Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / OUR colleagues / У НАШИХ КОЛЛЕГ
Lidia SITARU
Bibliotecarii – călăuzele apicultorilor spre standarde europene

Asociaţia Apicultorilor din raionul Orhei a devenit recent liderul incontestabil al modernizării apiculturii din Republica Moldova. Mai mult decât atât, Asociaţia este considerată şi cel mai ambiţios centru de racordare a apicultorilor din R. Moldova la standardele europene de calitate prin diversificarea modalităţilor de producere, de comercializare şi valorificare constructivă a produselor de apicultură. Noi, colaboratorii Bibliotecii publice „A. Donici”, care este şi Centru de Formare Regională a Programului Novateca, finanţat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates” şi implementat de „IREX Moldova”, suntem deosebit de mândri de faptul că anume noi am contribuit semnificativ la acest proces inovativ, care apropie apicultorii noştri de standardele europene în domeniu. Prezentarea noastră vine să scoată în evidenţă meritul semnificativ al bibliotecii în acest proces inovativ de importanţă naţională. De asemenea, sperăm ca experienţa noastră să fie preluată şi de alte biblioteci, mai ales de bibliotecile din zonele rurale. Cunoaştem faptul că în Ucraina, şi în special în Carpaţi, este o tradiţie seculară de producere a mierii şi poate prin această prezentare vom identifica şi noi unele oportunităţi de cooperare între bibliotecile care au parteneriate cu apicultorii.
În cadrul prezentării ne vom referi la modul în care am identificat dificultăţile cu care se confruntă apicultorii, la identificarea necesităţilor lor de formare, la modul în care biblioteca noastră a contribuit la perfecţionarea profesională a apicultorilor, la modul în care biblioteca a deschis noi oportunităţi pentru apicultori şi la aspiraţiile de asigurare a durabilităţii inovaţiei menţionate. Deci, să vedem pas cu pas cum am realizat acest succes de modernizare.
Pentru societate apicultura are o importanţă primordială atât prin aportul ei la menţinerea echilibrului ecologic şi biologic în natură, cât şi prin produsele directe ale stupului. Apicultura este practicată în R. Moldova din pasiune de circa 4500 de apicultori de diferite profesii şi categorii profesionale. În raionul Orhei sunt oficial înregistraţi 117 apicultori, 75-80 mii familii de albine, în anul 2015 ei au colectat 50 tone de miere. În baza acestei informaţii se poate crea o imagine iluzorie despre apicultură – apicultura este o ramură necesară şi prosperă în zona de Codru, centrală a R. Moldova, unde este amplasat şi raionul Orhei. Cu aceste idei iluzorii ne-am dus la expoziţia cu vânzare de miere organizată de Asociaţia Apicultorilor din Orhei în cadrul Hramului or. Orhei. Din discuţiile cu apicultorii am constatat că ei se confruntă cu un şir de dificultăţi în producerea şi mai ales în comercializarea mierii. Astfel, am aflat că în ultimul timp s-au modificat maladiile şi vătămătorii care afectează albinele. Apicultorii nu prea ştiu cum să facă faţă noilor provocări. Apicultorii întâmpină dificultăţi semnificative şi la comercializarea mierii. Piaţa este invadată de fel de fel de produse contrafăcute sau produse aduse din China care sunt mai ieftine comparativ cu produsele autentice ale apicultorilor. Este regretabil, dar consumatorii nu prea pot face diferenţa dintre un produs autentic şi un produs contrafăcut în domeniul apiculturii. Din aceste considerente, apicultorii sunt nevoiţi să scadă preţurile sau chiar să micşoreze cantitatea de produse. În privinţa exporturilor, apicultorii noştri stăteau prost de tot. Ei nici nu ştiau care sunt procedurile de iniţiere a pregătirii mărfurilor pentru export, care sunt standardele pe care trebuie să le respecte, care sunt procedurile de certificare şi atestare a produselor. Analizând toate necazurile apicultorilor, am constatat că în mare parte ele sunt cauzate de informarea modestă a apicultorilor cu tendinţele moderne în apicultură, de lipsa de abilităţi de a-şi promova produsele, de lipsa de abilităţi de a informa consumatorii despre avantajele propriilor produse, lipsa totală a competenţelor de a utiliza tehnologiile moderne în promovare. Astfel, colaboratorii bibliotecii au ajuns la concluzia că pot ajuta apicultorii să îmbunătăţească situaţia.
