Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Arta de a scrie pentru cititori
BILANŢ / ИТОГИ / REVIEW
Dialog post-aniversar cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general al BM „B. P. Hasdeu”
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a marcat 130 de ani...
CRONICĂ /ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
Genoveva SCOBIOALĂ, manager Departamentul Marketing
Două concursuri inedite, mai mulţi lauri pentru tinere talente
Vl. PRISĂCARU
Trec anii, însă contribuţiile rămîn
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Elena BUTUCEL, director, BP „Ovidius"
Publicul cititor şi potenţial al bibliotecilor
Alexandru Horaţiu FRIŞCU, bibliotecar, scriitor
„Hibridizarea” bibliotecii - rod al vieţii ori „sîmbure-al pieirii”?
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Tatiana FIODORUC, manager, Departamentul Relaţii cu publicul
Chişinăul citeşte mereu cărţi noi
Elena CEBOTARI, director BP „Liviu Rebreanu”
Biblioteca „Liviu Rebreanu” – deschidere către întreaga comunitate municipală
Liviu REBREANU
Puterea credinţei
Ecaterina NEDZELSCHI, şefa filialei „A. Mickiewicz”
Biblioteca „Adam Mickiewicz” vă aşteaptă
Ирина СПИЦЫНА / Irina SPIŢÎNA, директор библиотеки им. М.В. Ломоносова
Читающие дети - читающая нация
DIALOGURI PROFESIONALE / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ / PROFESSIONAL DIALOGS
(Consemnare: Mariana HARJEVSCHI)
Mirela Roznovschi: „Creativitatea nu are graniţe...”
VALORI PERENE / ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ / PERPETUAL VALUES
Victor PETRESCU, director, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Târgovişte
Petru Movilă, în slujba Ortodoxiei Răsăritene
Tatiana COSTIUC, Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, Cluj
O carte mare cu destin de om
ANUL NAŢIONAL MIRCEA ELIADE / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОД МИРЧИ ЭЛИАДE / NATIONAL YEAR MIRCEA ELIADE
Constantin CREŢU, student, an. I, USMF „N. Testemiţeanu”
Introducere la Eliade, Ionesco şi Cioran
ANUL EUGEN DOGA / ГОД ЭУДЖЕНА ДОГИ / YEAR EUGEN DOGA
(Selecţie de Luminiţa DUMBRĂVEANU)
Aprecieri, referinţe, amintiri despre maestru
Viorica CUCEREANU
Eugen Doga. Compozitor, academician
ITINERARELE FRĂŢIEI / МАРШРУТЫ БРАТСТВА / FRIENDSHIP`S ROUTE
Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare…
VLad POHILĂ
Mînaţi de dor pentru al Bucovinei nord
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
(Lidia KULIKOVSKI)
Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice
(Ludmila PÂNZARU)
Breviar bibliografic
(Ion ŞPAC)
Dinastie de cărturari bibliografiaţi
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / JOURNAL`S REVIEW
(Lidia KULIKOVSKI)
“Lectura”
(L. ATAMANU)
"Rafturi"
(Lidia ANDRONIC)
“Lumina cărţii”
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ludmila DOROŞENCU
Podurile de flori mai sunt trecătoare
Maria CUDLENCO, directorul Bibliotecii Publice, managerul CCAII
Copiii şi părinţii învaţă
Aurica Florea, educatoare, Natalia Budeanu, Veronica Hîncu, Liliana Pascal, Ecaterina Schiţanu
Duminici minunate
Larisa BULAT, bibliograf, BNRM; Ludmila BULAT, publicistă
Încă o bibliotecară împătimită de ştiinţă
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Tatiana VERDEŞ, doctorandă, USM, Facultatea de Litere
Adevăruri în numele dragostei de Neam şi Patrie
Vlad POHILĂ
Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii
Gheorghe PÂRLEA
Un destin, via Dachau şi Erfurt
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Sergiu COGUT, student, Facultatea de filologie UPS „Ion Creangă”
Mihail Bahtin, savant de talie universală
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ/ FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale 2008