Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Zidari la Cetatea Cărţii
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Lidia KULIKOVSKI
Capacitatea inovaţională a bibliotecii – filosofia şi fundamentul schimbării ei
Nelly ŢURCAN
Rolul presei ştiinţifice în sistemul de comunicare ştiinţifică din Republica Moldova
Elena BUTUCEL, Lidia KULIKOVSKI
Locul de muncă – Biblioteca Municipală. Gradul de identificare cu instituţia
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana COŞERIU
Comunicarea profesională: comportament individual şi acţiune corporatistă
Маргарита ЩЕЛЧКОВА / Margareta ŞCELCICOVA
Лектории как оптимальная возможность распространения знаний в библиотеке
Ludmila CORGHENCI
Clubul „Biblioteca Mov” – un nou fel de a sprijini şi de a încuraja prezenţa profesională
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Vitalie RĂILEANU
Cartea – instrument de răspândire a înţelepciunii
Elena CALDARE
Poetul Grigore Vieru „trece” Prutul: de la Alba Iulia la „Alba Iulia”
Elena VULPE
O nouă generaţie de servicii iniţiate la Filiala „O. Ghibu”
Liliana CUGUT
Sărbătoarea dragostei la români – Dragobetele
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Raia ROGAC
Netrecătoarele splendori ale limbii române
R. ANDREI
O seară de creaţie cu Nina Slutu-Soroceanu
Ludmila BULAT
„Nu-mi pare rău că sunt ţăran”
R. PELINEANU
Distincţii pentru promovarea şi cultivarea limbii române
Valeriu RAŢĂ
Tablete pentru educaţie
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Zamfira MIHAIL
Laudatio pentru BiblioPolis
Дину УРСУ / Dinu URSU
Культурная энциклопедия Mолдовы
Nicolae DABIJA
O revistă ca o bibliotecă…
Ninela CARANFIL
O revistă inteligentă, pentru oameni inteligenţi
Vasile ŞOIMARU
BiblioPolis: majorat la... 10 ani
Vera OSOIANU
BiblioPolis sub responsabilitatea primei aniversări din două cifre
Tamara GORINCIOI
O revistă ca un antidot împotriva prăfuirii cărţilor
Liuba-Drăgostiţa BUJOR
Zece ani şi o prietenie de suflet cu BiblioPolis...
Gheorghe PÂRLEA
BiblioPolis… şi un reflex condiţionat
Valeria MATVEI
O sursă sigură de documentare pentru lucrătorii culturii
Ludmila BULAT
Revista care ne sprijină să nu cădem
Luminiţa DUMBRĂVEANU
BiblioPolis, cetate a Cuvîntului şi Adevărului
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Vlad POHILĂ
Ce frumos au mai înflorit cîntecele altora pe inima lui!
Vlad POHILĂ
Mărţişoare pentru Eugen Doga, la încă o frumoasă aniversare
Vlad POHILĂ
Acad. Gheorghe Duca, la ora unor apreciabile împliniri
Ludmila BULAT
De-o viaţă, arând pe ogorul limbii române
EMINESCIANA 2012 / ЭМИНЕСЧИАНА 2012 / EMINESCIANA 2012
Claudia PARTOLE
Cu gîndul şi sufletul acasă
R. ANDREI
Nu m-am trudit degeaba...
R. PELINEANU
Eminescu în captivitatea „nebuniei”
Maria BRÎNZAN
Lecturile lui Mihai Eminescu la Viena şi Berlin
Iurie ZAVADSCHI
Poesii de Mihail Eminescu
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Margareta SÂRBU
Ion Creangă, omagiat la 175 ani de la naştere
MALURI DE PRUT / ПРУТ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РЕКА / PROUTE, THE UNION RIVER
Raia ROGAC
Eu am fost cu scînteia...
Ion GRAUR
Blestemaţii ţării
BIBLIOLOGI, BIBLIOFILI ŞI COLECŢIONARI / БИБЛИОЛОГИ, БИБЛИОФИЛЫ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ / LIBRARIUS, BIBLIOPHILES, COLLECTORS
Iurie COLESNIC
Emil Gane… o viaţă în alb şi negru
Iurie COLESNIC
Încă un enciclopedist uitat
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Vlad POHILĂ
Comoara de la castelul Bran
Ecaterina NEDZELSCHI
Oxana Bondarciuc – liderul Societăţii poloneze „Polska Wiosna w Moldawii”
Raisa PLĂIEŞU
„Cartea e ceva sfînt, e istorie, e bogăţia unui neam…”
Zina CENUŞĂ
Tardiv regret despre coleg
Tamara GORINCIOI
Istoria ca o formă a justiţiei
REMEMBER
Teodor BUZU
Preşedintele cu mandat neexpirat al Cehiei
Eugenia MANEA-CERNEI
Arta brâncuşiană – o formă de semnificaţie simbolică
Zoia BĂLAN
De la Grigore Vieru – imunitate
Constantin BOBEICĂ
Incurabilă, „naţională”, meteahnă? Vitregie? Bădărănie?
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Nelly ŢURCAN
Producţia ştiinţifică în contextul provocărilor şi efectelor Accesului Deschis
Elena BUTUCEL
Comunicarea este o artă
Nicolae RUSU
Simbioză de perfecţiune şi înălţare
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Vitalie RĂILEANU
Poezia ca profilare – Ion Stoica
Victor BRUMARU
Anatol Moraru sau peisajul povestirilor tentante…
Nicolae RUSU
Spini şi săgeţi întru îndreptarea şi apărarea noastră
Valeriu RAŢĂ
O reconstituire a vieţii şi activităţii lui Ion D. Sîrbu
Corneliu FLOREA
Noi adevăruri despre falsul eliberator al popoarelor
Vitalie RĂILEANU
Lecturi sensibilizante
IMPRESII DE LECTURĂ / O ПРОЧИТАННОМ / IMPRESSIONS
Cristian ZIDARU
Luminile şi umbrele Basarabiei
Rima GURĂU
„Cu noi este Dumnezeu”...
Elena BUICA-BUNI
Vasile Guja – un autor ieşit din comun
MOMENT POETIC / СТИХИ / POETIC MOMENT
Nicolae BĂCIUŢ
Închinare
Redacţia „BiblioPolis”
Extras din Politica de editare a revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „BiblioPolis”