Biblio Polis - Vol. 25 (2008) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Ce-i de făcut în societatea cunoaşterii?
BILANŢ / ИТОГИ / REVIEW
Dr. Lidia KULIKOVSKI, director general
BM - instituţia comunitară, culturală, informaţională preferată a chişinăuianului
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Mariana HARJEVSCHI, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bibliotecă
DOCUMENTE / ДОКУМЕНТЫ / DOCUMENTS
Dr. Florin ROTARU, director general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

PROIECT DE COLABORARE
între asociaţiile română şi franceză în materie de dezvoltare
a competenţelor şi a certificării profesioniştilor români
în domeniul documentării şi al bibliot
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИА-ЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Elena DABIJA, director CAIE
Mihai Eminescu – sens, timp şi devenire istorică
Raia ROGAC
Grigore Vieru: om al anului şi al dragostei
ANUL LECTURII / ГОД ЧТЕНИЯ / YEAR OF LECTURE
Dr. Lidia KULIKOVSKI
Tinerii şi „zăbava cetitului”
(Consemnare: R. ANDREI)
Modelarea spirituală prin carte
Olga ALEXEEV, studentă, an. II, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, USM
Datorită unei proze deprimante, am putut depăşi o stare de depresie...
Ольга МЕДВЕДЬ / Olga MEDVEDI, зав. отделом искусств библиотеки им. М.В. Ломоносова
Люди и книги: 20 лет спустя
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
Ioan MÂNĂSCURTĂ
Hasdeu cel Mare
A PROPOS
(Vl. P.)
Înălţarea spre Hasdeu a lui Ioan Mânăscurtă
Violeta PUŞNEAC, studentă, anul III, Facultatea de Litere, USM
Bogdan Petriceicu Hasdeu – Eugeniu Coşeriu: schimbări de optică asupra limbajului poetic
FILE DE ISTORIE / СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / HISTORY
Mihai Taşcă, doctor în drept, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Votul din 27 martie 1918 al Sfatului Ţării şi schimbarea la faţă a Basarabiei interbelice
A PROPOS
(Vlad POHILĂ)
Ce nu se poate uita nici peste 90, nici peste 100 de ani
(Simple reflecţii jurnalistice pe marginea zilei de 27 Martie 1918)
Silvia GROSSU, doctor în istorie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, USM
O revistă a luminării noastre spirituale şi naţionale
100 de ani de la lansarea publicaţiei „Luminătorul”
ANUL TINERETULUI TALENTAT / ГОД ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ / YOUNG’S YEAR
Veronica FURTUNĂ, cl. a XII-a „A”, Liceul „Petru Zadnipru”, Chişinău
“În lume-atît de singur şi-atîta de strein...”
Vasile CRUDU, cl. a XII, Liceul „Mihail Sadoveanu” din Călăraşi
La cumpăna dorului
(Vl. P.)
„UN PRIETEN APROPIAT... CARE ÎNCEARCĂ SĂ MĂ ÎNŢELEAGĂ: POEZIA”
(Vl. P.)
IMPACTUL BENEFIC AL SIMBIOZELOR SAU ADRIAN, CREATORUL POLIFONIC
DIALOGURI CULTURALE / ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ / CULTURAL DIALOGS
Consemnare: Raia ROGAC
SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ROMÂNEASCĂ – UNITATE ÎN DIVERSITATE
Iaşi, ediţia a XVI-a
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
(Vlad POHILĂ)
Standardele Valentinei Turvinenco
Elena ŞENDREA, bibliotecar principal, DRP al BM „B.P. Hasdeu”
Gânduri aniversare pentru diriguitoarea relaţiilor cu publicul
Theodor CODREANU
Povestitorul
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Vlad POHILĂ
Pelerin prin românime
L. D.
PROFESORUL VASILE ŞOIMARU PRINTRE ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI
Claudia PARTOLE, scriitoare
Cu Iaşii în inimă...
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Claudia PARTOLE
Despre cel care a intuit calea veşniciei...
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Sergiu COGUT, student, Facultatea de filologie, UPS „Ion Creangă”
Viziunea filosofică a lui Martin Buber asupra dialogului
IN MEMORIAM
Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Omul din împărăţia cărţilor
Dinu RUSU
Primăvara chitarelor care plâng
CRONICAR
Răpus de inimă, ne-a părăsit George Pruteanu...
A plecat la ceruri pictorul Sabin Bălaşa
VALORI PERENE / ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ / PERPETUAL VALUES
Tamara GORINCIOI
După un secol şi ceva, marele arheolog Ion Suruceanu, străin la el acasă
DIVERTIS-CLUB
Irina CONDREA, Dr. hab. prof. univ., USM
„Mărul de aur” din cea mai mare bibliotecă a Rusiei
Vlad POHILĂ
Liviu Hâncu, pe o cărare în urcuş a picturii
Larisa SÂRBU, studentă, an. I, USM, Jurnalism şi Comunicare, Activitate editorială
Citesc postmodernism
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ/ FOR NOTES
2008 Decenii, Ani, Aniversări, Luni, Săptămâni, sărbători tradiţionale, naţionale, zile internaţionale (mondiale), comemorative şi profesionale