Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Cartea expusă, cartea (ne)premiată
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Lidia KULIKOVSKI, Irina PLEŞCA
Mass-media – partener indispensabil al BM „B.P. Hasdeu” în sporirea vizibilităţii publice
Lidia KULIKOVSKI
Studenţi de nota zece
Natalia GOIAN, Olga TULBURE
Softuri de bibliotecă utilizate în bibliotecile din Republica Moldova
Giuseppe VITIELLO
Circuiti commerciali e non commerciali del sapere (2)
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Nelly ŢURCAN
Provocările Accesului Deschis şi vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova
Claudia ŞATRAVCA
Ars dedicatoria în colecţia Bibliotecii „Târgu-Mureş”
IAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Svetlana JAVELEA
Vara lectura şi cartea nu au vacanţă
Diana UNGUREANU
Lumina speranţei vine din cărţi
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Parascovia ONCIU
„Transilvania” şi-a deschis din nou uşile pentru prietenii cărţii
Victor BRUMARU
Cartea care-şi propune valoare anume astfel
Margareta CEBOTARI
Jurnal cu scriitori invitaţi la Salonul literar Lecturi la terasa de vară la Biblioteca „Onisifor Ghibu”
Larisa STAVER, Violeta MORARU,
Liceenii încearcă să pătrundă în al şaptelea simţ uman
DE ZIUA LIMBII ROMÂNE / ДЕНЬ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА / THE ROUMANIAN LANGUAGE’S DAY
Aurelia LĂPUŞAN
Grigore Vieru: „În Basarabia, revoluţia s-a făcut cu poezie şi cântec, cu icoane şi cu făclii aprinse”
Ionel CĂPIŢĂ
Inima neamului – limba
Radmila POPOVICI-PARASCHIV
Leg litere
EMINESCIANA 2013
Elena DABIJA
Mihai Eminescu – poetul nemuririi noastre
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Colectivul Filialei „Târgu-Mureş”
Claudia Şatravca, model de fidelitate în profesia aleasă
Dialog: Anatol Moraru – Vitalie RĂILEANU
Dimensiunea spirituală a „fenomenului Ion Druţă”
Vlad POHILĂ
Discreta perseverenţă literar-culturală a lui Andrei Burac
Dialog: Andrei Burac – Natalia MORARU
„În cărţi descoperim înţelepciunea”
Antonina SÂRBU
Criticul Andrei Ţurcanu sau Despre misterul literaturii
Lucian POSTU
Un Don Quijote machiavellic
Valeriu RAŢĂ
Un învăţător din judeţul Iaşi – autor de frunte al revistei BiblioPolis
Vlad PRISăCARU
„a” mic, un mare prieten al copiilor şi al adolescenţilor
FIGURI CONTEMPORANE / СОВРЕМЕННЫЕ ЛИЧНОСТИ / CONTEMPORARY PERSONALITIES
Nadia PRUTEANU
Reîntîlnire cu Mihai Moroşanu
Dialog: Ala Glavan – Tamara Gorincioi
„Bucatele naţionale sunt şi ele o ecuaţie, dar una a sufletului...”
Vlad POHILĂ
„Bă, de fapt, tu cine eşti?” – m-a întrebat Nicu îndată ce s-au închis uşile ascensorului
MALURI DE PRUT / ПРУТ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РЕКА / PROUTE, THE UNION RIVER
Ion COJA
Şcoala Basarabeană
Vasile ŞOIMARU
„Canadienii” şi cianurizarea României sau „Proiectul Roşia Montană”, un nou holocaust, aplicat românilor
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Cristina PROCOPENCO
O bibliotecă de invidiat în Republica Moldova
Eugenia BAHU
Orele de bibliologie conferă valoare imaginii bibliotecii şcolare
REMEMBER
Vlad POHILĂ
Iarăşi despre Maria Tănase, „dragostea mea şi a unei lumi...”
Claudia PARTOLE
Cea care a scris poemul dragostei şi al durerii de neam...
Ninela Caranfil
Dumitru Matcovschi, dragostea şi femeia
Vlad POHILĂ
Ultima împlinire a prozatorului Dumitru Ciobanu
Claudia PARTOLE
O stea protectoare a etnografiei naţionale: Elena Postolachi-Iarovoi
Claudia SLUTU-GRAMA
Steliana Grama: toamna cu doi vulturi în zbor
Claudia PARTOLE
Încă o stea în constelaţia copiilor-minune
LABORATOR DE CREAŢIE / ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / CREATIVE LABORATORY
Nicolae MANOLESCU
Schimbarea la faţă, continuă, a poeziei
Vladimir BEŞLEAGĂ
Сe e cu... povestea... azi? sau De la stilizare la... sub-ti-li-zare!
Vitalie RĂILEANU
Un experiment relevant – Сlubul poeţilor desculţi
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Taisia FOIU
Breviar bibliografic
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Valeriu RAŢĂ
Literatura şi teatrul – predilecţiile Stelianei Grama
Tamara COTOMAN
Mierea şi fierea sportului
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Vlad POHILĂ
Poezia dorului de-Acasă
Anastasia MOLDOVANU
Omul şi teatrul de lângă noi – Larisa Ungureanu
Gheorghe PÂRLEA
Un clinchet de dor din dreapta Prutului, ca răspuns la Dangătul de dor al unui poet basarabean
Claudia PARTOLE
O carte care m-a inspirat să meditez...
SUGESTII DE LECTURĂ / РЕКОМЕНДАЦИИ К чТЕНИЮ / READING SUGGESTIONS
Vlad POHILĂ
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012
Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2012
Consemnare: Irina NECHIT
Arcadie Suceveanu: „Gala premiilor USM e o sărbătoare prin care putem depăşi spiritul de gaşcă”
Premiile Salonului Internaţonal de Carte, ediţia a XXII-a
MISCELLANEA
Claudia PARTOLE
Splendorile artei
Zina CENUŞĂ
Secvenţe cotidiene (II)
Daniel BUZU
A fost bine astă vară în România
Vlad POHILĂ
Roade bune, din pomi buni