Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Şi totuşi, şi la noi se mai citeşte
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
Biblioteconomia în lumea virtuală
Ludmila PÂNZARU
Extinderea serviciilor de bibliotecă
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
Biblioteca publică multiculturală
DOCUMENTE / ДОКУМЕНТЫ / DOCUMENTS
MANIFESTUL BIBLIOTECILOR MULTICULTURALE IFLA
ANUL IMAGINII / ГОД ИМИДЖА / IMAGE YEAR
Tatiana ŞATRAVCA
ANUL IMAGINII / ГОД ИМИДЖА / IMAGE YEAR
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Lina IFTODI
Săptămîna uşilor deschise – un frumos prilej de revedere între prieteni
EVENIMENTE CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Valeriu RAŢĂ
Nebănuitele preocupări ale Ninelei Caranfil
Raia ROGAC
Din Silaba sufletului – o sărbătoare pentru suflet
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Valentina CIOBANU
Programe şi activităţi de promovare a bibliotecii şi a lecturii pentru copii
Larisa PETCU, Lidia Rusu
Biblioteca „Petre Ştefănucă” – reper durabil al vieţii spirituale la Ialoveni
MALURI DE PRUT / ПРУТ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РЕКА / PROUTE, THE UNION RIVER
Radu MOŢOC
Biblioteca „Ion I.C. Brătianu”
Constantin RUSANOVSCHI
Am fost şi noi la Cania...
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
Jenica TABACU
Etymologicum Magnum Romaniae, un vis neîmplinit
CARTEA PE GLOB / КНИГА НА ГЛОБУСЕ / ROUND THE WORLD
Vlad POHILĂ
Leons Briedis, meşter mare zidar de punţi spirituale
Leons BRIEDIS
Există o uimitoare unitate de limbă şi spirit a românilor din toate provinciile istorice...”
Poeme de toamnă
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Nicolae RUSU
Canonul criticii revoluţionariste
Claudia PARTOLE
Dublă cetăţenie...
Constantin BOBEICĂ
Dulce-amară, Bucovină
Анна БАЦМАНОВА
Не детективный роман, но читается она не менее увлекательно
ISTORIA NOASTRĂ ADEVĂRATĂ / НАША ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ / OUR REAL HISTORY
Ioan-Aurel POP
O aniversare inventată
ANIVERSĂRI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Vlad POHILĂ
A rîde şi a plînge evreieşte
Valeria MATVEI
Un talent românesc în serviciul culturii franceze şi universale
Ecaterina NEDZELSCHI
Valentin Wojciechowski: 100 de ani de la naştere К столетию арх
Madlena PUŞCAŞU
Artistul care ne-a întemeiat şcoala de instruire estetică naţională
Maria-Natalia ŞVEŢ
De mică îi era drag teatrul...
TINERE SPERANŢE / МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ / THE NEW TALANTS
Dumitru MĂLAI
Consacrarea unui „Monstru Sacru”
Daniela PAPUC
Nedefinire. Virusul unui suflet
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ortansa TUDOR
Un album ce mi-a trezit tulburătoare nostalgii...
Ionel CĂPIŢĂ
Omul din Grădina Maicii Domnului
REMEMBER
Constantin ADAM
„Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie...”
IN MEMORIAM
Gheorghe Dinică (1934–2009)
VARIA
Prima Bibliotecă Digitală Mondială
O lecţie de filozofie „populară”
Cuvinte şi imagini (Valeriu RAŢĂ)
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale – 2010