Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
ANIVERSĂRI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Vlad POHILĂ
Ochiul care aduce emoţii purificatoare

Deși meseria de fotograf în Basarabia poate fi sincronizată cu cea din Rusia, Polonia, Germania, Țările Baltice sau chiar din patria fotografiei, Franța, arta fotografică națională este la noi relativ tânără. Vorba e că o meserie nu dă naștere întotdeauna sau obligatoriu unor opere de artă. Apoi, dacă profesia are slujitori preponderent, masiv, dacă nu exclusiv pe niște străini, oricât de măiestrite ar fi lucrările acestora, este dificil, probabil chiar imposibil să vorbești despre o componentă națională.
Având în vedere aceste raționamente, putem atribui artei fotografice veritabile din R. Moldova o vechime de jumătate de secol, cel mult 60-70 de ani.
Orice licean mai silitor știe cine a stat la leagănul poeziei, prozei, dramaturgiei, muzicii culte, a picturii sau sculpturii naționale. Cu totul alta e situația în ceea ce privește arta fotografică de la noi – aceasta rămâne pentru cei mai mulți o „nebuloasă”, iar „pionierii”, „nașii”, întemeietorii ei, sunt cunoscuți, în cel mai bun caz, de câțiva doctori în studiul artelor sau în istorie.
Nu vom risca să prezentăm aici o listă a maeștrilor ce au pus temelia școlii naționale de artă fotografică. Ne asumăm, în schimb, riscul de a numi, de a prezenta și evidenția pe unul dintre ei: maestrul Mihai Potârniche cu atât mai mult, cu cât dumnealui, dincolo de merite deosebite în domeniu, în primele zile ale anului curent a fost sărbătorit la cea de-a 65-a aniversare. Mai mult: cu 15 ani în urmă, am îndrăznit să lansăm afirmația că M. Potârniche s-a impus, încă din anii ’70 ai secolului trecut, ca un lider al școlii naționale de artă fotografică. Acum reiterăm acea opinie, încercând să ne dovedim dreptatea printr-un sumar portret biografic și de creație, scriere ce ar putea trezi interesul unui număr mai mare de admiratori ai magnificelor opere vizuale surprinse și apoi etalate de maeștri fotografi.
* * *
Cunoscut și apreciat artist fotograf, publicist, Maestru în Artă din Republica Moldova, laureat al Premiului Național al Republicii Moldova în domeniul artelor, Mihai Potârniche s-a născut la 4 ianuarie 1951, în satul Păhărniceni din județul (acum, raionul) Orhei. Face studii la Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău, absolvindu-l în 1970.
Debutează ca reporter foto la ziarul raional Munca pașnică din Strășeni (1970). După satisfacerea serviciului militar (la Kiev, Ucraina), se angajează, în aceeași calitate, la săptămânalul Cultura (ulterior, Literatura și arta). Aici, pe parcursul anilor 1972-1977, a beneficiat de îndrumările, de bunăvoința și de gustul artistic a două personalități: Victor Teleucă, redactorul-șef al publicației, și Dumitru Trifan, pictorul-caricaturist al redacției. Au fost ani decisivi pentru formarea ca publicist și artist fotografic a lui M. Potârniche, încât, dintr-un autodidact în domeniu, în deceniile următoare devine cap de școală națională în arta fotografică, aceasta fiind pe atunci dominată cu strictețe de alogeni care nici nu concepeau prezența în fața lor a unui băștinaș.
Recunoașterea viziunilor și talentelor artistice ale lui M. Potârniche are loc pe mai multe căi: lucrările sale sunt inserate în tot mai multe publicații periodice de la Chișinău, dar și din alte orașe mari din URSS; participă la expoziții de grup ocazionale (din 1970), apoi și tematice; ilustrează cărți de autori valoroși din republică; i se acordă primele distincții pentru măiestrie fotografică; pregătește pentru tipar albume fotografice; este solicitat pentru a participa cu fotografii la expoziții internaționale etc.
Alte repere ale biografiei de muncă a lui M. Potârniche: fotoreporter la cotidianul Moldova socialistă (1977-1979); la agențiile de știri ATEM și TASS (1979-1988); la revista Femeia Moldovei (1988-1990); la revista Moldova (1990-1997); șef al Departamentului „Fotomoldpres” al Agenției Informaționale de Stat „Moldpres” (1997-2004); fotoreporter la revista Moldova (2004-2006); fotograf liber profesionist (2006-2009). Din ianuarie 2010 activează ca director al Departamentului „Foto­moldpres TV” al Agenției Informaționale de Stat „Moldpres”, concomitent fiind și redactor artistic al revistei Moldova etc.
