Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
VALORI EUROPENE, VALORI PERENE
STUDII ŞI CERCETĂRI / STUDIES AND RESEARCH / ИССЛЕДОВАНИЯ
Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI, director, Departamentul studii şi cercetări
BIBLIOTECA SERVICIILOR PROFESIONALE SAU PROIECTIZAREA DIMENSIUNII ACTUALE A ACTIVITĂŢII NOASTRE
Zamfira MIHAIL
ISTORIOGRAFIA DESPRE CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN BASARABIA ÎN SEC. AL XIX-LEA. ŞTEFAN CIOBANU
Lidia KULIKOVSKI
Transformarea bibliotecarilor în profesionişti ai inovaţiei
Victoria FONARI
Strunele orfice în creaţia lui Grigore Vieru
Radu MOŢOC
Dicţionarul Limbii Româneşti de August Scriban
Mihai FLOAREA
Un album monumental
TEORIE ŞI PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Lidia KULIKOVSKI
Eşecul – cea mai mare parte a inovaţiei
Nadejda COSTIN
Cărţile electronice şi vocea utilizatorilor
Liliana JUC
Clubul de lectură – o modalitate eficientă în promovarea lecturii
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Loretta HANDRABURA
Rolul bibliotecii din învăţămînt în demersul de modernizare a sectorului educaţiei
Mariana HARJEVSCHI
Încă un an de împliniri şi căutări la BM „B.P. Hasdeu”
Lidia KULIKOVSKI
Anul ştiinţific 2014 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Savela STARCIUC
Raport de activitate al Comitetului Sindical al BM „B.P. Hasdeu” pe perioada 2010-2015
VIAŢA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Mariana HARJEVSCHI
Lansarea concursului Bătălia cărţilor
Valeriu RAŢĂ
Mariana Harjevschi – protagonista Clubului de elită „Impresii din viaţă şi cărţi”
Maria GABOR
Omul potrivit la locul potrivit
Larisa ARSENI
Mărţişorul – datină străveche pe pământul românesc
Valeria BEŢIVU
Imaginea Filialei „Ştefan cel Mare” reflectată în comunitatea chişinăuiană
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Vitalie RĂILEANU, Margareta CEBOTARI
Revenirea acasă a poetei Leonida Lari
Valeriu RAŢĂ
Versurile lui Grigore Vieru pe un CD excepţional
Nina PLĂCINTĂ
Conferinţa Valori perene în creaţia lui Grigore Vieru şi Petru Cărare – o experienţă inedită
Adelaida CHIROŞCA
Perceperea simbolică în iconografie
OMAGIERI / ANNIVERSARIES / ГОДОВЩИНЫ
Valeria MATVEI
Ion Şpac, cercetătorul aflat în robia – şi grea, şi dulce – a bibliologiei…
Valeriu RAŢĂ
Bucuros cînd face o descoperire
Madlena PUŞCAŞU, Vlad POHILĂ
Redutabil cercetător al fonologiei limbii române, în timp şi în spaţiu
Vlad POHILĂ
Elegantă în viaţă, elegantă şi în cercetare
Vitalie RĂILEANU
Cărţile criticului Ion Ciocanu – scrise pentru noi
(Consemnare: Tamara GORINCIOI)
Scriitoarea care îşi visează cărţile…
Vlad POHILĂ
File dintr-o biografie ce trebuie consemnate
Ion CIOCANU
Vînă de publicist
Nina PLĂCINTĂ
Victoria Fonari în lumea poeziei cu zefir de primăvară
EMINESCIANA 2015 / EMINESCIANA 2015 / ЭМИНЕСЧИАНА 2015
(Consemnare: Monica ANDRONESCU)
Dan Puric: „Eminescu este copilul cel mai frumos al poporului român”
Cristina MAMAISCAIA
Eminescu – (re)citim şi (re)valorificăm
Elena DABIJA
„Vreme trece, vreme vine…” sau Amintiri plăcute din viaţa unei bibliotecare pe parcursul a 15 ani de activitate
Gheorghe FUNAR
Să lăudăm pe alţii, dar să spunem adevărul şi despre ai noştri
Nicolae BĂLŢESCU
Eminesciană
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / OUR SPIRITUAL PATRON / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
Ecaterina NEDZELSCHI
Familia Hâjdeu-Hasdeu şi cultura polonă
Laura SCHIMBĂTOR
B.P. Hasdeu la 177 de ani de la naştere şi cititorii lui din 2015
DIALOGURI MAGISTRALE / CREATIVE DIALOGUES / ТВОРЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ
(Consemnare: Tamara GORINCIOI, Vasile ŞOIMARU)
Rezistenţa muzicii populare împotriva regimului sovietic
(Consemnare Marcela MARDARE)
Ion Iachim: „Un scriitor trebuie să fie om al cetăţii”
(Consemnare: Ghenadie NICU)
Val Butnaru: „Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă libertatea de a-şi apăra un punct de vedere”
(Consemnare: Vitalie RĂILEANU)
Ion Ciocanu: „Sunt din fire un om perfectibil…”
(Consemnare: Tamara GORINCIOI)
La sfat cu un Moromete de la Andruşul de Sus
LABORATOR DE CREAŢIE / CREATIVE LABORATORY / ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Andrei BURAC
Mergi pînă se termină drumul (I)
REMEMBER
Vlad POHILĂ
A fost odată o traducătoare…
Elena DABIJA
Din avalanşa de impresii şi amintiri despre Grigore Vieru
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ŞI COLECŢIONARI / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Iurie COLESNIC
Un paznic la farul conştiinţei
CĂRŢI DE SPECIALITATE / PROFESSIONAL BOOKS / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(Vlad POHILĂ, Valeriu RAŢĂ)
Аctriţа Ninela Caranfil în oglinda unui volum pentru urmaşi
PROCESUL LITERAR CONTEMPORAN / THE CONTEMPORARY LITERATURE PROCESS / СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Vitalie RĂILEANU
Un panoramic al apariţiilor editoriale (IV)
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Nicolae RUSU
Dăscălind cu Ion Iachim
Valeriu RAŢĂ
Miroslăveşti prin ochiul timpului nostru – un album etnofotografic de zile mari
ALŢII DESPRE NOI / OTHERS ABOUT US / ДРУГИЕ О НАС
Lidia HLIB
BiblioPolis – revistă pentru sufletul românesc