Bons Offices”). – 232 p. : fig., fot. color, tab.

Premiul II – „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice și sociale”, conferință științifică internațională (2014 ; Bălți). Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice și sociale = The role of agriculture in providing ecosystem and societal services = Роль сельского хозяйства в оказании услуг окружающей среде и обществу : Conferința științifică internațională, consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălți / col. red.: Elena Harconiță (red. resp.) [et al.]. – Bălți : Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2014. – 460, [4] p. : fig., fot. color, tab.

Premiul III – Teatrul lui Dumitru Matcovschi : culegere de articole, cronici și interviuri / conceptul și sel.: Larisa Ungureanu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chișinău : UNITEM, 2015 (Tipogr. „Bons Offices”). – 124 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecția UNITEM ; 9).