Biblio Polis - Vol. 28 (2008) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Cartea, un lucru scump
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana COŞERIU, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Voluntariatul – o dimensiune prioritară pentru dezvoltarea unei biblioteci prospere
Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul Marketing
În căutarea unui echilibru informaţional
Olesia COBLEAN, doctorandă, lector universitar, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM
Unele aspecte evolutive ale bibliotecii în perioada de tranziţie spre societatea democratică
ANUL LECTURII / ГОД ЧТЕНИЯ / YEAR OF LECTURE
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general BM „B.P. Hasdeu”
Autorul şi cititorul Hronicului – în aceeaşi barcă
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Tatiana FIODORUC, manager, Departamentul Relaţii cu publicul
Chişinăul citeşte o carte – 2008
R. ANDREI
Triplă sărbătoare pentru familia Grama
Raia ROGAC
Biblioteca Publică Liviu Rebreanu – farmacie a sufletului
Barometru / БАРОМЕТР / BAROMETER
Татьяна ИСКИМЖИ, гл. библиотекарь библиотек%u
МОЛОДЕЖЬ, КНИГА И ИНТЕРНЕТ – ДРУЗЬЯ!
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
Pompiliu CONSTANTINESCU
Salonul lui Hasdeu
Mihai PAPUC
Noi ediţii Hasdeu la ,,Ştiinţa”
Violeta PUŞNEAC, studentă, anul IV, Facultatea de Litere, USM
B.P. Hasdeu în viziunea contemporanilor şi modul în care poate fi receptat
ANUL TINERETULUI TALENTAT / ГОД ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ / YOUNG’S YEAR
Elena VULPE, director BP „O. Ghibu”
Campania „Lectura – un mod de viaţă”
FILE DE CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Drd. Tatiana COŞERIU, director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”, preşedinte al Filialei Municipale Chişinău a ABRM
Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova: bilanţuri şi perspective
Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul Marketing
„Doina” lui Eminescu caligrafiată de tineri plasticieni
DIN PROVINCIE / НАМ ПИШУТ / FROM PROVINCE
Maria CUDLENCO, managerul Bibliotecii Publice Crihana Veche, Cahul
Biblioteca vine la tine cu prieteni şi cu cărţi
Eugenia GUŢANU, director BPO „Ion Creangă”, Floreşti
Un scriitor în vizită la copiii de la baştină
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI
Bibliologie românească
Vlad POHILĂ
Totul despre comunicare, de la „a-rond” – pînă la „zvon”...
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI
Un proiect editorial reuşit
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Dinu MIHAIL
Toamna maurului, cu aur şi busuioc
CARTEA PE GLOB / КНИГА НА ГЛОБУСЕ / ROUND THE WORLD
Vlad POHILĂ
Armenii, un alt popor al cărţii
V. Prisăcaru
S-a călătorit George E. Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel (V. PRISĂCARU)
Svetlana VIZITIU
Grigore Grigoriu: „Zilele din palmă-n cer îmi zboară”
Claudia PARTOLE
Trandafiri pentru Lilli Promet
Ludmila BULAT
Se trec vechii intelectuali…
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ludmila DOROŞENCU
Despre coréctori, cu plecăciune...
Raia ROGAC
Mai întîi a fost... biblioteca (Cu Marcela Mardare la o şuetă aniversară)
Е. ЧЕХОВСКИХ, зав. библиотекой СШ № 85, г. Кишинэ%u0
СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / JOURNAL’S REVIEV
Е. ЧЕХОВСКИХ, зав. библиотекой СШ № 85, г. Кишинэ%
Curier cultural şi profesional tîrgoviştean
Vlad POHILĂ
Stare de urgenţă – o necesitate pentru starea culturii noastre
Nicolae RUSU
Deşteptarea fiilor rătăcitori
Valeriu RAŢĂ

CINE? CE?
(Verificaţi-vă cunoştinţele de cultură generală*)

cu Alex DIMITROV
Să mai şi rîdem...
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR CULTURALE – 2009
(Date remarcabile şi memorabile – decenii, ani, luni, săptămâni, zile internaţionale / mondiale, comemorative şi profesionale, aniversări, sărbători tradiţionale şi naţionale)