M. Prepeliță este autorul unor apreciate cărți de autor (albume cu fotografii artistice, uneori și documentare); director de imagine, designer și autor de fotografii în volume de alți autori, bibliografia sa însumând peste 50 de volume. S-au bucurat de elogiile specialiștilor, de recenzii favorabile și de lansări impresionante cărțile de autor: Noroc, satule! (1982); Bun găsit, lume, iată-mă-s și eu! (1982); Acasă. Amintiri… (1991); Acasă. Portretele pământului (2006); Acasă. Ardere. Frământ. Renaștere (CD, 2006); Acasă. Revenire (2011); Cronica Basarabiei. 1918-1944. Mărturii din presa timpului și imagini de epocă (2012); Republica Moldova: Ghid turistic (2013); Antologia fotografiei basarabene (2014) ș.a.
Fotografii de Mihai Potârniche au dat nuanțe specifice unor importante volume de Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Ion Druță, Iulian Filip etc.; cărților dedicate memoriei unor personalități redutabile ale culturii Basarabiei ca Maria Cebotari, Maria Bieșu, Ion și Doina Aldea-Teodorovici ș.a. O valoare documentar-istorică deosebită o au lucrările cu imagini de-ale maestrului consacrate personalității și glorioasei domnii a lui Ștefan cel Mare, primului Parlament democratic de la Chișinău (1990-1993), primului Președinte al Republicii Moldova dl Mircea Snegur; unor orașe cu un rol deosebit în istoria națională, cum ar fi Iași sau Chișinău.
Un caracter de unicat îl au cărțile: Cronica Basarabiei 1918-1944. Mărturii din presa timpului și imagini de epocă (2012); Republica Moldova: Ghid turistic (2013): Antologia fotografiei basarabene (2014); Moștenire și moștenitori (2014) etc. Sunt edificatoare aprecierile pe care le dau creației lui M. Potârniche în mass-media specialiștii în materie și unii colegi de breaslă: „creator de nuvele-imagini” (Spiridon Vangheli), „fotograful națiunii” și „autor al unui gen nou – al artei fotografice pe pânză” (Nicolae Dabija) etc. (citate apud: Tudor Stavilă. Maestru nepereche al artei fotografice contemporane // Antologia fotografiei basarabene, Chișinău, 2014).
Recurgând la o metaforă a poetului academician N. Dabija, vom spune că, atunci când ia în mână aparatul de fotografiat, M. Potârniche pune în acțiune un al treilea ochi, un ochi magic datorită căruia observă ce nu văd alții. Câteva secunde de încordare, o mișcare a degetului arătător pe un buton și iată-l că înveșnicește acest segment vizual pe peliculă. Astfel, apar, ulterior, în reviste ilustrate sau în săli de expoziție chipuri, stări, fapte – unele realiste, altele, îngemănate cu fantasticul, care mai dinamice, care mai încremenite. Ochiul magic al lui Mihai Potârniche devine un generator de emoții adânci, puternice, iar în ultimă instanță – și purificatoare, într-o epocă în care jur-împrejur e atâta tină, încât purificarea devine o condiție de primă necesitate pentru un modus vivendi normal, decent, omenesc.
Până în prezent, Mihai Potârniche are în palmares peste 50 de expoziții personale, găzduite de săli din importante centre culturale precum: Chișinău și Bălți; Odesa și Kiev (Ucraina), Baku (Azerbaidjan), Almatî (Kazahstan); București, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Vaslui; Varșovia, Bruxelles, Lisabona, Paris ș.a. De neuitat au rămas în biografia de creație a artistului expozițiile organizate: la Palatul Consiliului Europei, Strasbourg (1995, 2001); în pivnița unui mare producător francez de vinuri, lângă or. Die (1996); la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău (2001, 2006, 2011) ș.a.
De-a lungul anilor, cu deosebire în ultimele două-trei decenii, Mihai Potârniche a adunat un impresionant palmares, din care vom reține doar o parte: laureat al Confederației Jurnaliștilor din CSI (1993); Maestru în Artă al Republicii Moldova (1993); laureat al Premiului Ministerului Culturii al Republicii Moldova (2013); Ordinul de Onoare (pentru întreaga activitate de artist fotograf – 2015); Premiul Național al R. Moldova (pentru întreaga activitate în domeniul artei fotografice – 2015).
Este membru al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova (1972), membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova (1995). Din primii ani ai noului secol și mileniu începe a expune alături de artiștii plastici profesioniști, iar în anul 2005 este titularizat membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova.