Biblio Polis - Vol. 62 (2016) Nr. 3  
ARHIVA  
EDITORIAL / EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Vlad POHILĂ
Din nou despre lecturi…
STUDII ȘI CERCETĂRI / STUDIES AND RESEARCHES / ИССЛЕДОВАНИЯ
Nelly ȚURCAN
Competențe pentru viitor: reflecții pe marginea cercetării nevoilor de formare profesională a bibliotecarilor
Cristina CATEREV
Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia biblioteconomică românească
TEORIE ȘI PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Mariana HARJEVSCHI
Despre puterea exemplului
Angela OLĂRESCU
Școala de vară din Gabrovo, Bulgaria
Svetlana GUMENI
O nouă vizită, noi practici și oportunități pentru modernizarea bibliotecilor
Elena MORARI
Traficul de persoane – o problemă socială (analiza chestionarului)
Elena RĂILEANU
Veniți la bibliotecă, cutia cu medicamente pentru sufletul nostru
Liliana JUC
Povestea digitală – o metodă simplă și un instrument de lucru eficient în bibliotecă
ARHITECTURA ȘI INTERIORUL BIBLIOTECILOR / ARHITECTURE AND LIBRARY DESIGN / АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН БИБЛИОТЕК
Ștefan POPA
Studiul formei și al spațiului în designul interior
Ana BURACIOC
Designul interior al Centrului Republican pentru Copii și Tineret „Artico”
Алексей ПУЗИН, Егор БОГОМОЛОВ, Настя ТЕРЕЩЕНКО
10 принципов создания библиотеки нового типа
Елена ШПАКОВСКАЯ
Как устроена детская библиотека нового типа
VIAȚA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Angela OLĂRESCU, Ivan DUMINICA
Conferința științifică Declararea independenței Bulgariei (1908)
Oxana ANDREEV
Fericirea este întotdeauna acolo unde o găsește omul
Svetlana GUMENI
Și bibliotecile pot avea ambasadori!
Liliana JUC
Biblioteca este locul unde orice vis poate fi împlinit
Tatiana MÎRZA
Nocturna bibliotecilor la Filiala „Onisifor Ghibu”
Svetlana JAVELEA
Rucsacul de vacanță – oferta estivală a BM „B.P. Hasdeu” pentru chișinăuieni
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ludmila CAPIȚA
Biblioteca „Transilvania”, la un sfert de secol de activitate în numele culturalizării
Valeriu RAȚĂ
Poetul Ianoș Țurcanu și-a sărbătorit aniversarea a 65-a la BM „B.P. Hasdeu”
Elena RĂILEANU
ADN-ul poporului nostru
Tatiana BRAICOV
Spre înălțimile literaturii: Călătorind pe aripi de înger
Valeriu RAȚĂ
Să cunoaștem mai mult Germania și poporul ei
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Vl. PRISĂCARU
Evadări literare la răscruce de secole și milenii
Vlad POHILĂ
Polifonia de creație a Miroslavei Metleaeva
Vasile ȘOIMARU, Vlad POHILĂ
Competitiv în știința economiei, temerar în creația literară
Vlad POHILĂ
Admirabilă îngemănare a talentului muzical cu iubirea de Neam și Țară
EMINESCIANA 2016 / EMINESCIANA 2016 / ЭМИНЕСЧИАНА 2016
Cosmin ZAMFIRACHE
Marea teorie a conspirației privind anihilarea lui Mihai Eminescu
FILE DE ISTORIE / CHAPTERS OF OUR HISTORY / СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Vlad POHILĂ
Adevărul despre noi, rostit cu 22 de ani în urmă, în fața a circa 400 de scriitori din 30 de țări
Andrei BURAC
Cine suntem noi, scriitorii din Republica Moldova?
Mihai TAȘCĂ
Foametea organizată din Basarabia în anii 1946-1947
Andrei BURAC
Întoarcerea lui Traian
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ȘI COLECȚIONARI / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Iurie COLESNIC
O efigie ce nu poate fi uitată
PROCESUL LITERAR CONTEMPORAN / CONTEMPORARY LITERATURE PROCESS / СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Vitalie RĂILEANU
Un panoramic al aparițiilor editoriale (X)
RECENZII ȘI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Vlad POHILĂ
Debut editorial tardiv, dar extrem de semnificativ
Iulia MĂRGĂRIT
Iurie Răileanu: Etno ABC
IMPRESII DE LECTURĂ / IMPRESSIONS / O ПРОЧИТАННОМ
Victoria ȘCOLNIC
O poezie ce se ancorează deplin în universul creștin
IN MEMORIAM
In memoriam
A murit un actor nemuritor: Radu Beligan
In memoriam
Ne-a părăsit, pentru totdeauna, acad. Petru Soltan
In memoriam
Scriitorul Serafim Belicov a plecat în lumea celor drepți
In memoriam
A murit, la 87 de ani, un mare scriitor din Rusia: Fazil Iskander
MISCELLANEA
Angela OLĂRESCU
Biblioteca „Hristo Botev”
Valeriu RAȚĂ
Îndemn la lectură