Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
EDITORIAL / EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Vlad POHILĂ
Interferența artelor – în viață și la bibliotecă
STUDII ȘI CERCETĂRI / STUDIES AND RESEARCHES / ИССЛЕДОВАНИЯ
Nelly ȚURCAN
Nevoile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile din Republica Moldova
Radu MOȚOC
Vasile Alecsandri în tinerețe
Tatiana MÎRZA
Leonard Tuchilatu – unul dintre cei mai subtili poeți români din Basarabia
Vera CĂTANĂ
Eul liric lotenian pătruns de Chemarea stelelor
TEORIE ȘI PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Mariana HARJEVSCHI
Taraba serviciilor de bibliotecă
Liuba MUNTEAN
Conferința finală a programului Chișinăul citește – romanul Kinderland de Liliana Korobca
Nicolaie CONSTANTINESCU
Bibliotecarii ca specialiști de date
ARHITECTURA ȘI INTERIORUL BIBLIOTECILOR / architecture and design /АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
Sam BOSS
Intersecția dintre proiectare și cultură: noua bibliotecă Guangzhou și relația ei cu orașul (Traducere de Galina TARTACOVSCHI)
Debra BURN
Biblioteca Grove în calitate de exemplu – o bibliotecă „verde” în sensul unui permanent anganjament comunitar: realizarea așteptărilor și promovarea parteneriatelor (Traducere de Diana ȚURCANU)
Madeleine LEFEBVRE
Biblioteca, orașul și posibilități infinite: proiectul Universității Ryerson, Centrul de Învățare pentru Studenți (Traducere de Natalia COJOHARENCO)
BILANȚ / REVIEW / ИТОГИ
Mariana HARJEVSCHI
Activitatea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în perioada 2012-2016
DOCUMENTE / DOCUMENTS / ДОКУМЕНТЫ
Documente
Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în științele deschise
Documente
Manifestul de la Leiden
Gheorghe CUCIUREANU
Manifestul de la Leiden sau cum să utilizăm datele scientometrice în evaluareacercetării?
VIAȚA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Valeriu RAȚĂ
Tudor Țopa și generația lui „de sacrificiu”
Tatiana BRAICOV
Finala Concursului de poezie Ringul poeților – 2016
Svetlana GUMENI
BiblioPoșta – o cale simplă spre informare
Liuba CIOBANU, Ion BORȘ
Povestea fetelor venite din poveste
Angela OLĂRESCU
Studiem limba bulgară
Aliona NOSATÎI
Cartea animată unește popoare
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Victoria ȘCOLNIC
Lansarea a două cărți și a unui blog la BM
Cristina CATAN
Constelația Steliana Grama
Tatiana BRAICOV
Chișinău în inima mea de Leonid Bujor – istorie și suflet
Valeriu RAȚĂ
Satul Izbiște își înveșnicește istoria
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Elena TAMAZLÂCARU
Născuți într-o bibliotecă
Valeriu RAȚĂ
E comoara noastră cea de cutezanță
Vlad POHILĂ
Cumsecădenie, inteligență, dăruire
Valeriu RAȚĂ
Angela Olărescu face biblioteca să fie mai frumoasă și mai atractivă…
LA COLEGII NOȘTRI / OUR COLLEAGUES / У НАШИХ КОЛЛЕГ
Lilia BRĂILA
Poveste de succes la Biblioteca publică Brăila
Natalia DONCILĂ
Computer fără secrete
Ludmila NUȚA
Colțul frumuseții
FILE DE ISTORIE / CHAPTERS OF OUR HISTORY / СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Gheorghe BOLDUR-LĂȚESCU
Basarabia – lacrima țării
Grigore GRIGORESCU
Ultimul mareșal sacrificat pentru că și-a iubit poporul
DIALOGURI LA ZI / current DIALOGUEs / АКТУАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ
parte a proiectului „În obiectiv – bibliotecile”
Cinci interviuri despre lectură, carte, bibliotecă (Consemnare: Proiectul „În obiectiv – bibliotecile”)
REMEMBER
Vlad POHILĂ
Un brașovean, poate cel mai mare grafician din lume
Grigore GRIGORESCU
Plecarea unui distins intelectual și patriot
Consemnare: Nina SOROCEANU
Opriți clipa!
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ȘI COLECȚIONARI / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Iurie COLESNIC
O precizare biobibliografică
PROCESUL LITERAR CONTEMPORAN / CONTEMPORARY LITERATURE PROCESS / СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Vitalie RĂILEANU
Un panoramic al aparițiilor editoriale (XI)
RECENZII ȘI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Vlad POHILĂ
Mișcarea culturală de la Biblioteca Municipală în retrovizorul lui Valeriu Rață
Valeriu RAȚĂ
O crimă abominabilă a autorităților comuniste din România: „Experimentul Pitești”
Mihai FLOAREA
Vasile Șoimaru, 25 de poeme în imagini
Marcela MARDARE
Selia – axa luminii și armoniei
Gheorghe MUSTAȚĂ
Un tratat de care aveam nevoie
IMPRESII DE LECTURĂ / IMPRESSIONS / O ПРОЧИТАННОМ
Marian NENCESCU
Cînd Basarabia ne (mai) întinde o mînă
Alexandru-Horațiu FRIȘCU
Scopul: ieșirea din noapte
Vlad POHILĂ
O nouă carte cu scrieri de Andrei Vartic
IN MEMORIAM
In memoriam
S-a strecurat în lumea umbrelor Tudor Braga
In memoriam
Actorul Mihai Curagău a murit în noaptea de Crăciun
Valeriu RAȚĂ
S-a stins din viață Ion Borș, omul bun dedicat culturii
Valeriu RAȚĂ
Nu mai este printre noi Victor Kulikovski
MISCELLANEA
Genoveva SCOBIOALĂ
Conferință de bilanț: Arta refugii de Paul Goma
Nina SLUTU-SOROCEANU
Lupta cu istoria
Stela VIȘNEVSCHI
O perspectivă a lecturii prin ochii unui intelectual din Arta refugii lui Paul Goma
Svetlana POTÂNGĂ
Bucuria minții și a inimii, romanul Arta refugii
Daniela NĂGARĂ
Arta de a crea cuvinte în pânza romanului
Silvia BOGONOVSCHI
Viața ca o fugă printre oameni
Mădălina SCURTU
O copilărie transilvăneană
Diana DAMIR
Paul Goma – neobosit denunțător al comunismului
Alisa CHIRILENCO
Să nu plângi… Îți strici ochii (o pagină de roman)
Mădălina NEDERIȚA
Arta refugii de Paul Goma este arta conviețuirii
Sandra GUȘTIUC
Arta refugii. O copilărie transilvană e o dramă a existenței
Maria LOPATIUC
Fundamentele și principiile de viață în Arta refugii de Paul Goma
Valeriu RAȚĂ
Lui Paul Goma