Biblio Polis - Vol. 40 (2011) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Chişinău, un oraş al bibliotecilor
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Nelly ŢURCAN
Criza serialelor şi accesul la resursele informaţionale ştiinţifice din bibliotecile Republicii Moldova
Vera OSOIANU
Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare: rezultatele Anului bibliologic 2010
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Natalia ZAVTUR
Dimensiunea etică a conflictului de bibliotecă
Tatiana COSTIUC
Fondul de bibliofilie contemporană: aspecte de popularizare şi valorificare
Vera OSOIANU
Bibliotecile şi e-guvernarea
Valentina TURVINENCO
Promovarea lecturii pentru copii: paradigma bibliotecilor germane
Evelina BOCANCEA
Subclasa 51 – Matematici. Construcţia vedetelor de subiect şi a indicilor
Tatiana BALTAG
Patrimoniul municipal în prezentare virtuală
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Glebus SAINCIUC
O bibliotecă ce descoperă şi promovează talente
Ninela CARANFIL
Cu dragoste şi recunoştinţă pentru „Transilvania”
Sorina STANCA
Punţi culturale peste Prut
Mihai CIMPOI
Reînvierea Păsării Phoenix
Eliza BOTEZATU
Biblioteca „Tîrgu-Mureş” – Casa Mare cu suflet de lumină
Monica AVRAM
Biblioteca „Tîrgu-Mureş” din Chişinău la ceas aniversar