Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Cum să ne facem o vară de neuitat
STUDII ŞI CERCETĂRI / ИССЛЕДОВАНИЯ / STUDIES AND RESEARCH
Ion STOICA
Rolul de comunicatori al bibliotecarilor
Aliona Ţurcanu, Lidia KULIKOVSKI
Conceptul de design, înţelegerea şi aplicarea lui în spaţiile pentru copii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Valentina TOPALO
Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare
Iurie COLESNIC
Un primar al culturii, un primar european
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Mariana HARJEVSCHI, Diana BACAL
Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă
Cristina MAMAISCAIA
Analiza SWOT a managementului inovaţional din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ / LIBRARIAN DAY
Tatiana COŞERIU, Tatiana BORODATÎI
Ziua bibliotecarului sărbătorită cu lauri
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Tatiana ISCHIMJI, Angela BORŞCI
20 de ani: e mult sau puţin?
Raia ROGAC
Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca „Onisifor Ghibu”
Valeriu RAŢĂ
Dăinuirea noastră prin carte
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Lidia SITARU
Bibliotecile publice în serviciul comunităţii
Maria CUDLENCO
Biblioteca – spaţiu de incluziune
EVENIMENTE CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Petru PARASCHIVU
Dumitru Matcovschi – portret în timp
Cristian ZIDARU
O primăvară cu lansări de carte de bun augur
Raia ROGAC
Lume bună la glume se adună
Tatiana ROŞCA
Concursul de caligrafie Chişinău – oraş al cărţilor
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Constantin BOBEICĂ
Omul-liant, Lidia Kulikovski
Claudia PARTOLE
Un ambasador al cărţii pentru copii
Lidia KULIKOVSKI
Teodor Ardelean: omul viziune – omul acţiune
Gheorghe PÂRLEA
Mulţumesc întîmplării, „meşterul cel tainic şi iscusit al lui Dumnezeu”
EXEGEZE / ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА / EXEGESIS
Sergiu COGUT
Carnavalescul romanului Galeria cu viţă sălbatică de Constantin Ţoiu şi precursorul său crengian
ISTORIA NOASTRĂ ADEVĂRATĂ / НАША ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ / OUR REAL HISTORY
Alexandru AMITITELOAIE
Poziţia dascălului naţional Nicolae Iorga faţă de răscoala din 1907
Radu MOŢOC
Regele Carol I
Andrei BUTUCENEANU
Un martor temerar la fărădelegile comuniste
CHIŞINĂU – 575 / КИШИНЭУ – 575 / CHIŞINĂU – 575
Iurie COLESNIC
Cluburile Chişinăului de ieri şi mai puţin de azi…
Mihail SLOBOZIANU
(Ne)recunoştinţa urmaşilor
Oraşul natal în creaţia liceenilor
REMEMBER
Vlad POHILĂ
Figură emblematică a intelectualităţii din Basarabia anexată Uniunii Sovietice
BREVIAR BIBLIOGRAFIC / ОБЗОР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ НОВИНОК / BIBLIOGRAPHIC BREVIARY
Taisia FOIU, Vlad POHILĂ
O lucrare biobibliologică sortită succesului
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Lidia KULIKOVSKI
Simbolul apartenenţei de breaslă, simbolul profesionistului integral. Un portret bibliografic
Vlad POHILĂ
Fenomenul informaţional pus în faţa interdisciplinarităţii, transdisciplinarităţii şi multidisciplinarităţii
Valeriu RAŢĂ
De veghe în Templul Cunoaşterii şi Înţelepciunii
Vlad POHILĂ
Rodnică valorificare a (în)semnelor vechii culturi româneşti
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Nicolae RUSU
Romanul ca un preludiu
Tamara COTOMAN
Recordmenii fotbalului moldovenesc
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / PRESS REVIEW
Ludmila CORGHENCI
Libraria – pro studiul şi cercetarea în bibliologie
IN MEMORIAM
Îngerii l-au strigat pe „frumosul nebun al marilor oraşe”
Fănuş NEAGU
Hoitarii
Ultima vamă a lui Serafim Saka
MISCELLANEA
Tamara GORINCIOI
Reîntoarcerea dacilor sau istoria românilor între adevăr şi uragane
Ana SOFRONI
Un bun creştin e şi un om bine educat