Am propus Asociaţiei Apicultorilor să delege opt persoane, inclusiv o persoană din raionul vecin, Rezina, pentru a iniţia un program de formare cu ei. Am realizat o şedinţă de clarificare a situaţiei cu aceşti apicultori. Am analizat cu multă atenţie dificultăţile cu care se confruntă ei şi am trasat împreună un plan de formare pentru apicultori. Astfel, a fost iniţiat SNB „Apicultorul modern”. Ulterior, bibliotecarii, împreună cu cel mai tânăr apicultor din Orhei Eugen Turcin, au elaborat un curriculum special pentru acest grup, curriculum care a fost realizat în incinta Centrului Regional de Formare edificat în biblioteca noastră cu suportul programului Novateca.
Prima etapă a formării a constat în dezvoltarea competenţelor apicultorilor de a folosi TI. Am început cu folosirea computerului şi dezvoltarea competenţelor în utilizarea programului Word. Un deosebit interes au manifestat apicultorii faţă de sesiunile dedicate internetului. Ei au învăţat cum să găsească informaţiile referitoare la protejarea albinelor de maladii şi vătămători, la recomandările de sporire a productivităţii albinelor. În cadrul acestor activităţi am analizat împreună cu apicultorii care sunt standardele moderne pentru produsele de apicultură şi în mod special standardele pentru exportul mierii în UE. Apicultorii au conştientizat că au foarte mult de lucru pentru a moderniza ramura lor şi de a racorda practica lor la exigenţele contemporane. În scopul facilitării acestui proces, apicultorii au decis să organizeze un forum online specializat pe domeniul de apicultură. În acest scop, bibliotecarii au ajutat apicultorii să deschidă site-ul www.nectaris.md şi să înveţe să gestioneze acest site. Prin intermediul site-ului, apicultorii au deschis forumul online. Prin intermediul forumului apicultorii făceau schimb de informaţii referitoare la domeniul lor profesional. Cel mai discutat subiect pe forum era legat de îngrijirea şi protejarea albinelor. De asemenea, fiecare participant şi-a deschis conturi de email, Skype şi Facebook.
Ulterior, bibliotecarii au dezvoltat pentru apicultori un modul referitor la modalităţile moderne de marketing. Apicultorii au fost instruiţi cum să analizeze necesităţile consumatorilor, cum să răspundă la cererile de pe piaţă, cum să promoveze activ produsele lor şi cum să educe consumatori fideli ai produselor respective. Apicultorii au fost învăţaţi cum să folosească computerul şi internetul pentru un marketing mai eficient. Site-ul apicultorilor a fost îmbogăţit cu posibilităţi de achiziţionare sau comandare online a accesoriilor de apicultură. De asemenea, pe site a fost inclusă oportunitatea de comercializare online a produselor de apicultură. Complementar, fiecare participant la programul de formare a fost învăţat cum să-şi promoveze individual produsele sale prin intermediul Facebook, prin expedierea scrisorilor informative către consumatori prin email, prin conversaţii directe cu diferiţi consumatori prin Skype. Astfel, promovarea apicultorilor a început să se realizeze atât la nivelul Asociaţiei prin intermediul site-ului www.nectaris.md, cât şi individual prin intermediul reţelelor de socializare.
Ca efect al celor realizate vizibilitatea şi influenţa apicultorilor a sporit considerabil. Au sporit şi veniturile apicultorilor, de exemplu, apicultorii Ion Brăilă, din s. Selişte, şi Ana Melnic, Rezina, în anul 2015 au realizat produse de apicultură în valoare de 2000 euro.
Pentru consolidarea succeselor partenerilor noştri am decis să le oferim şi un scurt training ce s-ar referi la fortificarea Asociaţiei şi la realizarea unor activităţi de advocacy pentru ca apicultorii să fie capabili să-şi apere drepturile sale legitime şi să obţină suportul legitim din partea autorităţilor, să diminueze obstacolele birocratice cu care aceştia se confruntau la oficializarea produselor, să diminueze abuzurile controalelor la care erau supuşi din partea mai multor structuri ale APL. De asemenea, în cadrul acestui modul, împreună cu apicultorii am dezvoltat şi anumite strategii ce ar ajuta Asociaţia apicultorilor să minimizeze efectele negative cauzate de invadarea pieţei cu produse contrafăcute sau cu produse importate pe căi ilicite. Bibliotecarii au recomandat Asociaţiei să certifice produsele lor la Agenţia de Stat pentru protecţie intelectuală pentru a obţine dreptul de proprietate industrială. Astfel, produsele lor vor avea un grad mult mai avansat de protecţie pe piaţă şi va fi mult mai uşor de completat procedurile pentru a obţine dreptul de a exporta produsele în UE. Procesele respective sunt în plină derulare şi sperăm ca apicultorii să obţină în curând beneficiile deduse din statutul respectiv. Alinierea la standardele europene a apicultorilor devine un beneficiu pentru întreaga comunitate din Orhei. Noi vom avea produse certificate din punctul de vedere al calităţii, vom fi siguri că aceste produse nu prezintă pericole pentru sănătate, corespund normelor ecologice europene, astfel deja îşi certifică produsele cinci apicultori, inclusiv două persoane din raionul vecin, Rezina.
