Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Testul de sinceritate al bibliotecarilor noştri
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Lucia SAVA
Din viaţa culturală a Chişinăului la începutul sec. XX
Samuel Olu ADEYOYIN, Abayomi IMAM, Taofik Olatunde BELLO
Management of change in the 21st century libraries and information centres
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Lidia KULIKOVSKI
Echipa „Hasdeu”: elemente constitutive şi distructive într-o echipă
Tatiana COŞERIU
Rivalităţi corporative în testarea competenţelor profesionale
Genoveva SCOBIOALĂ
Curba vizibilităţii Bibliotecii Municipale
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Cristina MAMAISCAIA
Zîmbete pe faţa copiilor suferinzi
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” – 135 ANI / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Б.П. ХАШДЕУ – 135 ЛЕТ / THE 135th ANNIVERSARY OF THE MUNICIPAL LIBRARY B.P. HASDEU
Consemnare: Vlad POHILĂ
Dr. Lidia KULIKOVSKI: „O aniversare este o pledoarie pentru bibliotecă, adică pentru utilizatorii şi prietenii ei”
Ion STOICA
BM „B.P. Hasdeu” se poate privi în toate luminile de cuvinte
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Elena CALDARE
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, o filă deschisă în viaţa mea
Elena BUTUCEL
Mă simt excelent în acest refugiu cultural al chişinăuienilor
Vitalie RĂILEANU
Confesiuni la timpul prezent
Aliona VÎRLAN
Totul a început de la BM „B.P. Hasdeu”
Cristina MAMAISCAIA
Bibliotecar şi aspiraţie biblioteconomică
Ludmila GAJOS
La BM m-au învăţat să fac şi să accept schimbări radicale
Elena DABIJA
Biblioteca Municipală – destinul meu
Parascovia ONCIU
Amintiri şi realităţi care îmi încălzesc sufletul...
Маргарита ЩЕЛЧКОВА / Margarita ŞCELCICOVA
Муниципальная библиотека: юбилейные оценки
Наталья КРАВЧУК / Natalia CRAVCIUC
Мы богаты, ибо у нас в руках ключ к источникам богатейшей информации
Natalia CORGHENCEA
Am hotărît să devin bibliotecar şi n-am greşit!
Ludmila DOGOTARI
O viaţă printre cărţi
Alexandru-Horaţiu FRIŞCU
Cartea – izvorul care curge în sus
Lilia STAVCIUC
Biblioteca Municipală – locul unde mă simt utilă
Anastasia MOLDOVANU
Îmi place ceea ce fac anume aici – la Biblioteca „Hasdeu”
Lilia MIHAI
Printre cărţi anii sînt clipe
Татьяна ИСКИМЖИ / Tatiana ISCHIMJI
Размышления на тему «национальная библиотека»
Алла ЕСИНЕНКО / Alla ESINENCO
Я рада, что судьба предоставила мне возможность проработать в МБ
Лариса БАРАБАШ / Larisa BARABAŞ
Мой красивый жизненный и профессиональный путь
Неля МУРАШОВА / Nelea MURAŞOVA
Библиотека стала моим вторым домом
Irina MELNICENCO
Lăcaş cu comori şi vrednice lucrătoare
Angela VINTILĂ
Biblioteca şi bibliotecarul îşi unesc forţele, la modul responsabil
Liliana JUC
Metaforă pentru BM
Valeriu RAŢĂ
Biblioteca
ANIVERSĂRI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Lidia KULIKOVSKI
Biblioteca „Onisifor Ghibu” – o bibliotecă a speranţei naţionale
Florin ROTARU
Cîteva stări sufleteşti
Tamara GORINCIOI
Despre suflet într-o epocă de cataclisme economice
Ninela CARANFIL
Biblioteca „Onisifor Ghibu” – simbol al românismului
Vlad POHILĂ
Fără de O. Ghibu viaţa noastră ar fi mai lipsită de rosturi...
