Biblio Polis - Vol. 2 (2002) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BILANŢ / ИТОГИ/ REVIEW
Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul Relaţii Publice, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
La mijloc de an aniversar
POLITICI DE BIBLIOTECĂ / БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА / LIBRARY POLICIES
Priorităţile profesionale IFLA
IFLA: Bibliotecile şi libertatea intelectuală
SONDAJ ANIVERSAR/ Социологический опрос к юбилею / Anniversary poll
Rubrică susţinută de Stela GÂSCĂ
1. Ce a însemnat biblioteca în viaţa Dvs.?
2. Ce-aţi putea spune despre Biblio teca Municipală, care în octombrie sărbăto reş te 125 ani ?
CTITORI DE CARTE/ Книжные издатели / Book Authors (Book Publishers, Book Founders)
Dorina RUSANOVSCHI
Întreprinderea editorial-poligrafică Ştiinţa
TEORIE / ТЕОРИЯ / THEORY
Nelly ŢURCANU
Din istoria serviciilor de referinţe
Natalia GOIAN-SENOCOSOV
Catalogul pe subiecte – verigă importantă în sistemul de cataloage
RESTUTIO
Traian BRAD
În căutarea idealului cultural
ESEURI / ЭССЕ / ESSEYS
Dumitru PĂSAT
Limba română – obiect de studiu şi cercetare în lume
ARHIVA LITERARĂ/ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ / THE LITERARY ARCHIVE
Vasile MALANEŢCHI
"Am rămas în casa băt râ nească …cu amintirile şi cu durerile tuturor"
EVENIMENT / СОБЫТИЯ / EVENT
Lidia KULIKOVSKI
Biblioteca Naţională – trecutul şi prezentul nostru
ANIVESĂRI / ЮБИЛЕИ / ANNIVERSARIES
Mihai Cimpoi la 60 de ani
Lidia KULIKOVSKI
Camera Naţională a Cărţii – instituţie de interes naţional
DIVERSIFICAREA SERVICIILOR / РАЗНООБРАЗИЕ УСЛУГ ДЛЯ ЧИТАТАЛЕЙ / DIVERSIFIACTION of LIBRARY SERVICES
Tamara MALANEŢCHI
Consideraţii pe marginea activităţii Taberei de Lectură pentru copii de la Biblioteca "Alba Iulia" (iunie-iulie 2002)
Валентина ТИХОМИРОВА
Конференция о проблемах школьной адаптации в библиотеке
PEGAS / ПЕГАС / PEGAS
Alexandru-Horaţiu FRIŞCU
EX LIBRIS / ЭКСЛИБРИС / EX LIBRIS
Alexandru-Horaţiu FRIŞCU
CARTEA PE MERIDIANE / Книга на планете / The Book on the World
Alexandru-Horaţiu FRIŞCU
DIVERTIS-CLUB / КЛУБ РАЗВЛЕЧЕНИЙ / DIVERTIS-CLUB
Staţi şi reflectaţi!
Ce spun alţii, mai înţelepţi ca noi..
PENTRU AGENDA DVS. / ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ / FOR YOUR AGENDA
Calendarul aniversărilor culturale