Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Biblioteca văzută din interior
DE HRAMUL ORAŞULUI / ДЕНЬ ГОРОДА / THE TOWN’S DAY
Vl. PRISĂCARU
Două evocări, două „vase comunicante”
Tîrgul basarabean al anilor ’30 şi talentul literar al lui Al. Robot
Al. ROBOT
Zgomotele Chişinăului
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Victor PETRESCU, director BJ „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte
Bibliotecile ca structuri organizaţionale
VIAŢA BIBLIOTECII / ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ / LIBRARY`S LIFE
Taisia FOIU, CID “Chişinău”
CID – un deceniu în serviciul comunităţii chişinăuiene
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
Activitatea CID „Chişinău” în cifre (L.P.)
Valentina TURVINENCO, şefă Serviciu de carte germană al BM “B. P. Hasdeu”
Propagator dezinteresat al valorilor spirituale germane
(L.P.)
Catalogul electronic al BM
ITINERARELE FRĂŢIEI / МАРШРУТЫ БРАТСТВА / BROTHER’S ITINERARIES
Dr. Lidia KULIKOVSKI
125 de ani de lectură publică la Brăila
BIBLIOLOGI DE SEAMĂ / ЗНАМЕНИТЫЕ БИБЛИОЛОГИ / GREAT THEORISTS OF BIBLIOGRAPHY
Genoveva SCOBIOALĂ, manager, departamentul Marketing
Ioan Bianu - „un mare suflet şi un mare exemplu”
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
(G.S.)
Ioan Bianu şi Alexe Mateevici
(G.S.)
Ioan Bianu, receptiv la toate cele arătate, la 20 aprilie 1913 îi scrie lui Artur Gorovei următoarea scrisoare:
REMEMBER / НЕЗАБЫВАЕМОЕ / REMEMBER
Ion ŞPAC
Ne-a părăsit, copleşit de frumoase proiecte de creaţie... (Vlad Chiriac * 1936-2005)
DIALOGURI MAGISTRALE / ДИАЛОГИ О КНИГАХ / MAGISTRAL DIALOGUES
Matei Călinescu: „Există o vocaţie de cititor, apropiată de cea de scriitor...”
OMAGIERI / НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ / CONGRATULATIONS
Lidia KULIKOVSKI
Trăirea prin bibliotecă şi carte, pentru bibliotecă şi carte
Dr. Claudia SLUTU-GAMA, şefa Sectorului carte rară şi veche, BŞC a AŞM
Al nostru bun dascăl, coleg şi prieten de la Bucureşti
Lidia KULIKOVSKI
Gînduri aniversare pentru Elena Roşca
CARTEA PE GLOB / КНИЖНЫЙ ГЛОБУС / THE BOOK ON THE GLOBE
Vlad POHILĂ
Dualul ex-iugoslav: ieri şi azi, posibil şi mîine...
NOTE DE DRUM / ПУТEВЫЕ ЗАМЕТКИ / TRAVEL NOTES
Dr. Lidia KULIKOVSKI
Prin Polonia: Biblioteca Naţională, sanctuar al spiritului polon
EMINESCIANA / ЭМИНЕСЧИАНА / EMINESCIANA
Ştefan POPOVICI, anul III, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova
Destinul Basarabiei în publicistica eminesciană şi în cea din R. Moldova
FILE DE CRONICĂ / НАША ЛЕТОПИСЬ / CRONICS
Silvia Grossu, doctor în istorie, conferenţiar, Catedra Comunicare, USM
Basarabia – prima publicaţie în limba română la est de Prut
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Мирослава МЕТЛЯЕВА, поэтесса, переводчица
Немного о Книге книг
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
Vl.P.
... Între cuvintele proprii şi cuvinte tălmăcite<
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOK
Vlad POHILĂ
Apar şi la noi manuale în domenii de strictă specializare
Taisia FOIU, CID „Chişinău”
Breviar bibliografic
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Vlad POHILĂ
Ultima carte a Mioarei Avram
Tamara GORINCIOI
Un testament iorgian artistico–filozofic, valabil peste timpuri
Vl. PRISĂCARU
Ora eseisticii de vîrf într-o eră barbară
Nicolae RUSU
Maistru, dar şi calfă
Sergiu COGUT, student, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău
Un „roman” dedicat Oraşului nopţilor albe
DIVERTIS-CLUB / ДИВЕРТИС-КЛУБ / DIVERTIS-CLUB
Alexei DIMITROV, student la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, anul II, Universitatea de Stat din Moldova
Lectura în spaţiul nostru
Lidia KULIKOVSKI, dr. conf. univ.
Ipoteze provocatoare
MOMENT POETIC / ЛИРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН / POETICAL MOMENTS
Claudia SLUTU-GRAMA
Versuri noi
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
Vl. P.
O scriitoare rară, printre cărţi rare
CAFENEAUA LITERARĂ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП / LITERARY VARIETIES
Alexandru Horaţiu FRIŞCU
Spovedanii scriitoriceşti
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ/ FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale 2006