Ludmila BULAT
Aici ne purificăm şi ne înnobilăm sufletele
Liuba TANASOGLU
Cuvînt la 20 de ani ai Bibliotecii găgăuze „M. Ciachir”
Анна СТРАТЬЕВА / Anna STRATIEVA
Информационный, культурный и образовательный центр для всех болгар Mолдовы
Claudia SLUTU-GRAMA
Biblioteca – reper important în viaţa spirituală a omenirii
Angela BADAN-LAZARENCO
Biblioteca activă – un imperativ al secolului nostru
Elena CEBOTARI
Cinci ani sub semnul recunoaşterii
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Genoveva SCOBIOALĂ
BiblioPolis în alte reviste. Ce spun şi ce scriu alţii despre revista noastră
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Valeriu RAŢĂ
Radmila Popovici-Paraschiv, o speranţă a literelor basarabene
Raia ROGAC
Îndemn pentru carabinieri: să citească, să scrie şi să vorbească româneşte
R. PELINEANU
O nouă antologie Eminescu, prezentată la Biblioteca „L. Rebreanu”
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Elena BOBU
Scriitorii – mesageri ai adevărului
Eugenia GUŢANU
Floreştenii sînt dornici de carte, de muzică, de frumos
DE ZIUA LIMBII ROMÂNE / ДЕНЬ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА / THE RUMANIAN LANGUAGE’S DAY
Nicolae DABIJA
Partea noastră de veşnicie − Limba Română
FILE DE ISTORIE / СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / HISTORY FILES
Vasile ŞOIMARU
Mazilul din Codreanca
Constantin BOBEICĂ
Neglijat, ignorat ani la rîndul Testamentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt
Constantin BOBEICĂ
Neglijat, ignorat ani la rîndul Testamentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Lidia KULIKOVSKI
Mihai Cimpoi are un viitor mai mare ca trecutul
Ludmila BULAT
A strâns toamnă după toamnă...
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
(CRONICAR)
O solidă donaţie pentru Biblioteca Municipală
Lidia KULIKOVSKI
Valeriu Pasat sau definirea clară a dificultăţilor istorice
Valeriu PASAT
Donez cu bucurie din munca-mi de asiduă cercetare...
Rodica AVASILOAIE
Prof. univ. dr. Ion Stoica: „Bibliologia e un teritoriu în care se întâlnesc toate valenţele culturale”
Maria TOACĂ
Contra valurilor, cu neastâmpăr de furnică...
Silvia VERDEŞ
Biblioteca – calea ta spre cunoaştere
Ecaterina NEDZELSCHI
Colonelul Igor Zavalski – prietenul Bibliotecii „A. Mickiewicz”
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ŞI COLECŢIONARI / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS
Iurie COLESNIC
Ultimul enciclopedist basarabean
Iurie COLESNIC
Un colecţionar de elită – Gheorghe Bezviconi
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Valeriu RAŢĂ
Deschiderea Colocviilor de vară la BM „B.P. Hasdeu”
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila CORGHENCI
O carte care te concentrează asupra celor esenţiale
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Nicolae RUSU
Alt fel de amintiri
Gheorghe PÂRLEA
Cireşe pentru Mareşal de Ion Iachim – romanul unui destin sacrificat pentru binele Neamului
Lidia HLIB
Aspiratorul de gânduri de Dorin Cârchelan
MPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Constantin BOBEICĂ
Depăşirea de sine sau Cireşe pentru Mareşal de Ion Iachim
Cristian ZIDARU
România sub sabia lui Damocles
REMEMBER
Vlad POHILĂ
A emanat o dragoste aristocratică – pentru Neam, pentru tot ce-i frumos
Elena CALDARE
O viaţă trăită şi povestită în versuri
Elena TAMAZLÂCARU
Ovidiu basarabean, Anatol Ciocanu…
Eugenia MANEA-CERNEI
El, pelerinul din ceruri… sau Cel ce-şi doarme somnul de nemoarte al vieţii
MISCELLANEA
Ana SOFRONI
O situaţie tristă şi leac pentru ea
Constantin BOBEICĂ
Cîntec de leagăn pentru românii
Ionel CĂPIŢĂ
Omul-simbol