Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ЕДИТОРИАЛ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ

„MII DE MINŢI ŞI INIMI TRĂIESC LОNGĂ TINE”, BIBLIOTECĂ MUNICIPALĂ...

CUVANTUL DIRECTORULUI / CЛОВО ДИРЕКТОРА / THE DIRECTOR’S SPEECH
Lidia KULIKOVSKI

BM „B.P. HASDEU” A ÎMPLINIT 130 DE ANI DE PREZENŢĂ ACTIVĂ ÎN VIAŢA CHIŞINĂULUI

BM „B.P. HASDEU” – 130 / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКE – 130 ЛЕТ / MUNICIPAL LIBRARY – 130
Vlad POHILĂ

PRINCIPALA BIBLIOTECĂ A ORAŞULUI ÎN VIAŢA NOASTRĂ

Acad. Mihai CIMPOI
Irina CONDREA
Dumitru MOLDOVANU
Valentina BRÂNCOVEANU
Ion IACHIM
Tamara GORINCIOI
Mihai TAŞCĂ
Iuliana Laurenţia ROŞCA
Vlad OLOI
BIBLIOTECARI ŞI ATITUDINI / БИБЛИОТЕКАРИ И МНЕНИЯ / LIBRARIAN AND OPINIONS
Alexandru Horaţiu FRIŞCU

NEMURIREA PRIN CARTE

TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana COŞERIU

MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ: REPERE DESPRE CAMPANIA „O ORĂ DE FORMARE ÎN FIECARE ZI”

VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Raia ROGAC

DONAŢIE DE CARTE METROPOLITANĂ LA BP „O. GHIBU”

FILE DE CRONICĂ / ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
Vlad POHILĂ

UN SALT SPECTACULOS: DE LA JDANOV - LA HASDEU

Oleg (Alecu) RENIŢĂ

SUB ACELAŞI ACOPERIŞ?

CORCODEL, ENACHE, NICORICI, PALADE ş. a.,lucrători la trustul „Monolit”

O NELEGIUIRE

Constantin TĂNASE

MAGUL DE LA CÎMPINA ÎN UMBRA CĂLĂULUI

PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ПАТРОН / OUR SPIRITUAL PATRON
Viorica şi Grigore BOTEZ

B.P. HASDEU – BIBLIOTECAR LA IAŞI (1859-1863)

D. STOICESCU

HASDEU ŞI OBICEIELE JURIDICE

(Vl. P.)

A PROPOS: CÎTEVA PRECIZĂRI

Consemnare: Vlad POHILĂ

„HASDEU MERITĂ SĂ FIE STUDIAT MAI MULT, ADUS ÎN ACTUALITATE MEREU...”

CINSTIREA MEMORIEI / ПАМЯТЬ / MEMORY
Silvia GROSSU

SLUJITOR LA DOUĂ ALTARE – AL SACRULUI ŞI AL CULTURII

ANUL NAŢIONAL MIRCEA ELIADE / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОД МИРЧA ЭЛИАДE / NATIONAL YEAR MIRCEA ELIADE
Mircea HANDOCA

RECTIFICĂRI NECESARE ÎN LEGĂTURĂ CU VALORIFICAREA BIBLIOGRAFIEI ŞI CREAŢIEI ELIADEŞTI

ANUL EUGEN DOGA / ГОД ЭУДЖЕНА ДОГИ / YEAR EUGEN DOGA
Vlad POHILĂ

SCHIŢĂ DE PORTRET AL ARTISTULUI PE CULMILE GLORIEI

EVENIMENT / СОБЫТИЕ / EVENTS
Consemnare: Elena TAMAZLÂCARU, Vlad POHILĂ

CINSTIREA VERBULUI ROMÂNESC, ÎN ULTIMELE ZILE DE AUGUST...

Consemnare: Raia ROGAC

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE: TRADIŢIE ŞI STIMULARE CREATIVĂ

ESEU / ЭССЕ / ESSAY
Nicolae RUSU

REALISMUL „CAPITALIST” ÎN TEXTE (POST) MODERNE

OMAGIERI / ГОДОВЩИНА / ANNIVERSARY
Vlad POHILĂ

ACADEMICIANUL CARE NU ROŞEŞTE PENTRU CĂ ESTE AŞA

Vl. PRISĂCARU

ELOGIU POLIVALENŢEI ÎN MUNCA DE BIBLIOTECAR

CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU

BREVIAR BIBLIOGRAFIC

RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Maxim MELINTI

ARTICOL 1O RAZĂ DE ILUMINARE CULTURALĂ ŞI SPIRITUALĂ

Ludmila BULAT

VALENTIN MÂNDÂCANU, INEDIT

Ludmila DOROŞENCU

AM CRESCUT ÎN PREAJMA CUVÂNTULUI...

Raia ROGAC

BUCURIA DE A DESCOPERI LUMINA DIN SUFLET

OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Vlad POHILĂ

PE URMELE UNOR MARI LEXICOGRAFI ROMÂNI…

REMEMBER
Ghenadie NICU

ANONIMATUL BINE FĂCUT

… A AVUT MULT CURAJ DE A SE EXPRIMA LIBER, DIRECT, ÎN ORICE REGIM

S-A STINS VOCEA UNUI CELEBRU TENOR AL SEC. XX

INGMAR BERGMAN A MURIT CALM ŞI LINIŞTIT PE INSULA LUI

PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES
(După Calendar Naţional –2007)

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR CULTURALE - 2007