Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
EMINESCIANA 2016 / EMINESCIANA 2016 / ЭМИНЕСЧИАНА 2016
Galina MARTEA
Eminescu – identitate literară universală cu rădăcini spirituale româneşti

Luând în considerație cuvintele lui Tudor Arghezi „Fiind foarte român, Eminescu este universal”, aș spune că „universalitatea eminesciană și universalitatea operei lui Eminescu este o realitate vie, plină de valori, ce are la bază spiritul românesc original”. Universalitatea eminesciană, fiind cu rădăcini românești, este lumea cuprinsului prin care poetul a reușit să descrie cu multă pasiune și inteligență procesele afective, intelectuale, morale și voliționale ale omului. Respectiv, prin forma universală a trăirilor spirituale, Eminescu atinge realitatea care desemnează tot ceea ce există efectiv prin categoria filozofică a timpului. Eminescu, fiind spirit din spiritul românesc, prin inteligența și ideile sale, a promovat cultura neamului românesc, astfel, devenind parte componentă a culturii universale. Deci, opera eminesciană, corelată cu cultura universală și viceversa, formează un întreg care este definit prin identitatea universală. Prin urmare, putem confirma încă o data, de mii și mii de ori, că Eminescu este identitatea universală cu opera eminesciană universală, iar identitatea românească este inima prin care bate spiritul românesc al unui poet de mare valoare universală. În acest context, marele scriitor român, critic și istoric literar, Vladimir Streinu menționa, că opera lui Eminescu este „actul de identitate universală al neamului nostru”.
Cuvinte prețioase!
Prin personalitatea omului și a poetului Eminescu s-a întemeiat un model de creație literară – poezia originală, care a îmbogățit literatura română și cea universală la cele mai înalte valori. Valori, care vor fi mereu autentice atât pentru poezia și literatura clasică, cât și pentru poezia și literatura contemporană. Astfel, personalitatea poetului Eminescu face parte din personalitatea omului Eminescu, ca identitate individuală și socială. Omul-poetul este aceeași identitate și personalitate. Totul se corelează prin definiția personalității și a identității, ca formă și valoare în existența umană. De aceea, este firesc să corelăm personalitatea Eminescu cu identitatea poetului Eminescu. Prin personalitatea și identitatea sa, Eminescu este un simbol prin care poporului român i s-a atribuit cea mai frumoasă imagine în literatura universală. El va rămâne veșnic un rege al poeziei și un simbol al creației autentice atât în literatura română, cât și în literatura universală.
Iar pentru generația contemporană, Eminescu trebuie să fie același simbol ce reprezintă integritatea și bogăția spirituală a națiunii române. Astfel, Eminescu trebuie comemorat mereu, ca pe cea mai distinsă și integră personalitate literară a poporului român, iar opera eminesciană urmează a fi citită și studiată de toate generațiile, de la copii, adolescenți și tineri – până la persoanele de vârsta a treia. Eminescu este și va fi pentru totdeauna opera literară cu un rol aparte în literatura română și universală, pentru națiunea română, care știe să determine corect valoarea spirituală a unui poet. Pentru poporul român, pentru românii de pretutindeni, ziua de 15 ianuarie este o zi prin care se sărbatorește aniversarea marelui poet Eminescu, ca expresie a culturii naționale românești, fiind obiectul unei justificate mândrii naționale pentru identitatea eminesciană și pentru identitatea universală a operei eminesciene. Această zi este pentru poporul român nu numai o zi de sărbătoare, dar și o zi a meditației despre problemele actuale cu care se confruntă națiunea, poporul român din Basarabia și toți românii de pretutindeni; despre factorii ce țin de reîntregirea poporului român care mai continuă să existe ca o unică națiune, dar separată în două state; despre faptul cum trebuie să fie construită identitatea neamului axată pe valori autentice morale și spirituale. Este o zi de adâncă cugetare centrată pe valori identitare și conștiință națională, procese atât de importante în dezvoltarea omului și a societății. Valori identitare, care sunt punctul de referință în cultura oricărei națiuni.
Sursa: http://www.art-emis.ro/cronica/cronica-literara/3319-eminescu…