Pentru a contribui mai mult la îmbunătăţirea imaginii Asociaţiei Apicultorilor, a reţine atenţia mai multor cetăţeni la produsele şi serviciile Asociaţiei, a susţine procesele de promovare a produselor apicole, pe data de 1 martie 2015 am organizat ceremonia de absolvire a primei promoţii a serviciului de bibliotecă „Apicultorul modern”. În cadrul ceremoniei am organizat şi o mică expoziţie cu accesorii şi produse de apicultură la care au avut acces toţi utilizatorii bibliotecii. Absolvenţii primei promoţii au primit certificate de absolvire cu succes a cursurilor de formare de care erau deosebit de mândri şi bucuroşi. La rândul său Asociaţia a exprimat mulţumiri bibliotecii pentru aportul enorm în modernizarea apiculturii din raion şi şi-a manifestat intenţia de a colabora şi în continuare cu biblioteca în domeniul formării apicultorilor. Preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din raionul Orhei, dl Ion Brăilă, a menţionat că, graţie colaborării cu biblioteca, la Asociaţie au mai aderat trei apicultori din mediul rural şi doi din mediul urban, care până acum nu ştiau despre existenţa Asociaţiei.
Parteneriatul cu Asociaţia Apicultorilor a fost extrem de benefic şi pentru biblioteca noastră. Astfel, noi am obţinut competenţe de colaborare cu o categorie de cetăţeni care anterior nu prea erau vizitatori frecvenţi ai bibliotecii. Bibliotecarii formatori şi-au dezvoltat competenţe de a elabora curriculumuri nonstandarde, dedicate unei alte categorii sociale decât bibliotecarii. Acest fapt i-a pus pe bibliotecari în situaţia de a-şi îmbunătăţi propriul nivel profesional, de a achiziţiona noi competenţe de dezvoltare curriculară, de facilitare a activităţilor formative cu apicultorii, de diseminare a succeselor obţinute de beneficiarii cursurilor noastre, de marketing al serviciilor de bibliotecă şi de diseminare a succeselor obţinute la implementarea succeselor respective. Am lucrat foarte mult la aceste capitole. De un deosebit folos ne-au fost competenţele achiziţionate de noi în cadrul programelor de formare realizate de programul Novateca, finanţat de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates” şi implementat de „IREX Moldova”. Mai mult decât atât, am dezvoltat o sesiune de informare despre serviciul „Apicultorul modern”, pe care am prezentat-o în cadrul reuniunilor metodice raionale şi a celor organizate de Novateca. Graţie acestor eforturi, serviciul integral sau diferite elemente ale acestuia au fost preluate de mai mulţi bibliotecari din ţară.
Un succes deosebit au obţinut bibliotecarii din oraşul Edineţ, care au reuşit să preia aproape integral experienţa noastră şi astfel au asigurat succese spectaculoase în apropierea apicultorilor din raionul Edineţ la standardele europene în domeniul dat împreună cu apicultorii din raion. Sperăm ca la această iniţiativă să adere treptat şi alte biblioteci.
Dorim să credem că prin această prezentare am reuşit să fim convingători asupra faptului că şi biblioteca poate contribui la racordarea mai rapidă a agenţilor economici (indiferent de domeniul lor de activitate) la standardele europene, contribuind astfel la o integrare mai rapidă a republicii noastre în spaţiul european. Mai mult decât atât, bibliotecarii pot contribui la sporirea imaginii de sine, la sporirea încrederii sociale a angajaţilor din sectorul de producere, la deschiderea de noi orizonturi pentru cei care produc bunuri pentru noi şi pentru întreaga societate. La realizarea acestui deziderat, bibliotecarii pot identifica dificultăţile cu care se confruntă un agent economic, pot dezvolta programe de formare pentru ca acest agent economic să-şi îmbunătăţească nivelul profesional al angajaţilor (mai ales la capitolul ce ţine de accesarea şi valorificarea informaţiei), pot ajuta agenţii economici să valorifice posibilităţile TI la eficientizarea propriilor afaceri, în diversificarea proceselor de marketing şi de diseminare a succeselor obţinute în urma implementării inovaţiilor. Bibliotecarii pot ajuta agenţii economici şi la planificarea strategiilor de advocacy, la diversificarea parteneriatelor, la deschiderea către noi nivele de performanţă.