Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Deschiderea spre lume a revistei BiblioPolis
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Elena BUTUCEL, Lidia KULIKOVSKI
Progresul individual sub semnul egalităţii cu progresul instituţional
Nelly ŢURCAN
Contribuţia oamenilor de ştiinţă la formarea culturii ştiinţifice a societăţii
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Liliana MOLDOVAN
Dr. Hermina Anghelescu: „Trebuie să găsim soluţii ca să atragem la bibliotecă pe cei care nu ne trec pragul...”
Olesea COBLEAN
Valorificarea culturii accesului la informaţia publică, chintesenţa cooperării administraţiei publice şi instituţiilor infodocumentare
Mariana HARJEVSCHI
Primul curs online pentru bibliotecari – Dreptul de autor pentru bibliotecari
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Cristina MAMAISCAIA
În viaţă nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături
Liliana CUGUT
Istoria care doare
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ / LIBRARIAN’S DAY
Tatiana COŞERIU
Emergenţa profesionistului perfect sau 23 aprilie sărbătorit de comunitatea bibliotecară cu mult fast
Tatiana COŞERIU
Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
Mariana HARJEVSCHI
Sînt tînără, deci mă implic
Tatiana COŞERIU
Justificarea clipelor trăite...
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Valeriu RAŢĂ
Cu inima deschisă despre genocidul roşu
R. ANDREI
Cartea, o preocupare de căpătâi a bibliotecii
Raia ROGAC
Destine neordinare – lansări memorabile
Petru PARASCHIVU
Destinul tragic al românilor din Basarabia: 1812-2012
Elena CALDARE
„…Numele vechiu şi mai direptu iaste rumân…”
Nina SLUTU-SOROCEANU
Colaborare româno-română: „Punţi de suflet” – punţi de spiritualitate
Tamara GORINCIOI
Un document istoric inedit: Crucea Mîntuirii Neamului Românesc
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Vlad POHILĂ
Cu sufletul mereu în Basarabia
V. PRISĂCARU
Artista dorurilor noastre
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Raia ROGAC
BiblioPolis la o zi de mare sărbătoare
Zoia BALAN
Felicitări revistei BiblioPolis, care m-a acceptat în familia sa
ISTORIA NOASTRĂ ADEVĂRATĂ / НАША ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ / OUR REAL HISTORY
Mircea ELIADE
Piloţii orbi ai României
Gheorghe PÂRLEA
Drumurile Mareşalului au trecut şi pe meleagurile noastre
Constantin BOBEICĂ
Paul Goma despre un alt aspect al şovinismului rus
Vasile ŞOIMARU
Aventurile unui manuscris al inginerului Paul Emil Raşcu
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ŞI COLECŢIONARI / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS
Iurie COLESNIC
Bibliotecarul Academiei…
Iurie COLESNIC
Un muzeograf incontestabil
REMEMBER
Ştefan BOLOCAN
Comemorarea lui Valeriu Gafencu la Chişinău
Sergiu P. PALII
Ion Vatamanu, cel care a studiat valenţele lumii
Gheorghe PÂRLEA
Trei ani de la plecarea la ceruri a unui român ales – basarabeanul Andrei Vartic
Nicolae RUSU
Reîntregirea nu se aşteaptă la rînd
Nicolae BĂLŢESCU
La moartea Leonidei
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ludmila BULAT
„Franţuzul” nostru de la Chişinău
Iurie COLESNIC
Gheorghe Erizanu: „Cititorul este dezorientat de cărţile proaste şi de educaţia neadecvată...”
Iulius POPA
Good bye, biblioteca?!
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Valeriu RAŢĂ
Spiritul lui Zamolxis a poposit şi la BM „B.P. Hasdeu”
Valeriu HERŢA
Concursul de caligrafie „Crinii latini”
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Lidia KULIKOVSKI
Bibliotecile contemporane
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Gheorghe PÂRLEA
O carte cît (şi ca) o Biblie: Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) şi în RSSM (1944-1947)
Vitalie RĂILEANU
Contemporan-imaginar-real
Nicolae RUSU
Ficţiunea realităţii
Ludmila BULAT
Drumul pătimirilor parcurs de o basarabeancă deportată în Siberia
Iulia MĂRGĂRIT
O cronică modernă a unui sat românesc din sudul Basarabiei
Cristian ZIDARU
Universul unei comune din judeţul Iaşi
Victor ŞTIR
Două cărţi dedicate Chişinăului
Ион ШПАК / Ion Şpac
Уникальная, интригующая книга
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Vlad POHILĂ
O pledoarie tulburătoare, deci şi extrem de convingătoare, pentru Maramureş
Vitalie RĂILEANU
Dulce-amar de poezie…
Lidia GROSU
Acest descântec, poezia…
Eugenia MANEA-CERNEI
Cerul de cuvinte al lui Victor Ladaniuc
Aurel HIOARĂ
Toate curiozităţile lumii într-o singură carte
Andrei BUTUCENEANU
Quo vadis, România?
Ludmila DOROŞENCO
Un suport didactic binevenit
Ludmila DOROŞENCO
Un suport didactic binevenit
ALEGERE / ВЫБОР / PREFERENCE
Mihai CIMPOI
Poetul în postură de Faust XXI
Iulian FILIP
Scump, cu adevărat, a fost şi este numai copilul
IN MEMORIAM
S-a stins din viaţă Primadona Operei Naţionale
A plecat la Domnul rectorul nostru...
Era o pezenţă unanim apreciată în viaţa noastră teatrală