Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
O picătură în Marea Informaţională...
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Lidia KULIKOVSKI
Inovaţia în management – responsabilitatea managerilor. Provocări, gînduri şi îndemnuri
Nelly ŢURCAN
Accesul la resursele informaţionale ştiinţifice în bibliotecile din Republica Moldova
Natalia Cheradi
Rolul bibliotecii în promovarea cunoaşterii prin paradigma Accesului Deschis
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Ludmila PÂNZARU
Pecha Kucha – format japonez de prezentări
Vera OSOIANU
Autoinstruirea – baza piramidei formării profesionale continue
Tatiana COSTIUC
Cum să găseşti o carte de… muncă?
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Parascovia ONCIU
Două decenii ne unesc prin cultură
Tatiana ŞATRAVCA
Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – 15 ani de dialog interuman prin intermediul cărţii
Cristina MAMAISCAIA
Sunt ceva ani în ghemul vremii
R. PELINEANU
„Experienţa basarabeană e una foarte bună...”
Ольга СИВАК / Olga Sivac
Территория вечных ценностей
EVENIMENTE CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Andrei BUTUCENEANU
Conferinţa ştiinţifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la celebra cercetare monografică a satului Cornova
Valeriu RAŢĂ
Zborul către stele al Paulinei Zavtoni
Raia ROGAC
Aurelian Silvestru împărtăşind Fărîme de suflet
Татьяна ИСКИМЖИ / Tatiana ISCHIMJI
Фестиваль @ книги
CHIŞINĂU – 575 / КИШИНЭУ – 575 / CHIŞINĂU – 575
Genoveva SCOBIOALĂ
Prinos al utilizatorilor BM la aniversarea capitalei
Raia ROGAC
Chişinăul omagiat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Petru PARASCHIVU
Chişinăul la vîrsta tinereţii netrecătoare
Elena BUTUCEL
Să cunoaştem oraşul împreună
Elena TAMAZLÂCARU
Oraşul meu, iubirea mea…
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OUR COLLEAGUES
Colectivul Bibliotecii publice raionale Nisporeni
Cu drag şi recunoştinţă
Victoria ŞCOLNIC
Chişinăul aniversar în inima liceenilor
MALURI DE PRUT / НА ОБОИХ БЕРЕГАХ ПРУТА / UNIFIED BY PROUTE
Romulus BRAD
Scrisoare de suflet doamnei dr. Lidia Kulikovski
Anca DOCOLIN
Gînduri după întîlnirea de la Chişinău
Constantin ERETESCU
Note de călătorie: Basarabia – 2011
Sanda GOLOPENŢIA
Repere şi soluţii
Gheorghe NĂVRĂPEANU
Zilele Sadoveanu la Verşeni
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARIES
Svetlana VIZITIU
Actriţa Paulina Zavtoni: secretele măiestriei şi nu numai...
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila CORGHENCI
O lucrare elaborată şi dedicată omului care gîndeşte / acţionează creativ şi constructiv
Valeriu RAŢĂ
Cheia succesului unui român total
Vlad POHILĂ
Noi publicaţii bibliografice din Polonia
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Elena TAMAZLÂCARU
„Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău…”
Ludmila BULAT
„...Acest colţ dosit al Basarabiei”, devenit celebru departe de Nistru şi Prut
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Gheorghe PÂRLEA
Cel rătăcit, de Aurelian Silvestru, mai mult decît o fascinantă fabulaţie literară
Zoia BĂLAN
Chişinăul citeşte Diavolul este politic corect de Savatie Baştovoi
Claudia PARTOLE
Jocul cu molii
Petru RACU
O carte de suflet
Cristian ZIDARU
Europa: ieri, azi, mîine
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Aurel HIOARĂ
Pledoarii în toamnă tîrzie
Andrei BUTUCENEANU
Drumul lung prin labirintul creaţiei
IN MEMORIAM
Maria Diana POPESCU
Apusul unui Lord – Paul Everac
Eugen GHEORGHIŢĂ
File de adio pentru Victor Dumbrăveanu
Gheorghe BUDEANU
Îndureraţi în Piaţa Diolei…
Vlad POHILĂ
Deşi foarte iubită, dorită, solicitată de mulţi, Leonida era totuşi o mare solitară
Leonida Lari
Testament